Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


759 document(en) met "verschillende" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Controverse wil projecten opzetten 'die de integratie van verschillende kunstgebieden mogelijk maken en die getuigen van een sociale betrokkenheid

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Fassbinder en Kroetz zijn verder gegaan op het volksstuk, zoals Fleisser er verschillende geschreven heeft...Bij professionelen zit alles heel mooi onderverdeeld in verschillende schuifjes, zij denken het altijd even met hun techniek op te lossen

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
Typisch voor de historische stukken is dat dit individueel verzet wordt gesitueerd in een allesoverheersende 'Wille zur Macht'. In de overgang van de verschillende houdingen tussen man en

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
reeds verschillende theatermakers getoond, zowel zij van traditionelen huize, zoals Laurence Olivier, als de meer avontuurlijk aan-gelegden, zoals Georg Tabori of Peter Zadek

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Vrijwel op hetzelfde moment spelen vijf erg verschillende gezelschappen vijf erg verschillende stukken van Shakespeare...Een zekere openheid, ruimte voor verschillende interpretaties, lijkt geboden alhoewel vertalingen voor specifieke produkties - dus niet meteen bestemd voor publikatie - veelal welbepaalde keuzes maken

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Vanaf '68 maakte ze verschillende choreografieën

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Er zijn kransen van heel verschillende aard...De duizendvoudige gedachten van veel verschillende mensen, die elkaar in het leven en in de opinie tegenspreken, vat de dichter verstandig in een

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Door die verschillende aanzetten blijven de personages als het ware tegendraads tegen elkaar wrijven...Zo kan men de verloren objecten een functie geven in verschillende ketens van betekenis: ze functioneren in het paar echt/onecht; tijd van de Bühne/tijd van het verhaal; netheid/bezoedeling

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
wordt Medea's personage opgesplitst en gespeeld door verschillende acteurs, Jason vertoont meest schizoïde trekken...verschillende stukken...Alhoewel, als ik nu terugkijk op dat harde werk, op die verschillende dingen die je op zo'n jonge leeftijd moest aanpakken, dan stel ik vast dat je daar heel veel ervaring opdeed

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
bestaat uit jaarlijks verkozen afgevaardigden van de verschillende faculteitskringen...dat een groot cultureel centrum als De Warande 60 verschillende theatergroepen per jaar uitnodigt, betreft het dus een bescheiden aanbod...Alvorens een definitief oordeel te vellen is het belangrijk de aard en de kwaliteit van de voorliggende programma's te onderzoeken, evenals oog te hebben voor de ontwikkeling die de verschillende

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Het Nederlands Theater Instituut, zo vertelt Ruud Engelander, is zo'n vijftal jaren geleden ontstaan uit drie verschillende, voordien onafhankelijke instellingen: het Nederlands Centrum van het ITI...Activiteiten In het NThl vinden verschillende activiteiten plaats

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
de rijke verscheidenheid van het hedendaagse theaterlandschap kan men verschillende terreinen onderkennen, die zich polemisch tot elkaar verhouden...woont er niet... Johan Thielemans Cymbeline (KMC) Foto Jan Decorte (1) Over de 'strijd' die verschillende generaties voeren, als impuls tot eigen creativiteit, leze men Agon

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Overlopen we de verschillende invalshoeken

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
Allerlei factoren spelen hierbij een rol : intern-sociologische, de verhoudingen tussen verschillende culturen, het nationale theaterbeleid

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
De show is snel, vol nauwgezette clues, met enkele multifunctionele attributen, met een klare afscheiding tussen verschillende atmosferen en met een logische verhaalopbouw

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Een groot pedagoge Tijdens en na de oorlog heb je op verschillende scholen toneel, decorbouw en regie gestudeerd...Zij zijn ontwortelden die met flarden van verschillende culturen moeten leven...Char-kawa kon je het beste zien watje kunt maken van verschillende flarden van dingen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Zo verschillende syndi- cale en politieke figuren als Jos Wijninckx, Jan Cap, Kris Merckx en Karel Heirbaut vonden mekaar rond de waarheid van het stuk...De tekst is geschreven vanuit een rolomschrijving van de personage: die de auteur verschillende invalshoeken leveren om het centrale punt de werkloosheid, te omsingelen...een reeks biografische gegevens en een tabel van het gezelschap in de verschillende seizoenen

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
De veertien titels dekken op zichzelf staande pro-dukties, waaronder sommige verschillende versies kenden en enkele samengesteld waren met onderdelen uit vroegere programma's. Theaterstukken...Er is geen afvalligheid ten opzichte van Fo en bekering tot Brecht: er is zoeken naar verschillende aders waardoor theaterenergie kan toestromen

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Men improviseerde enkele weken op thema's en beelden uit het stuk door ze te plaatsen in verschillende historische contexten : de dertigjarige oorlog, de tweede W.O...Het samengaan van verschillende (stijl)elementen houdt voortdurend de aandacht gaande

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Ook het publiek is gebaat bij die groeiende eigenheid van de verschillende gezelschappen...Tenslotte wordt daar toch weer een dossier over opgemaakt, dat jaren laveert tussen verschillende commissies