Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


124 document(en) met "vertelling" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 24, December 1988 • Christel Op de Beeck • Stekelbees (en) festival
vertelling vanuit kikkerperspectief door losvaste Stekelbezenaar Herwig De Weerdt, en KIT i.s.m...Zo werkt Arne Sierens momenteel aan een vertelling/bewerking van een sprookje van Singer en heeft hij plannen voor een crimi-musical; Erik De Volder en scenograaf William Phlips zijn op zoek naar de

Nr. 26, Juni 1989 • Herman De Dyn • Theater over filosofie
Ik beschouw mezelf in dit geval toch eerder als een bevoorrecht theaterbezoeker, die werd meegesleept door de vertelling zelf...De lange vertelling bestaat uit een subtiele afwisseling van beschrijvingen van 'uiterlijke' (aan het denken zelf zogenaamd vreemde) gegevens, en directe 'citaten' van Wittgensteins monologen en...Dergelijke filosofische gedachten kan men niet bezitten en verder geven als koopwaar, evenmin als men een vertelling kan doorgeven zonder zelf een begenadigd verteller te zijn

Nr. 28, December 1989 • Johan Thielemans • DE BEKORING VAN DE TRADITIE
zijn epische vertelling spreekt de krijgsheer de jongeman toe

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
de vertelling Theorie van de dreiging (1975) worden alle categorieën die wij als discontinu, van elkaar afgescheiden ervaren en waarmee wij de wereld begrijpbaar maken, opnieuw continu en vloeibaar...Op het einde van de vertelling blijkt de verteller een volledige metamorfose te hebben ondergaan en de gedaante van Lea te hebben aangenomen (of de gedaante van het boek ?). De grenzen tussen het ik

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Hildegard De Vuyst • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Je kan individuele problemen niet los zien van een maatschappelijke vertelling...inhoudelijke vertelling zelf gaan veranderen...Het maakt gelijktijdig ook de inhoudelijke vertelling van de permanente sociale controle en van de extreme gedrevenheid van de zomergasten, die mede aan de oorsprong liggen van deze uit de hand

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
nodig een ziektegeschiedenis uit te diepen tot een vertelling of verhaal: alleen dan hebben we zowel met een 'wie' als met een 'wat' te maken, met een werkelijke persoon (...).(...) het onderzoek naar

Nr. 30, Juni 1990 • An-Marie Lambrechts • "Wie wat vindt heeft slecht gezocht"
ook een jonge Blanche, een jong meisje dat haar weg zoekt, een Blanche die kwetsbaar-uitdagend, naïef-kattig het grotemensenspel speelt... Nog een stapje terug Mijn na-elkaar vertelling

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
interessante manier : "Elk van ons is één vertelling, die door en in ons voortdurend wordt opgebouwd - door middel van onze waarnemingen, onze gevoelens, onze gedachten, onze handelingen, en niet in de laatste

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
Het is de plaats waar de "vraag-vertelling" kan overgaan in het "vraag-spel", met andere woorden de plaats waar het "praten" kan overgaan in het "doen". Het is het moment waarop de toneelspeler en de

Nr. 32, December 1990 • Erwin Jans, Dirk Verstockt • Love Theater
ST : "Op een bepaald moment in het stuk onderbreek ik Cora's vertelling, om een andere wandeling over het pad van de geschiedenis van de dood te beginnen, een wandeling die Hebbel ooit gebruikte...Maar er zit een soort van eclips in het stuk, er komt een ogenblik dat het stuk weer tot bestaan komt, tot een soort van vertelling

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Deze subversieve vertelling wordt gespreid over de twaalf acteurs, die telkens een deel van het verhaal vertellen, een personage aannemen en hem/haar weer doorgeven of laten verdwijnen

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Hier kijk je naar acteurs die vooral zichzelf blijven en rond de personages, rond de vertelling cirkelen, heel dichtbij

Nr. 33, Maart 1991 • Claire Diez • José Besprosvany : Crimes et Délits
Besprosvany dissecteert er een koppel, naar het voorbeeld van Schönbergs vertelling en de cirkelvormige choreografie, Adorno indachtig : "Erwartung is zoals de cirkelvormige schokgolven van een

Nr. 33, Maart 1991 • Luk Perceval • Theatermaker en criticus
uiteenzetting hielden over Strindberg, zijn werk en de vertelling die de BMCie beoogde, volgde daarop prompt de vraag of de voorstelling ook "voor te lachen was". Het bekwaamheidsniveau laat zich in dit voorbeeld...Als ik eerlijk ben tegenover mezelf weet ik bij de première maar al te goed waar ik in m'n vertelling in de fout ga; dus verwacht ik van de goede recensent dat hij dat ziet en mij eventueel een

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
Er is voorstelling omdat er vertelling is ! De dans is een abstracte affirmatie van een figuur; in de voorstelling van een vertelling speelt de communicatie een belangrijkere rol dan de contemplatie

Nr. 34, Juni 1991 • Henri Bloemen • Frisch en Dürrenmatt
Daarin onderscheidt Frisch zich misschien van Dürrenmatt : hij gelooft niet zozeer in de macht van de effecten, maar eerder in de vertelbaarheid van de wereld, het continuüm van die vertelling wordt

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
laat een eigen plaats in de vertelling die Brigitjeis...Toch is er een organische lijn in de vertelling: een eenvoudig verhaal dat zich concentreert rond de jonge vrouw Brigitje, een personage van Felix Timmermans

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries, Erwin Jans • Luk Perceval
Theater is in essentie een vertelling, die aan kracht wint door de suggestie...En dan vertrek je van een geëngageerde vertelling...Alleen vind ik dat hun voorstellingen te zeer gaan over acteurs en niet over mensen, over hoe een acteur anno 1992 tegen theater aankijkt en daaraan maken zij hun vertelling ondergeschikt

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries • De Opdracht theatrale kaalslag
Want hij maakt het je bepaald niet makkelijk door zomaar van Parijs, naar Jamaica en Peru te switchen; van herinnering naar vertelling en vice versa; van verleden, heden naar toekomst; van Danton en

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De tekst en zijn varianten
voeten getreden; de toeschouwer kan zich nauwelijks 'inleven' gezien er geen logische vertelling meer is, waarin herkenbare personages optreden; het invoeren van abstracte werkwijzen bemoeilijkt eveneens de...Er is altijd de spanning tussen het verdwijnen in de vertelling en het blijven doen van de vertelling, samen met de anderen


Toon volgende resultaten