Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


72 document(en) met "trojaanse" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 25, Maart 1989 • Pol Arias • Het Theater als Avontuur
Afgelopen zomer presenteerde het Festival van Gibellina in Sicilië De Trojaanse Vrouwen in een regie van de Belg Thierry Salmon...Hij greep terug naar een oud project, dat hij altijd al had willen realiseren: De Trojaanse Vrouwen van Euripides

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
Vooruit beweegt zich ergens Gamesroom, Massin, Verdin, Vermeersch (Vooruit, 1988) Foto Herman Selleslags Torquato Tasso, Het Trojaanse Paard (HTP/Beurschouw -burg

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries • De Opdracht theatrale kaalslag
vormt de Trojaanse oorlog het decor waarin pragmaticus Odysseus de verstoten Philoktet met zijn onfeilbare boog poogt te overhalen zich opnieuw ten dienste van de Grieken te stellen

Nr. 39, December 1992 • Patrick Jordens • Herwig Deweerdt
Hij startte het Gents Universitair (Straat) Theater en in 1976 trad hij toe tot het Trojaanse Paard waar hij "op een hilarische en wat volkse manier theater van het vuistje maakte". Na een tijdje bij

Nr. 39, December 1992 • Gunther Sergooris • Berouw na de zonde
Behalve het onderwerp, de relatie tussen de Trojaanse vluchteling Aeneas en de koningin van Carthago Dido, hebben beide werken weinig gemeen...Zo werd de collectieve zelfmoord van de Trojaanse vrouwen op het einde van het tweede bedrijf niet getoond, Mussbach laat ze tussen zuilenrijen onbeweeglijk op hun overwinnaars wachten

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
De terugkeer van Odysseus naar Lem-nos in het gezelschap van de nog onervaren Neoptolemos gebeurde op aanraden van de gevangen Trojaanse koningszoon en ziener Helenus

Nr. 46, Januari 1994 • Geert Opsomer, An-Marie Lambrechts • De 'historische' stap van de KNS naar...
En, dat vind ik anders dan bij Het Trojaanse Paard, waar de Verpakking vrij doorzichtig was, vind ik

Nr. 46, Januari 1994 • Herman Asselberghs • Dar A Luz' Tight Right White
persoonlijke het politieke uitmaakt dan wel tot de expliciet linkse (partij)politieke analyses van wijlen De Internationale Nieuwe Scène, Het Trojaanse Paard en Vuile Mong en zijn Vieze Gasten (om maar even

Nr. 49, April 1995 • Herwig De Weerdt • Zoete littekens
Her wig De Weerdt speelde, regisseerde en schreef voor het Trojaanse Paard, Vuile Mong en de Vieze Gasten, Stekelbees en GUST (Gents Universitair Straattheater) en mag dus tot de gilde van

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Thielemans • Troje, of er valt niets meer te...
Met dit eindpunt voor ogen, leidt Terpstra ons terug, eerst naar het moment van de verovering van Andromache door Neoptolemus, en dan naar de Trojaanse oorlog zelf...Zij verwerpt de waarden van haar maatschappij en staat hiermee pal tegenover Hectors moeder, incarnatie van alle conventies waarop de Trojaanse maatschappij rust...Neen, want de Trojaanse stad ligt voor ons vastgelegd in intrigerende teksten

Nr. 51, Augustus 1995 • Lex Prinzen, Pierre Van Diest • Het mooiste en het vreselijkste theatermoment van...
Een man legt zijn vrouw nog snel uit wat hij zich weet te herinneren van de Trojaanse oorlog, hij bladert vervolgens in het programmaboekje om te zien of het klopt wat hij zegt

Nr. 52, Januari 1995 • Luk Van den Dries, Wouter Hessels • De toeschouwer een geweten getrapt
De Trojaanse Oorlog met zijn oude helden wordt opgevoerd om het te hebben over hoe je je als individu vandaag kan gedragen

Nr. 54, Februari 1996 • Luk Van den Dries • In memoriam
vormt de Trojaanse oorlog het decor waarin pragmaticus Odysseus de verstoten Philoktet met zijn onfeilbare boog poogt te overhalen zich opnieuw ten dienste te stellen van het Griekse leger

Nr. 58, December 1996 • Register Etcetera jaargang XIV (1996), nr 54...
Vlaanderen, nr 58 p 40 Het Trojaanse Paard, nr 58 p 16 Hollandia, nr 58 p 16 Hyena, nr 58 p 36 Internationale Nieuwe Scène, nr 55 p 43, nr58pi6 Kaaitheater, nr 55 p 17, nr 58 p 6 Karin Vyncke...Het Trojaanse Paard of de stuitbare opkomst van Victor De Brusseleire - Het Trojaanse Paard, nr 58 p 16 Het Vieruurtje - Los Cojones del Toro, nr 56-57 p 65 In de eenzaamheid van de katoenvelden

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Luisteren naar wie niet wordt gehoord
Op basis van die nieuwe ideeën braken sommige theatermakers met de bestaande structuren; deze breuken leidden tot het ontstaan van nieuwe groepen zoals de Internationale Nieuwe Scène en Het Trojaanse...Eén van de eerste teksten die in die context op de planken verscheen, had een dubbele titel Het Trojaanse Paard of de stuitbare opkomst van Victor De Brusseleire (1970; de titel van deze...Op diverse niveaus werd hier dus een verband gelegd met de 'traditie van het politieke theater'. Als in 1982 de oorspronkelijke groep Het Trojaanse Paard ophoudt te bestaan en wordt overgenomen door

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
het begin van de jaren '70 ontstonden de theatercollectieven zoals de Internationale Nieuwe Scène, Het Trojaanse Paard, De Mannen van den Dam, Vuile Mong en Zijn Vieze Gasten

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven • In het brandpunt
alhoewel ik dat nu toch weer doe bij het Zuidelijk Toneel (De Trojaanse Vrouwen). Dat is misschien wel inconsequent, maar ik wilde gewoon weer weten hoe het is, of ik nog gelijk heb

Nr. 72, Juni 2000 • Peter Anthonissen • 'Als je jong bent, is het witteridderschap...
Terwijl elders in het theaterlandschap de vormingsgezelschappen (Kollektief Internationale Nieuwe Scène, Mannen van den Dam, Het Trojaanse Paard) zich sterk profileerden, waren de stukken die door het

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
Endgame is ondertussen afgevoerd, dus brengt Decorte de Beursschouwburg en Het Trojaanse Paard samen...Voor de artistieke setting werkt Mauser/De Hamletmachine - Het Trojaanse Paard & Beursschouwburg / Herman Sorgeloos (1981) Jan samen met Michel Van...Van de vorige Raad van Advies had Decorte al 'rood' gekregen, eind juni 1988 verliest Het Trojaanse Paard - zoals Jan Decorte + Cie officieel nog heten -als enige gezelschap zijn erkenning

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Zijn verklaring voor de Griekse obsessie met de Trojaanse oorlog, van Homeros tot de tragedies, is even aannemelijk als aanvechtbaar: 'Net zoals iemand zich plots een misdaad uit zijn jeugd herinnert...Achthonderd jaar voordien had het het Trojaanse volk in zijn slaap verstikt


Toon volgende resultaten