Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


268 document(en) met "tijdschrift" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Inhoudstafel
Een tijdschrift over theater et cetera

Nr. 1, Januari 1983 • Jaargang 1, nummer 1, januari 1983 TIJDSCHRIFT...

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Het publiceert hel trimestriële tijdschrift Theatre International' en verspreidt andere publikaties, o.m

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Zelfs het tijdschrift Theater Heute heeft er uitgebreid over bericht

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Er moet enige reden bestaan waarom een tijdschrift over theater in Vlaanderen thans noodzakelijk is. Omdat er geen is en er nu een komt ? Dat volstaat me niet...Dit tijdschrift kan een leerschool voor kritisch bewustzijn worden, weg van het recensiewezen, die gestolde humeurigheid van het ene moment...Een tijdschrift kan beter wat trachten te doen aan de huiveringwekkende niveauloosheid van het theater zelf

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Van een themanummer van een tijdschrift verwacht men, dat aan het einde van de lectuur een motivatie duidelijk wordt die alle artikels stuk voorstuk verbindt en in analyse overstijgt: een puzzel die...het nieuwe theaternummer van Yang, tijdschrift voor literatuur en kommunikatie (nr...Daeleen H. Plomp, toen het nog tweemaandelijks Vlaams-Nederlands literair tijdschrift heette, niet meegerekend) en heeft in de loop van zijn - voor een cultureel tijdschrift - lange geschiedenis

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
Driemaandelijks tijdschrift over theater en aanverwante disciplines

Nr. 2, Maart 1983 • TIJDSCHRIFT OVER THEATER

Nr. 3, Juni 1983 • Inhoudstafel
Driemaandelijks tijdschrift over theater en aanverwante disciplines

Nr. 3, Juni 1983 • Jaargang 1, nummer 3, juni 1983 TIJDSCHRIFT...

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
83, juli-augustus 1983) (JDR) Documenta 1 en 2 Er is een nieuw tijdschrift voor theater: Documenta, waarvan reeds twee nummers verschenen zijn...twee teksten rechtvaardigen meteen het bestaan van Documenta en geven tevens de richting aan waarin dit tijdschrift in feite zou moeten evolueren...Vele groeten en ik hoop dat het tijdschrift een geDAANteverwis-seling meemaakt, één Theater Heute is al genoeg

Nr. 4, September 1983 • Inhoudstafel
Driemaandelijks tijdschrift over theater en aanverwante disciplines

Nr. 4, September 1983 • Jaargang 1, nummer 4, september 1983 TIJDSCHRIFT...

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
de volgende nummers van dit tijdschrift-van-vijf-afleveringen staan Hamlet, Antigone, 'Don Gil met de groene broek' (Tirso de Molina) en Andorra (Frisch) cen- Dit initiatief is uniek

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • KLAPSTUK 83
Een jongeman duwt een actrice en trekt haar tijdschrift terug; zij slaat hem...Eén tijdschrift wordt rechtop gezet en opengeslagen op een pagina waar ik een foto van mezelf zie

Nr. 5, Januari 1984 • Inhoudstafel
Driemaandelijks tijdschrift over theater en aanverwante disciplines

Nr. 5, Januari 1984 • Jaargang 2, nummer 5, januari 1984 TIJDSCHRIFT...

Nr. 6, Maart 1984 • Jaargang 2, nummer 6, maart 1984 TIJDSCHRIFT...

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Ook dit tijdschrift trekt neofieten aan: hier duiken namen op, die voorheen nergens waren gehoord

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Aktualiteiten Bastt is een tweemaandelijks tijdschrift, te verkrijgen bij Bastt vzw, Desguinlei 66, 2018 Antwerpen...Ik zie dit alléén mogelijk wanneer dit tijdschrift, zeken tijdens het toneelseizoen, minstens maandelijks of, nog beter, half-maandelijks zou verschijnen...Aan de hand van dit tijdschrift moeten dan de liefhebbers (zoals ik) hun keuze kunnen maken uit het geheel van opvoeringen in binnen- en buitenland