Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


129 document(en) met "tragische" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
De gedragingen op scène slaan inderdaad vaak om van het tragische in het pa-thetisch-komische, zelfs belachelijke

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans, Marianne Van Kerkhoven • Oidipoes in de kinderkamer
Het tragische Ik staat daar in al zijn verschrikkelijke en kwetsbare eenzaamheid

Nr. 14, Juli 1986 • Leo Geerts • Cambodja: Shakespeareaanse clownerie?
Het stuk bestaat uit twee "tragedies in vijf bedrijven", naar Shakespeareaans model, zij het dat de clowneske figuur van Norodom Sihanouk er veeleer een wrange clownerie met cynische en tragische...manoeuvreren tussen Rusland, China, de Verenigde Staten en, dichter bij huis, Vietnam en de ASEAN-landen, die Sihanouk kon moeilijk iets anders worden dan een tragische clown

Nr. 15, September 1986 • Johan Thielemans, Pol Arias • Adolf Dresen:
Het publiek geniet van een tragische situatie

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Plastisch sterke theaterbeelden als dat apocalyptisch paard-skelet of de barricade aan het slot, ondersteund door melancholisch-tragische Poolse marsmuziek in combinatie met verrassende tangoklanken...ruimer van de tragische wereldgeschiedenis als aaneenschakeling van oorlogen...Voortdurend laveert men van groteske naar tragische situaties en, in de voorstelling die ik zag, wordt die evenwichtsoefening constant volgehouden

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
uiteindelijk het laatste stukje van de tragische puzzle komt aanbrengen...Tragische, tragikomische en komische stukken wisselen elkaar af

Nr. 17, Maart 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Tweemaal Shakespeare: Othello en Koning Lear
Een taal om de tragische dood op het theater opnieuw aanvaardbaar te maken blijkt nog niet Koning Lear - Het monumentale zwarte doek kon allerlei gedaanten aannemen, van vloerkleed tot

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
De accenten die Van Hove in hun optreden plaatst, verwijzen op de eerste plaats naar een visuele, akoestische en paralinguïstische illustratie van het tragische gebeuren: belangrijker dan hun tekst...Centraal hierin staat hun opvatting dat Oedipus, maar vooral het volk vanaf het begin weet wie de moordenaar van koning Laios is. Oedipus is niet langer de tragische held die door de goden

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Het bestaat slechts als een subject-in-verval dat allerlei rollen aaneenrijgt in een tragische poging stukken van het verbrijzelde ik aan mekaar te plakken

Nr. 19, September 1987 • Jeanne Brabants • Maar wij moeten verder
Zijn pas de deux in Roméo et Juliette bijvoorbeeld is een synthese van de hele tragische geschiedenis van de Ca-pulets en de Montagu's. Je voelt er Béjart denken

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Wiener Festwochen 1987
het vleugje romantiek van de echtgenote die met haar minnaar naar Venetië vlucht, de landerige adel op het strand van Hotel Metropole, de tragische ondergang van het hoofdpersonage in Sehnsucht en

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
daarentegen een gooi in de goede richting door een komische uitvergroting en uiteindelijke tragische invulling van vaudeville-elementen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
Zo zijn er een aantal verplichte doorgangsstations: de grote tragische stijl; het episch spel; de Stanislawski-techniek; de farce; en een muzikaal stuk

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Schrappen wat niet past, lijkt het leidmotief, en wat niet past in de jonge, hippe en goddeloze wereld van Dirk Tanghe, is in eerste instantie het tragische

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Alsof het stuk door Euripides voor dat bestaande -- tragische -- decor geschreven werd

Nr. 24, December 1988 • Christel Op de Beeck • Stekelbees (en) festival
Het verdronken land van Milo gaat over het verwerken van de dood; in Transatlantik Surfer staat de tragische wedloop met jezelf om je bij de andere geliefd te maken centraal; Raam zonder uitzicht van

Nr. 24, December 1988 • Alex Mallems • Gildas Bourdet
Het is mis- schien omdat wij in zo'n tragische tijd leven dat het eenvoudiger is te lachen met de levensmoeheid dan erom te huilen...Het stuk mengelt ook het tragische en het komische, lach en emotie

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Het stuk geeft een universeel beeld van de tragische onverzoenbaarheid tussen dwang en vrijheid, tussen orde en begeerte...Wat als spelimpuls goed bedoeld was, is blijkbaar stijlmiddel geworden, en het stijlmiddel heeft de tragische realiteit van het stuk grotendeels weggeduwd...Maar wat je vooral bezighoudt is het spelpatroon, dat een tragische geladenheid creëert en toch de grote realistische reflexen niet uitsluit

Nr. 25, Maart 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Pas daarna zette hij zich aan het schrijven van de inleiding die, onder het mom van een kort essay over de 'stijl' en het 'tragische', in wezen een structuuranalyse van Kaas inhoudt, zonder dat er ook...Uit de hoogste stijlspanning wordt het tragische geboren, In 's menschen lotsbestemming zelf is alles tragisch...De spanning van het tragische heeft zijn ziel aangeraakt, In de natuur zit het tragische Ín *t gebeurde zelf

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Het thema is noodzakelijkerwijze een tragische liefde: de avond voor zijn huwelijk ziet James Reuben een verschijning, een nimf, die hem helemaal in de war brengt...Metaforen voor de tragische konditie van de mens


Toon volgende resultaten