Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


117 document(en) met "verschenen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten



Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • Clavigo
Een blik op andere in datzelfde jaar 1774 verschenen teksten maakt dat al gauw duidelijk...De intrige is ontleend aan de toen pas verschenen memoires van Beaumarchais, die daarin vertelt hoe hij naar Spanje reisde om er zijn zuster te wreken, die door haar verloofde in de steek was gelaten

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
83, juli-augustus 1983) (JDR) Documenta 1 en 2 Er is een nieuw tijdschrift voor theater: Documenta, waarvan reeds twee nummers verschenen zijn

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Er zijn geen manifesten verschenen, er ontwikkelt zich géén eenvormige stijlopvatting of een uitgekristalliseerde filosofie...elke aflevering zal onder de titel 'Teater op weg naar morgen' een aspect van het moderne toneel na '45 onderzocht worden in zijn artistieke en maatschappelijke componenten, in het net verschenen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Ondertussen is Jeanne d'Arc verschenen, maar de uitspraak van de actrice maakt het moeilijk om iets meer te verstaan dan 'En nom Dieu'. In het libretto vindt men later een regel als 'Qui m'aime me

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Ondertussen is Hilde in de keukendeur verschenen en slaat het schouwspel gade) Hilde (wuift) Taxi

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
REPLIEK Brief aan Brussel Als ik hoor dat Etcetera een editie over Antwerpen maakt dan moet ik onvermijdelijk een beetje denken aan die boekjes die vroeger in België verschenen over

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
het zweet mijns aanschijns (Ondertussen is de knecht weer op het toneel verschenen, hij begint te stoeien met het dienstmeisje voor de ogen van de ik-figuur), aan de ketting, in de koolmijn, in de

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
Hij is telkens op tijd verschenen om zijn tekst te zeggen en prompt weer verdwenen

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
door de burgemeester van Nantes, Ridder in het Legioen van Eer, verschenen Pierre Verne, procureur, oud negen en twintig jaren, wonende in de Rue Olivier-de-Clisson, vierde kanton, die aan ons heeft...De al verschenen en nog tc verschijnen werken zullen in hun geheel het projekt omvatten dat de schrijver zich voorstelde, toen hij zijn werk de ondertitel Reizen in de bekende en onbekende wereld gaf

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Hier ligt de klemtoon veeleer op individuele gevoelens en wordt, voor het eerst in literatuur en kunst, de invloed van Nietzsche en Freud (wiens Uber Trau-me und Traumdeutungen in 1900 verschenen was

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
zijn zopas verschenen boek over het hedendaags toneel, (met de 'klassieken' Strehler, Brook, Chéreau), worden nauwelijks nieuwe namen genoemd, alleen vermeldt hij L'Ymagier Singulier

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
1903 verschenen zijn MEMOIRES in een gecensureerde vorm

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Door het plezier van de acteur, of het nu dramatisch of komisch is." Volkstheater We lezen een stukje voor, uit het interview met Gerardjan Rijnders, verschenen in Etcetera 7, waarin

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Daarvan verschenen foto's in alle kranten

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Brook was al lang gegrepen door het gedachtengoed van Artaud (die hij, volgens Peter Hall in zijn onlangs verschenen Diaries (5), reeds in 1960 gelezen had), van Grotowski en van Jan Kott (de Poolse

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
De bedsprei heeft wel voor mijn part een veel te mooie blauwe kleur en is te nieuw: herhaaldelijk vermeld Shepard dat alles verschenen en versleten ("Faded," "well worn") moet zijn

Nr. 14, Juli 1986 • Leen Thielemans • THEATERTIJDSCHRIFTEN 1945-1985
verschenen zijn...de naoorlogse jaren verschenen de tijdschriften wekelijks en recenseerden ze, voorbeschouwend, het repertoiretoneel, dat elke week een nieuw stuk bracht

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Het is merkwaardig dat beide acteurs tot op dit niveau geraakt zijn vanaf het ogenblik dat Herman Gilis in het gezelschap verschenen is. Deze vertoning is in vele opzichten belangrijk: ze

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Der Rosenkavalier: flauwe saus à la Strauss
En in de Munt gaat het er toch om (lees maar het prachtige boek Opera tot Theater Maken, het Team van Ge-rard Mortier in de Munt, verschenen bij Duculot) de opera als volwaardige gesprekspartner te

Nr. 17, Maart 1987 • Tonny Holtrust • Garcia Lorca, met pen en potlood
Politieke context Een belangrijke impuls voor de ontwikkeling van het politieke theater in Spanje was de uitgave van twee boeken die kort na elkaar verschenen: La batalla teatral (1930; De