Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


340 document(en) met "verbeelding" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Maar als we ernaar streven onze verbeelding, de alternatieven, te belichamen, kunnen we een andere toekomst creëren dan de meest evidente, apocalyptische

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
Het gaat niet meer om de perikelen van Pericles, maar om het gevecht van Shakespeare met de eigen verbeelding en de daaruit ontgroeide personages

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Het moet zelf zijn verbeelding laten werken...Respect voor de tekst dus, als voornaamste impuls van de verbeelding

Nr. 1, Januari 1983 • Gie Dermul • Agressieve tederheid
Pina Bausch wekt de toeschouwer uit zijn kijkgewoonte, prikkelt zijn verbeelding en vooral laat hem de vrijheid er zijn eigen voorstelling van te maken

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Zijn wilde verbeelding heeft ooit Berlij- Medea (Ro Theater) Foto Leo Van Velzen ners verplicht om op een ijskoude decembernacht in een sportstadium te gaan

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
De verbeelding van de theatermaker oversteeg verre deze van de leverancier van woorden en verhalen

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Inversie die accenten verlegt, het ritme breekt: er komt ruimte vrij voor de verbeelding

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
De kracht van Koning Gilgamesh zit in de eenduidige verbeelding van klare situaties...Het is de verbeelding van de wereld in een vuistvol theater

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Het schroot, de metalen platen die de vloer bedekken, betekenen dan een ideale stimulans voor de verbeelding van de toeschouwer

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Zo documenteert hij nog eens de onvermijdelijke liefde-haatverhouding van de kunstenaar tot het meer gebruikelijke betaalmiddel dat geld is. Verbeelding Getroffen door de verbeelding...essentie gelooft Fabre dat iedereen creatief is of kan zijn, zij het een straatveger of iemand die verscheidene kunstmedia hanteert, als hij maar met gevoel en verbeelding werkt

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
die sfeer zien we een vluchtelinge naar haar ultieme bestemming evolueren waarbij de vraag of zij die bestemming ècht dan wel uitsluitend in haar verbeelding bereikt, onbeantwoord blijft

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Kan het anders bij een tot de verbeelding sprekend koppel als Goneril en Albany

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Kan het anders bij een tot de verbeelding sprekend koppel als Goneril en Albany

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Marianne Van Kerkhoven Gerardjan Rijnders De politiek van de verbeelding Schechners zorgenkind is de avant-garde zoals ze 2ich ontwikkelde grosso modo van 1955 tot 75...Bovendien beschouwt hij de rede als een bezoedeling van de verbeelding...Hoe de afstand van de verbeelding naar de werkelijkheid dan precies overbrugd wordt, blijft duister

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Iedere opvoering verdwijnt 's avonds laat in de geschiedenistabellen; alleen de idee van de voorstelling blijft (eventueel) hangen, in het geheugen en in de verbeelding van een (publieksfragment van

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
Bovendien beschouwt hij de rede als een bezoedeling van de verbeelding...Redelijk praten over problemen noemt hij een sussen van angsten die we via de verbeelding veel directer ervaren...Hoe de afstand van de verbeelding naar de werkelijkheid dan precies overbrugd wordt, blijft duister

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Het superrealisme wordt op deze manier afgebroken en omgebogen tot een ruimte van de verbeelding

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Maar Beckett is pure verbeelding

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Met weinig verbeelding hoort men zo dat de opera, zoals Verdi hem schreef, hier als schietschijf dient

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
hem op binnen zijn eigen verbeelding