Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "vakken" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans • M U N T D O S...
Op dat ogenblik wilde Oechslin regisseur worden en eerst hoogte krijgen van alle andere vakken in het theater, maar het assistentschap werd zo slecht betaald dat hij eerst nog twee jaar leraar

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Het aantal vakken is natuurlijk uitgebreid, afhankelijk van de docenten en de variërende behoeften: zo wordt vandaag meer belang gehecht aan taalvaardigheid

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De twee eerste jaren werden gelijkgesteld voor alle afdelingen, waarbij welgeteld vier uren voor toneel voorzien werden; in de licenties kreeg je dan wat losstaande theoretische vakken en praktijk

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Deze vakken zijn verplicht en worden gegeven door vastbenoemde leraars die (soms...Dat de combinatie van vastbenoemde en gastdocenten, van gelande en geplande medewerkers, van verplichte en vrije vakken ook een degelijke opleiding zou waarborgen, hangt dus meer van het toeval af dan...staan daarom ook zo op vakken als toneelgeschiedenis, geschiedenis van het spel, letterkunde, kunstgeschiedenis

Nr. 19, September 1987 • Jef De Roeck • Geen staalkaart van het theater in Oostenrijk
Jef De Roeck UIA speciale licentie theaterwetenschap • 12 vakken te kiezen uit een aanbod van 22 theater- en dramacursussen, gespreid over twee jaar

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
Ik had geen zin om op het Ritcs mijn tijd te verdoen met scheikunde en wiskunde, stelde toen een combinatie voor van enkele theorievakken op dat instituut met vakken van het conservatorium, maar dat...Hij bleef nog een jaar als repetitor aan het Conservatorium, nam ook de tijd om een paar vakken theaterwetenschap te volgen aan de UIA bij Tindemans en Coppieters en liep een cursus decor en kostuum

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Uit verschillende richtingen van Letteren en Wijsbegeerte zijn die vakken bijeengebracht waarvan de verschillende docenten zich bereid verklaarden studenten Drama en Theater toe te laten...nog veel verder zou kunnen gaan dan in de Bijzondere Licentie nu al het geval is." Dat het programmapakket alleen maar steunt op bestaande vakken waarvan het enige kader is dat ze samen aangeboden worden...Studenten zouden dan aan de verschillende universiteiten die vakken volgen, waarvoor de bevoegdheid ter plaatse aanwezig is. Maar woorden zijn verduldig

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven, Dirk Verstockt • D E
Bovendien paste Parade als daar is geen in het St-Jozefscollege binnen een breder kader: in de vakken Frans en Kunstgeschiedenis werd b.v

Nr. 27, September 1989 • (advertentie)
Vandaar dat hij in de Beursschouwburg start met een eigen 'schooltje'. Een project-school, zonder vakken, vaste leertijd of onderverdeling in jaren

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
1976-77 werd, wat de Conservatoria betreft, gedeeltelijk een nieuwe structuur doorgevoerd: het oude systeem voorzag een totaal vrije keuze van de te studeren vakken; in de nieuwe structuur werkte men

Nr. 52, Januari 1995 • Tuur Devens • Een mens: schudden voor gebruik
Tk kon goed met Dora opschieten, maar ik had moeite met een aantal vakken, zoals dictie en bewegingsleer

Nr. 53, December 1995 • Bruno Koninckx • De ontwerper als wetenschapper
Ik denk dat ze daar bij de opleidingen aan moeten denken: die mensen zouden een halve dag algemene vakken moeten krijgen en een halve dag praktijk

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
Dan trekt ze naar Hamburg om bij Albrecht Knust de vakken te leren die haar bijzonder aan het hart liggen: de lekendans en de ruimteleer

Nr. 59, Maart 1997 • Tuur Devens • In de piste van verbeelding
Met daarnaast nog algemene vakken zoals talen, anatomie, wiskunde, wetenschappen...tijd interdisciplinair vervolmaken, met vakken als acrobatie, dans, acteren, evenwichts- en circustechnieken, stemtraining en circusgeschiedenis

Nr. 60, Juni 1997 • Marianne Van Kerkhoven • Een sculptuur van sneeuw
Ter Kameren deed Brulin ervaring op met decor, kostuums, licht en architectuur van het theater: hij was van oordeel dat je als theaterregisseur of -auteur kennis moest hebben van alle vakken die met

Nr. 63, Maart 1998 • Ritsaert ten Cate • Als het niet stuk is, probeer het...
Officieel was ik daar om mij te bekwamen in eerzame vakken als economie en filosofie, gecombineerd met wat Spaans en Duits om het programma uit te balanceren

Nr. 67, Maart 1999 • Marianne Van Kerkhoven • De dramaturg als roerganger
Sauer: Je hebt een standaardpakket met theoretische vakken en wetenschapsfilosofie en daarnaast is het gewoon 'uitzoeken' en geluk hebben om bij een leuke werkgroep terecht te komen...Sauer: Er wordt wel veel gesproken over dramaturgie; je krijgt drama- en voorstellingsanalyse, er zijn inzicht gevende vakken en natuurlijk theatergeschiedenis, maar het functioneren als dramaturg kan

Nr. 67, Maart 1999 • Clara Van den Broek • Een uitwisseling van energie
Toen vroeg de directeur wat ik het beste vond: een nieuwe hoofdleraar naast mij, of de gage van die man of vrouw verdelen over andere vakken

Nr. 83, Januari 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Werkverslag. Hoofdstuk I: Nuanceren: Over het innemen...
Op de be-roepsschool was ze alleen goed in 'huishoud-vakken' en wat is er banaler dan een keukenruzie waarin een vrouw haar man met een braadpan te lijf gaat?... Ook in Sittings/Be in'me koos

Nr. 85, Februari 2003 • Marleen Baeten • De erotiek van het leren: GESPREK MET...
Hun tijd is beperkt (maximum 2u per week per klas) en ook binnen de schoolhiërarchie staan deze vakken helemaal onderaan, samen met of na lichamelijke opvoeding...Artistieke opvoeding zou een zaak kunnen zijn van alle leerkrachten en zou kunnen geïntegreerd worden in alle vakken


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK