Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


196 document(en) met "verandering" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
De enige hoop voor de toekomst ligt in een verandering van ons bewustzijn en een verandering zal er komen...Maar het is aan de mensheid te beslissen of zij zal samenwerken voor deze verandering of dat deze haar zal opgelegd worden door de kracht van verpletterende omstandigheden'.' Met dit verhaal begint...Die erop wijzen dat de verandering die zal komen zich onder 'verpletterende omstandigheden' zal voordoen

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
De angst voor verandering U bent één van de zwartgalligste auteurs van deze tijd en toch schrijft u: "de eerste gestalte van de hoop is de vrees, de eerste verschijningsvorm van het nieuwe de...Altijd is er de angst voor verandering...En elke verandering is bezet met hoop en met vrees

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
1920 eigenlijk geen verandering is gekomen

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Ik heb daarin gepoogd een klein beetje verandering te brengen met twee initiatieven: de theatergroep van de UIA en het Mimetheater Frederik

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Het gaat om lichtinval, om de duur van een beweging, om een verandering in de tijdservaring

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Ze bepaalt de episodische structuur van zijn eerste stukken die zorgt voor het discontinue verloop van het verhaal of de discontinue ontwikkeling - beter verandering dus-- van de personages...Terwijl de eerste reeks in zijn hoofdpersonages de groeiende bewustwording schetst van de morele noodzaak van sociale verandering, benadrukt de tweede de moeilijkheden om deze bewustwording in daden...verandering als een voldongen feit voorstellen

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Deze ruimtelijke verandering gaat samen met een structurele wijziging in de handeling

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Jef Demedts over de noodzaak van verandering Jef Demedts staat een kwarteeuw als beroeps acteur op het toneel...Hoe is die verandering er gekomen ? "Een beetje mei '68 zeker...Komt er verandering in dat acteren ? "Ik zou het graag willen en ben me bewust dat ik moet veranderen

Nr. 8, September 1984 • Erna Metdepenninghen • Valerie Panov leidt nu de dans
geïnspireerde balletten een ruimer publiek blijven aanspreken, er was het verlangen van de balletgroep zelf naar verandering en de vraag naar meer eigen choreografisch werk binnen het ballet, er was een sterke

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Radeis heeft en is voortaan geschiedenis: de vitaliteit van de beheerste chaos als voorwaarde tot de verandering van het theater

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Men moest iets vinden," zegt hij, "om de constante verandering van de personages en de situaties uit te drukken

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • Kwartet van Heiner Müller, Bogaerts contra Buyse
Dirk Buyse houdt de rolwisselingen vrij sober: er is geen merkbare verandering

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Pas de jongste tijd is daar verandering in gekomen

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
Daniël Paul verstart). (Verandering van licht...Pas in november 1895 kwam de beslissende verandering in het verloop van zijn ziekte: zijn instelling tegenover de dreigende kastratie en de daaraan verbonden ontwikkeling tot vrouw begon te veranderen

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
Gamerra stelde zich dan ook veilig door zijn verzen aan de oude meester voor te leggen, die er hier en daar een verandering in aanbracht...Bij eenzelfde tekst en eenzelfde muziek heeft Chéreau zich afgevraagd wat er emotioneel bij de personages veranderd is, en deze verandering wordt steeds getoond

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
het festival en tonen een grote gevoeligheid voor de taal van het lichaam, de taal van de ruimte, de taal van een samenleving-in-verandering

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Om te vermijden dat een verandering van categorie automatisch als een blaam wordt uitgelegd beklemtoont de RAT dat dit ook kan betekenen dat men een gezelschap minder verplichtingen wil opleggen

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Herman Teirlinck had begrepen dat dit alleen kon door aan de basis verandering te brengen, en hij richtte de Studio op...Het voelt steeds als een mirakel aan, want er is geen sprake van een grondige verandering of een werkelijke bewustwording

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
verstoring en verandering van een in vaste structuren geklemde wereld...utopische kracht der verandering...Zijn cynische gelatenheid en totaal gebrek aan streven naar verandering maakt hem onuitstaanbaar voor zijn tegenspelers, maar plots ook onverwacht herkenbaar voor de westerling anno 1985

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Maatschappelijke verandering, voor zover die wenselijk en mogelijk is, begint bij het individu, oordeelt hij