Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


26 document(en) met "vergaderingen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Wij hebben contact genomen met de Nederlandse Vereniging voor Toneelkunstenaars, begonnen te complotteren, met vergaderingen in Vlaanderen en in Nederland...Ik woonde een paar vergaderingen bij...de verslagen van de vergaderingen met de acteurs kan je lezen dat we de jonge mensen waarschuwen dat er met de opvolging problemen zijn

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
Inspraak betekende ook toegang tot alle informatie, en dat gaf aanleiding tot een groeiende papierberg en eindeloze vergaderingen

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Je bent niet bepaald vies van beslissingsmacht ? "Dat is een dualiteit van mij waarover ik me dikwijls vragen stel, maar mijn eigenzinnigheid en tegenwringen in vergaderingen helpen me niet

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
De dossiers van alle gezelschappen die zich voor subsidiëring binnen het decreet aandienden werden door de RAT in zeven vergaderingen onderzocht en geëvalueerd...SAMENVATTING VAN DE EVALUATIE VAN DE DECREETGROEPEN Tijdens de vergaderingen van 28 en 29 maart, van 3, 15, 18, 24 en 29 april werden de dossiers voor 1985-1986 (en die opgevraagd waren tegen

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
De wil om te werken is er, dat bleek uit de grote belangstelling tijdens de voorbereidende vergaderingen op de stichting van het centrum - belangstelling trouwens uit diverse hoeken: producenten

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Jonathan Hij is aangesloten bij de vakbond maar komt niet naar de vergaderingen...Zij gaan om zo te zeggen naar alle vergaderingen

Nr. 24, December 1988 • Inhoudstafel
En de oude RAT kon na 88 vergaderingen nog geen decreetwijziging doorvoeren

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
De vorige RAT hield tijdens zijn mandaat (1984-1987) 88 vergaderingen met een gemiddelde van 4,25 uur per vergadering, 374 uren in totaal...De RVK heeft weinig te verbergen voor de gemeenschap: de jaarlijkse plenaire vergadering is openbaar, net zoals de vergaderingen van de Afdelingen waar de adviezen uiteindelijk hun beslag krijgen...Noch de vergaderingen, noch de adviezen, laat staan de notulen

Nr. 44, Februari 1994 • Dorine Cremers, Rezy Schumacher • Hoezo repertoire?
Tijdens de repertoire vergaderingen, waarbij alle leden van het gezelschap aanwezig zijn, worden verschillende toneelteksten uitvoerig besproken...Het komt regelmatig voor dat bepaalde toneelstukken steeds weer opnieuw ter sprake komen tijdens de repertoire vergaderingen...Coherentie Tijdens de repertoire vergaderingen wordt niet alleen over nieuw materiaal gepraat, maar proberen we ook voorgaande produkties in verband te brengen met de plannen die we verder

Nr. 44, Februari 1994 • Tuur Devens • Signaal '93: een blik achterom
Verder zorgden de maandelijkse vergaderingen van de jeugdcommissie van de Fevecc voor genoeg gelegenheid om ervaringen en tips uit te wisselen

Nr. 51, Augustus 1995 • Marleen Baeten • Accidents de parcours
Voor de zoveelste keer moet ik tot in de vroege uren van de volgende dag herhalen wat al op vergaderingen is besproken en goedgekeurd, gezeur over séjours, kilometervergoedingen, etc

Nr. 53, December 1995 • Dominiek Van Besien • Dans in het kwadraat
Improvisatie is bijgevolg een collectieve manier van werken waarbij eindeloze vergaderingen om een consensus te bereiken en touwtrekkerij om macht niet aan de orde zijn

Nr. 60, Juni 1997 • Johan Thielemans • Het decreet en de creativiteit
Dertig vergaderingen spendeerde de Raad van Advies aan de ontleding van de ingediende dossiers voor structurele gezelschappen

Nr. 60, Juni 1997 • Pol Arias, Marleen Baeten • Van kermisspelers en religieuze spelers
Meestal kwam dat de kwaliteit ten goede, maar de 'inspraak' kende ook zijn excessen: de ellenlange vergaderingen - opdat iedereen een woordje zou kunnen meepraten - leidden zelden tot iets goeds

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Produceren in een groot huis - 2
Vroeger werkte er in het ro zo een 60 man: je voelt dan dat de communicatie stram verloopt via nota's, memo's en vergaderingen; op de duur heb je met niemand nog een normaal gesprek

Nr. 67, Maart 1999 • Marianne Van Kerkhoven • De dramaturg als roerganger
Naast die grote vergaderingen hebben wij ook redactiebijeenkomsten: daar worden stukken gelezen en besproken; teksten waarvan we overwegen ze op het repertoire te nemen

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
Ie krijgt inderdaad een visie op het standpunt van werknemers via de werkgevers die in de vdp-vergaderingen aanwezig zijn

Nr. 69, Januari 1999 • Rudi Laermans • Achter de schermen van het ballet
Daarom vinden ouders het vandaag de dag een doodgewone zaak om met de kinderen over de schoolkeuze of de vakantie te overleggen, en besteden managers thans zoveel tijd aan vergaderingen

Nr. 71, Maart 2000 • Martin Nachbar • Herinnering en disciplinering van het lichaam
repetities, tentoonstellingen, workshops, colloquia, vergaderingen Vlaams Centrum voor Amateurkunsten Veeweydestraat 24-26 te 1070 Brussel Info

Nr. 72, Juni 2000 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Een wiel met haakjes
Wij bieden u een pasklare en betaalbare oplossing voor uw theater-, dans-of muziekvoorstellingen, repetities, tentoonstellingen, workshops, colloquia, vergaderingen Vlaams Centrum voor