Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


43 document(en) met "verdubbeling" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Door de verdubbeling echter werd deze 'Broadway'-stijl kritisch benaderd en zeker als na te streven model afgewezen

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
hecht als verdubbeling van zijn eigen mentaliteit, wordt benadrukt en de conflictstof wordt aangebracht, zodat het stuk dramatisch vooruit kan

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Immers, de schildpad hebben we eerst 'echt' over de scène zien kruipen, zodat een mechanische verdubbeling een onheilspellende en speelse dimensie krijgt

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Bovenop die verdubbeling van het tekstuele op het acteerniveau speelt à bon Bamboula zich ook nog eens af in een extreem hyperrealistisch decor

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
De verdubbeling die hij bereikt door een tweeling te gebruiken wordt nog verder uitgewerkt in het simultaan laten praten van beide personages, hen tegelijk te laten drinken, van achter de pianos te

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Het is begrijpelijk dat een minister weinig op heeft met een vergadering die elke substantiële beleidsverandering afwijst en tegelijk de verdubbeling van het budget eist...Zo'n kwaliteitsverbetering impliceert een andere verdeling van de bestaande middelen -in die zin is de eis voor verdubbeling van het budget inderdaad voorbarig : laten we maar eerst iets zinvollers

Nr. 28, December 1989 • Inhoudstafel
Het centrum van de theatersector, verenigd in een pompeuze Staten-Generaal, vraagt een verdubbeling van de toelage

Nr. 28, December 1989 • Johan Thielemans • DE BEKORING VAN DE TRADITIE
Illusie en anti-illusie zijn dubbelgangers van elkaar en elke verdubbeling levert meerwaarde op

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
het theater, niet een evenbeeld maar een herschikte, reflexieve verdubbeling tonen, van wat in de werkelijkheid aan de gang is ? Rilke schreef reeds : "Nein, nein, vorstellen kann man sich nichts

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Een al te vanzelfsprekende verdubbeling van taal en handeling is daarom niet opportuun en dus grijpt ze in de regie- aanduidingen naar de hyperbool, om zo tot de kern van de zaak door te dringen, om

Nr. 32, December 1990 • Luk Van den Dries • De man, hij wankelt
Voader is een familiealbum of een portfolio, een schoendoos met foto's waaruit alle leven verdwenen is. De verdubbeling van het beeld (personage en portret) sluit alle uitgangen af en duwt de doos

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
Ironie, distantie en verdubbeling zijn zo evidente tekenen van kwaliteit dat hun vermelding alleen al de functie heeft van een kritisch-waarderende uitspraak

Nr. 40, Februari 1993 • Bart Philipsen • Als een open scheermes door de wereld
analytisch-formalistisch - de scène als meetkundig uitgespaard, meerdimensioneel speelvlak - én schept het hallucinante effect van vervorming, verminking, verdubbeling: een ruimte voor psychische vivisectie, het

Nr. 40, Februari 1993 • Erwin Jans • 'Elk mens kan slechts één keer zijn...
Een verdubbeling of een ontdubbeling

Nr. 41, April 1993 • Karolien Derwael • De waarheid van de leugen
Elke theatervoorstelling is immers zelf een kunstmatige werkelijkheid en in deze enscenering vindt dan ook onvermijdelijk een verdubbeling en verdere problematisering van dit gegeven plaats

Nr. 53, December 1995 • Kurt Vanhoutte • De taal van de schouwburgen
de ntg-produktie blijkt de verdubbeling van dit gegeven door dialect niet te werken

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
De verhoging van de subsidies met tweehonderd miljoen en een verdubbeling van de projectenpot konden deze aantasting van het artistieke elan niet verhullen

Nr. 59, Maart 1997 • Adri De Brabandere • Een siderale kilte
Het is geen spiegel of verdubbeling van een bestaande referentie

Nr. 60, Juni 1997 • Clara Van den Broek • Pleidooi voor de tweede e
De verdubbeling van het Salomé-personage in twee quasi isonoom bewegende danseressen illustreert de vermeende universaliteit en perfecte reproduceerbaarheid van die drift

Nr. 64, Juni 1998 • Maaike Bleeker • Het Visible Human Project als schouwtoneel van...
De afstand tussen het digitale visuele beeld en de fysieke presentie wordt in de performance aan de orde gesteld door de verdubbeling van Holoman