Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "verhelderen"Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
het verhelderen en verklaren van dit nieuwe theater

Nr. 30, Juni 1990 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
Ik formuleer ze voor wat ze me nu lijkt te verhelderen : deze opnamen zijn illustraties

Nr. 40, Februari 1993 • Marianne Van Kerkhoven • 'Hoe klein zijn deze bloemen'
Het is de taak van de kunstenaars en de intellectuelen de complexiteit onder ogen te zien en te verhelderen, aldus MarianneVan Kerhóven...Verhelderen betekent iets anders dan simplifiëren...Verhelderen en nuanceren in plaats van tot slogans herleiden en simplifiëren: laten we dat in de eerste plaats toepassen op onze eigen Vlaamse situatie

Nr. 44, Februari 1994 • Marianne Van Kerkhoven • De weg is deel van de bestemming
Verklaren, verhelderen, reflecteren op, niet interpreteren

Nr. 46, Januari 1994 • Fred Six • De kaap genomen
De onvermijdelijke beperkingen van haar werk in acht genomen, is Van Kerkhoven zeker geslaagd in haar poging om "de evolutie van een gedachtengoed" wat te verhelderen

Nr. 48, Februari 1995 • Freddy Decreus • Franz Marijnen regisseert Oedipus/In Kolonos
Als een toneelvoorstelling erin slaagt, die op een voor een (groot) publiek herkenbare manier te verhelderen en/of zichtbaar te maken, is sprake van een betekenisvolle toneelgebeurtenis

Nr. 63, Maart 1998 • Rudi Laermans • De idiotie van het menselijke
Net als het oeuvre van Shakespeare, dat Lauwers zoals bekend zeer ter harte gaat, is ook de Snakesong-trilogie een poging om het menselijk bestaan te verhelderen...geheimen talig trachten te verhelderen voor een anoniem publiek

Nr. 65, Januari 1998 • Tim Etchells • Manifest: Tien keer een gooi naar authenticiteit
Ik worstel om één laatste advies te vinden, één enkel ding dat kan helpen verhelderen

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
Als het het ene of het andere van deze twee bestaanskenmerken onderdrukt, is het er simpelweg niet in gelukt om een waarheid van de kunst te verhelderen, wat op dit ogenblik in haar geschiedenis een

Nr. 83, Januari 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Werkverslag. Hoofdstuk I: Nuanceren: Over het innemen...
Nog nooit hebben wij na een voorstelling zoveel discussie meegemaakt, zoveel behoefte aan praten gevoeld; alsof iedereen zijn persoonlijke relatie met de problematiek wilde verhelderen

Nr. 90, Februari 2004 • Marc Van Mechelen • Te heet? Te koud? Te groot?: Lezersbrief...
Ze pleit, samen met Gerhard Verfaillie, voor trajecten in plaats van projecten in de scholen; voor leerkrachten die als 'cultuurgangmaker' de kunsteducatieve objectieven van de school verhelderen en

Nr. 90, Februari 2004 • Paul Kuyper • Het engagement van het woord
Mijn eerste aanbeveling is derhalve om het theatrale landschap verder in kaart te brengen en een begrippelijk kader te ontwikkelen dat de artistieke praktijk kan verhelderen en een plaats kan geven

Nr. 90, Februari 2004 • Kees Vuyk • Waar anti-politiek heerst, kan toneel niet gedijen:...
dit stuk wil ik daarom primair die relatie verhelderen

Nr. 91, April 2004 • Geert Sels • Het verleden tot leven gebracht: Twee nieuwelingen...
Zoals wel vaker verwijst hij naar alledaagse dingen om zijn punt te verhelderen: 'Het is als een tekst redigeren en er alle onnodige adjectieven uithalen, omdat ze de betekenis vertroebelen

Nr. 101, April 2006 • An van Dienderen • Afkicken van representatie
processen' te verhelderen (Alvesson and Sköldberg 2001), om op die manier om te gaan met de 'cultural mediations that occur through film and video works' (Ginsburg 1991: 94). Mijn aanpak verschuift de aandacht

Nr. 103, September 2006 • Rudi Laermans • Beweeglijk denken
kunstgeschiedenis). Theorie vereenvoudigt niet, maar verandert een stukje historische of actuele werkelijkheid, of gewoonweg een individuele erva- ring, in een nader te verhelderen enigma

Nr. 104, December 2006 • Martin Nachbar • Reizen, vluchten, vergaan
omgang met vreemd-zijn, reizen en kunstcreatie de mythe van de kunstenaar als reizende heremiet kan verhelderen en uiteindelijk misschien ook kan opheffen

Nr. 112, Juni 2008 • Ivo Kuyl • De tragische kant van de komedie
Ik zal het dan ook verhelderen aan de hand van de verhouding tussen tragedie en komedie