Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


47 document(en) met "uitgaven" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
Door alle steeds weerkerende uitgaven en inkomsten voor u te regelen

Nr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
001-0679716-16 van THEATERWERKGROEP VUB, Vrije Universiteit Brussel B 41 1 Pleinlaan 2 1050 Brussel Deze drie boeken zijn uitgaven van: Het Centrum voor Taal- en

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Het is een produktie geworden die 3 tot 4 miljoen aan uitgaven in het budget van het Atelier Théâtral vertegenwoordigt, al werd ze niet helemaal gedekt door dat budget

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Kaai 83 waar veel over te zeggen valt in vergelijking met de vorige uitgaven

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Kaai 83 waar veel over te zeggen valt in vergelijking met de vorige uitgaven

Nr. 5, Januari 1984 • (advertentie)
Met een veilige, vlotlopende regeling van al uw periodieke uitgaven (huur, telefoon, elektriciteit, enz...) Met alle moderne betaalmiddelen, die omgaan met geld in de wereld van vandaag een

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Hoe blauw... "Ik ben nog één ding vergeten: dat ik er voorstander van ben de eigen inkomsten op te drijven en de uitgaven te verminderen

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck • De correctieven van de Raad van Advies...
Bij de evaluatie van het management werd aandacht besteed "aan de bedrijfsvoering, de verhouding tussen personeelskosten en totale produktie-kosten, de verhouding tussen totale uitgaven en eigen

Nr. 10, April 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Wat ergert hèn ? De uitgaven voor bewapening beliepen over 1984 in heel de wereld naar schatting veertienduizend vierhonderd miljard frank

Nr. 10, April 1985 • (advertentie)
Met een veilige, vlotlopende regeling van al uw periodieke uitgaven (huur, telefoon, elektriciteit, enz...) Met alle moderne betaalmiddelen, die omgaan met geld in de wereld van vandaag een

Nr. 14, Juli 1986 • Leen Thielemans • THEATERTIJDSCHRIFTEN 1945-1985
Na een evolutie over maandelijkse en tweemaandelijkse publicaties zijn de meest recente theatertijdschriften kwartale uitgaven die nabeschouwend recenseren

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
uitgaven en 240 miljoen fr

Nr. 17, Maart 1987 • (advertentie)
Eén van deze KRITAK-uitgaven krijgt u gratis

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
13 miljoen Inkomsten komen vooral van subsidie (63,6 %, slechts 6,8 % sponsoring). Van de uitgaven wordt het grootste deel besteed aan de loonkost (54,3 %), daarvan gaat 76,3 % naar artistiek en

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Zowel binnen het operabe-drijf als in de pers werd gemord over de "onnodige uitgaven" en wel in die mate dat de programmabrochure het publiek expliciet een verantwoording meegaf: 'Als een generatie

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
het te storten in de koninklijke schatkist of de gewone uitgaven van de stad ermee af te handelen, hebben ze het geld m eigen zak gehouden en het voor persoonlijke doeleinden gebruikt, Guérin Brunat

Nr. 26, Juni 1989 • Michel Jaumain • Brusselse krimpneigingen
te richten op haar cultuuruitgaven; klaarblijkelijk hoopte ze zo een deel van die uitgaven af te schuiven naar de Gemeenschappen...De hoofdstedelijke gemeenten van hun kant schrijven, zoals de meeste gemeenten, in hun begroting facultatieve culturele uitgaven in. Doorgaans krijgen theaters gemeentelijke subsidies op basis van...Een eerste bemerking is algemeen van aard: het zou goed zijn de culturele uitgaven van steden en gemeenten verplicht te maken en anderzijds het financieringssysteem, dat gespreid ligt bij de

Nr. 26, Juni 1989 • Pol Arias • Russisch theater in 1989
Opnieuw werd alles vastgelegd volgend 'plan'. Het aantal gezelschappen, de samenstelling ervan, het aantal produkties, het aantal creaties, de rolverdeling, de inkomsten, uitgaven

Nr. 27, September 1989 • Stephan Moens • DOSSIER VLAAMSE OPERA
Natuurlijk mag hierbij niet onder tafel geveegd worden dat sinds de komst van Gerard Mortier in de Munt de uitgaven van dit instituut constant gestegen zijn en het aantal produkties constant gedaald

Nr. 33, Maart 1991 • Johan De Boose • Tadeusz Kantor
Met één beweging van de vingers of van de blik beval hij de opening van deuren, die niet op de coulissen maar op de binnenkoer van het niets uitgaven en vanwaaruit de infanterie van grijze narren