Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


1020 document(en) met "twee" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Een voorbeeld : twee mensen ontkleden zich en raken mekaar eventjes zacht aan...Hun handelingen zijn discontinu, zenuwslopend traag of bruusk, gebrokenn (de helrode tafel snijdt de akteurs als het ware in twee). Als de bruidegom zijn kersverse bruid kust, verandert hij in een...Op twee essentiële punten zou dit een uitdaging vormen voor Van Hove: hij was ten behoeve van het Vlaams Theatercircuit verplicht een reisbare voorstelling te maken (terwijl het environment sterk

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
ieder geval is duidelijk dat de auteurs grootmoediger zijn dan de overwinnaars na de twee wereldoorlogen in België...Na een paar uur slaap gaan we terug aan de slag voor deel twee...Van half tien tot drie in de namiddag draaien we deel twee er nog eens door, in verkapte volgorde

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
waarbij twee families in het streven naar koninklijke macht mekaar genadeloos uitmoorden

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
Heiner Muller, wel vier na elkaar; twee jaar geleden brachten ze al het voor Shakespeares gewone doen anarchistische Troilus en Cressida...Incestueuze theatraliteit en personages die 'handlungsunfähig' zijn, niet bij machte in te grijpen op de realiteit: twee thema's die te herkennen zijn als typisch Globisch

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Er zijn tenminste twee stukken van Shakespeare die de hedendaagse schouwburgbezoeker ongemakkelijk maken: De Getemde Feeks en De Koopman van Venetië

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Deze bewegingen zitten in de tekst en bevatten de sleutel om de ondergang van de twee koningen ruimtelijk te dramatiseren

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Zone zoeken twee onhandige, wereldvreemde wezens een doorbraak in het menselijk bestaan om hun eigen plaats te vinden...Later blijkt dat ene wezen uit de twee dansers te bestaan (Breuer zelf en Kate Kinstier, die o.m

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Dit is een erg tedere scène, ontroerend: als twee kinderen, die nieuwsgierig zijn en voor elkaar angst hebben...twee internaatsmeisjes op zon-daguitstap; in hun rose kleedjes, opgedirkt, zijn ze ook een paar, met veel te grote verwachtingen in een veel te kleine wereld...Met een halve prijs kan men als het moet immers twee dingen bewijzen - dat men Pina Bausch geëerd heeft, maar toch niet te veel

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Stil en met mate weet Gregorius de zijnen te gebruiken, die de staat als wakkere mannen dienen, en vervult met een zorg twee verwante plichten...Het zijn twee mannen die vijanden zijn, doordat de natuur niet een man vormde uit hen beiden...Alles wil ik doen om het in twee te scheuren

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
De twee secties van het Belgische Centrum kunnen apart iets doen...Organizeerde dat bijvoorbeeld niet zelf theaterprodukties ? De jongste twee jaar heb ik nog weinig zicht op het Nederlandse Centrum...Nadien is dat stilgevallen om twee redenen: het Nederlandse Centrum was uit elkaar gevallen en werkt thans, voor zover mij bekend, slechts minimaal; het internationale secretariaat in Parijs heeft

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
de tweede bezetting van La Clemenza werd Eda-Pierre vervangen door Barbara Ma-dra ; haar gestalte moest door de kostuums 'aangedikt' worden). De volumes van deze twee personages bepalen in grote mate...Hij is dan ook de schakel, het verbindingsteken tussen twee kampen, zonder zelf een kamp te zijn...Het gegeven is dat twee jongelui hun toekomstige bruid op de proef stellen

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Liever één uitvoerige, omstandige, gedetailleerde analyse (en dan nog door minstens twee bijdragers om een spectrum van argumenten en attitudes beschikbaar te stellen) dan een pèle-mêle van

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Wat ze willen is twee man op kantoor, een schouwburg en/of een bestelwagen en zo weinig mogelijk gehannes rond het artistieke proces...De twee zangers geven een buitengewoon staaltje weg van lichamelijke controle, terwijl ze een zeer complexe, virtuoze scène zingen...De titel die samensteller Jaak Van Schoor aan het cahier meegaf Theater in Vlaanderen 1982, dekt niet echt de lading en wel om twee redenen: ten eerste wordt dat Vlaanderen, dat al zo klein is, hier

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Dat wordt duidelijk bij de vaststelling dat de twee laatste telgen van 'het nieuwe circuit' uiteenlopende instellingen zijn als Magazijn (Hasselt, vanaf april 1982) en Vooruit (Gent, vanaf september...De Hoop, Stuc en Limelight hebben weliswaar een veel hogere actieradius dan de overige zes centra, maar de twee eerstgenoemden hebben dan ook reeds meerdere jaren ervaring achter de rug...Twee richtingen, momenteel reeds duidelijk aanwezig, dienen zich aan

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Wij - dat zijn twee medewerkers - doen de dingen die het ITI hoort te doen, nl...Sinds het laatste jaar houdt de afdeling Internationale Zaken zich minder bezig met import van buitenlands theater naar Nederland, om twee redenen...Gelukkig hebben wij, door een speling van het lot, een aantal merkwaardige, rare theatergroepen, bijvoorbeeld de twee uit Hauser Orkater ontstane groepen

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Schechner maakte er een boeiend gebeuren van door de actie te verdubbelen: de twee helften van de scène verhielden zich tot elkaar als spiegelbeelden

Nr. 2, Maart 1983 • Eric De Kuyper •
Twee, drie uur afwisselend in de kou, uit de kou

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Ik zal je een verhaal vertellen: Op Barbados hebben ze een planter doodgeslagen twee maanden nadat de slavernij was afgeschaft...Op een spoordijk, overwoekerd met gras, knutselen twee jongens aan een kruising tussen een stoommachine en een locomotief die op een afgebroken spoor staat...Waarom gapen jullie me aan als twee stenen

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Twee vechten door tot de dood, Debuisson pleegt verraad...plaats van die vreemdheid uit te spelen in de afstand en de ruimte die tekst en toeschouwer nodig hebben, gaat men met het gewicht van twee regisseurs plat op de tekst zitten, in de verwachting dat...De zegging van de liftmonoloog (gescheiden van de rest van het stuk) gebeurt door twee lezers die mekaar in estafette aflossen, een kapstok fungeert als gelijkheidsteken

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
weten na te volgen, in twee romans, in de novellenbundel Begrüssung des Aufsichts-rats en vooral in zijn toneelstukken...de zo vrijgekomen huiskamer staan een tafel, twee stoelen, een ouderwetse kachel