Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "veranderend"Nr. 4, September 1983 • Dirkje Houtman • Globe op zoek naar liefde en geluk
Hij blijft zoeken naar nieuwe vormen, nieuwe betekenissen vanuit een steeds veranderend, persoonlijk wereldbeeld

Nr. 33, Maart 1991 • Inhoudstafel
Een veranderende wereld vraagt om een een veranderend theater, vraagt om een veranderende kritiek

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Door heden en verleden stroom ik verder, veranderend als een rivierbedding

Nr. 43, November 1993 • Marleen Baeten • Een repertoire van het kijken
cyclisch veranderend licht en geluid een ongrijpbare, mysterieuze sfeer op

Nr. 50, Juni 1995 • Herman Asselberghs • Polemiek: Brief van Herman Asselberghs
Maar ja, dan zitten we weer bij die kwaliteitskwestie die jullie enkel kunnen zien als machtsspel en niet als een onophoudelijk veranderend gegeven dat op basis van kennis én ervaring ongelijkwaardige

Nr. 51, Augustus 1995 • Adinda De Wit, Luc Dhooghe, Roos Werckx • Het mooiste en het vreselijkste theatermoment van...
Theater is een moment dat niet herhaalbaar is. Een voorstelling is niet goed of slecht, maar een veranderend gegeven dat zijn betekenis ontleent aan zijn context

Nr. 55, April 1996 • Rudolf von Laban: de utopie vandaag
Filosoof Adri De Brabandere schetst hoe het ruimtegebruik in de dans door de tijd heen een almaar veranderend werelbeeld laat oplichten

Nr. 64, Juni 1998 • Jens Verwaerde • De aap, de performer, de mens en...
De actuele bonobo zal zich dan ook slechts tot een soort nieuwe mens kunnen ontwikkelen, als het dier terechtkomt in een ander en veranderend milieu

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Tenslotte blijven grote woorden over toneel relatief in het licht van een veranderend leven, zodat steeds zonder enige schaamte alles overboord gegooid kan worden voor schoner en beter (toneel)plannen

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Ze wijst niet alleen op een ontwikkeling van het theater en van zijn expressiemiddelen, maar ook op een veranderend mensbeeld

Nr. 76, Maart 2001 • Pé Vermeersch • Dood van een Butohdansmarietje
Ik heb een droom: een zo ongrijpbaar mogelijk, heerlijk complex wezen voor te stellen, ongrijpbaar qua stijl, ondefinieerbaar in de emoties, altijd veranderend

Nr. 83, Januari 2002 • Katleen Van Langendonck • De extase van de toeschouwer
Ja, in de zin van: semiotisch, revolutionair, steeds veranderend, in man en vrouw

Nr. 91, April 2004 • Luk Van den Dries • Oefeningen in het verdwijnen: Enkele gedachten rond...
En dat zich onttrekt aan de blik omdat het zo veelvormig is, zo onuitputtelijk veranderend

Nr. 105, Februari 2007 • Anne Dekerk • Lexicon
De galactische schuimstructuur waarin we leven is geen universum, maar een steeds veranderend multiversum van tegen mekaar aan duwende zeepbellen...De mens doolt rond in New Babylon als hypermobiele homo ludens, een ‘creatieve dopper’ die thuisloos ronddoolt in een steeds veranderend labyrint waarin alle ruimte collectief en tijdelijk is: een

Nr. 110, Februari 2008 • Maarten Soete, Ewout d'Hoore • Liefde zit op de trein
zijn geen autonome individuen, maar onderdelen van een continu veranderend ‘groupuscule’. De manier waarop ik om mij heen kijk heeft iets voyeuristisch, maar er zit ook een verlangen in om iets te

Nr. 111, April 2008 • Johan Reyniers • Colofon + Dood van een criticus
de vijfentwintig jaar van zijn bestaan is er – met wisselende redacties, invalshoeken en accenten, en in een steeds veranderend landschap – toch altijd die ene constante geweest: Etcetera is een blad

Nr. 114, December 2008 • Timmy De Laet, Myriam Van Imschoot • Het is theater zoals te verwachten maar...
Een meerwaarde van het boek is dat Ross via het werk van Anna Halprin het portret wil schetsen van een veranderend Amerika in de voorbije eeuw