Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


390 document(en) met "verhouding" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Dirkje Houtman • Globe op zoek naar liefde en geluk
Zo'n gedreven zoeker is bijvoorbeeld Pericles, de titelheld in Shakespeares sprookje, die voortdurend onderweg is. Aanvankelijk is hij op de vlucht voor de Turkse vorst wiens incestueuze verhouding

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Want vaak was bij die theatermakers deze nieuwe verhouding acteur-ruimte-toeschouwer onhandig, terwijl hier op allerlei inventieve manieren deze relaties tot natuurlijke gegevens zijn omgevormd...Het wijst erop dat tussen regisseur en schrijver een gespannen verhouding bestaat...Twee opmerkingen: ik vind het boeiende aan het theatermaken van Van Kerkhove dat mijn kritische verhouding tot zijn werk spruit uit een theaterervaring die toch positief is. Het is een weerbarstigheid

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Hamlets verhouding met zijn omgeving, maar ook in de motieven van de andere personages, vind je dat terug

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
verhouding van uw schoonvader Juul met zijn dochter...Tracht je te herinneren, of er in de verhouding van Vera met de anderen geen perioden, of momenten, waren waarop ZIJ kwaadaardig was, of gewoon maar verkeerd

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Dochter en soldaat hebben een incestueuze verhouding en alle nevenfiguren, die ook in seksuele excessen verwikkeld zijn, wroeten in de modder van deze geperverteerde fantasiewereld

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
heel cleane verhouding tussen publiek en spelers te creëren, de verantwoordelijkheid terug aan het publiek te geven

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Bij Laurel & Hardy worden conflicten opgelost in het dialectisch spel van hun onderlinge verhouding...De hele scène is behalve oersterke slapstick ook een ondubbelzinnige metafoor van de verhouding mens-machine

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
De verhouding leraar/ leerling bleef bestaan: ook al kreeg je het inzicht dat het om méér ging dan je eigen rolletje, toch wist de regisseur steeds méér

Nr. 6, Maart 1984 • Inhoudstafel
De verhouding decreet/ niet-decreet staat nu op 40 tegen 1. L.V.d.D

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Een verhouding die op haar beurt de opzet tekent...De hele voorstelling plaatst de omgang met de literatuurklassieker in een verhouding die men als erotisch zou kunnen omschrijven: geen beate aanbidding, geen angst voor heiligschennis, maar ook geen...Bob Wilson gaat voor zijn pro-dukties uit van visuele ideeën: een bewegend decorstuk, een ruimtelijke situatie, een verhouding tussen voor-en achterplan, het ritme van een gebaar

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
de flash-backs links op de scène speelt ze de verwording van de relatie tussen haarzelf en haar man; rechts op de scène de evolutie van haar verhouding met haar moeder

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
De banaliteit en het sublieme hebben hier dus een merkwaardige verhouding

Nr. 6, Maart 1984 • Paul De Bruyne • De tweede generatie in De lege cel...
De arbeider vermoordt de jongen omdat die zijn dochter met wie hij een verhouding heeft 'ontvoert' net voor ze op de trein naar Achter-Anatolië moet stappen om daar te trouwen

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Op zeker ogenblik beschuldigde ze haar dochter ervan dat ze een incestueuze verhouding met haar vader had...Omdat het de oorzaak is dat zoveel talent wegvlucht uit deze stad, omdat die vlucht deze situatie natuurlijk in stand houdt en de scheve verhouding Antwerpen-Brussel laat bestaan

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het tuinhuis
affectieve verhouding schijnt te hebben

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
De verhouding moeder-dochter ligt anders dan die tussen vader en zoon

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Niemand zal van gesubsidieerde gezelschappen eisen dat ze een gespannen verhouding met publiek en maatschappelijke normen moeten nastreven

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
Het soort scenografisch vernuft dat een verhouding van regisseur en acteur tot de stof letterlijk ruimte geeft en in zoveel theater van vandaag de echte vernieuwing betekent, is afwezig...Dat een verhouding theater-publiek een dynamische moet zijn, dat de theatertaal elke seconde wijzigt... zij willen het nie weten nie

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
een poging dit culturele karakter of beter nog, die verhouding die Antwerpen heeft met zijn theater te omschrijven, stuiten we onvermijdelijk op het feit - en we willen in onze blik-naar-achter...Ze staan echter geenszins in verhouding tot de artistieke prestaties

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Dantons dood in het NTG
Dantons dood is een moeilijker stuk, hoewel de voedingsbodem dezelfde is: de verhouding tussen individu en samenleving...Tegelijk vertaalt het raam (zoals het oog in Woyzeck) de essentiële publiek-scène verhouding: het kijken


Toon volgende resultaten