Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


124 document(en) met "vertelling" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 37, April 1992 • ERwin Jans • Arne Sierens Gent en de wereld
Met zijn dramaturgie van de vertelling heeft Sierens zich trouwens altijd al buiten een realistische opvoeringspraktijk geplaatst...Er is geen verhaal meer, evenmin een vertelling die het geheel nog een duidelijke richting geeft

Nr. 37, April 1992 • Erwin Jans • Het wachten van Josse De Pauw
Ward Comblez en Het Kind van de Smid sluiten veeleer aan bij een genre dat die tegenstelling opheft : de vertelling...De talrijke beschrijvingen van natuurverschijnselen vertragen het ritme van de vertelling en onderwerpen het aan het langzame ritme van de waarneming

Nr. 38, Mei 1992 • Geert Sels • Theater Teater
Een oude tekst bewijs je meer eer door hem vanuit zijn thematiek of vertelling een zetje vooruit te helpen...Dat kan door je eigen vertelling te maken aan je eigen ritme, luidt de redenering

Nr. 38, Mei 1992 • Benoît Vreux • Kolen en diamant
Zijn vertelling krijgt de kleuren van een ritueel waarvan elke beweging het teken wordt van een persoonlijke heilsmythologie

Nr. 40, Februari 1993 • Bart Van den Eynde • De bloeddorst van de ideale vorst
De twee niveaus, dat van het vertelde en dat van de vertelling, zijn zeer sterk uitgewerkt en grijpen stevig in elkaar

Nr. 40, Februari 1993 • Erwin Jans • 'Elk mens kan slechts één keer zijn...
De diepgang, die de vertelling natuurlijk wel heeft, krijgt ze door het vluchtige scheren over de toppen van gebeurtenissen en feiten

Nr. 41, April 1993 • Patrick Jordens • Tussen literatuur en theater
vertelling te komen

Nr. 42, Juni 1993 • Marianne Van Kerkhoven, Erwin Jans • Toneelspelersgezelschap STAN
Vercruyssen: Het gaat erom punten en uitroeptekens proberen om te buigen naar puntjes en vraagtekens en komma's. Het gaat niet om de moraliserende vertelling

Nr. 42, Juni 1993 • Marleen Baeten • De verbeelding na de revolutie
Een toneelstuk geschreven als een stille vertelling...speels gedachte 'Essay': het veranderde, nog voor de eerste zin geschreven was, in een vertelling, zo dwingend en met zoveel macht, dat alle andere vormen op slag krachteloos werden...Die Stunde heeft Handke het gewaagd om een theatertekst te schrijven als een stille vertelling waarin de zintuiglijkheid van het episch dromen doorklinkt in de mild humoristische observatie van onze

Nr. 43, November 1993 • Bruno Koninckx • Kartonnen, holle en andere dozen
De paradox ook van de schrijver die geen kant en klaar stuk als Boste levert om de vertelling te laten plaatsvinden

Nr. 44, Februari 1994 • An-Marie Lambrechts • Column
Vaak ontbrak elke vorm van volgehouden vertelling: wat op de scène getoond werd, viel (bijna) samen met zichzelf; voor een fictioneel elders was weinig ruimte in de intensiteit van het hier-en-nu op

Nr. 45, April 1994 • Marleen Baeten • Twee meisjes met een baard en kinderbrieven...
Alexander Kluge noemt dit 'cirkelvormig vertellen' (zie Theaterschrift 5-6). Achter glas is een 'ring van vertelling' rond een kern die je zou kunnen beschrijven als een wonde of een kwetsuur

Nr. 46, Januari 1994 • Bruno Koninckx • Peter De Graefs Ombat
Hoewel de rest van het verhaal niet meer expliciet doorgaat op deze 'filosofische' vraag, zet ze wel de toon voor het vervolg van de vertelling: En ze komt trouwens nog terug, zij het in een

Nr. 46, Januari 1994 • Hildegard De Vuyst • "Wat vroeger was is nu voorbij"
vertelling ligt dat anders; daar is het uitgangspunt een nieuwe tekst van Philip Vandenberghe, als libretto

Nr. 49, April 1995 • Hildegard De Vuyst • Trekken aan de tijd
Zij hebben hun capaciteiten, die ik probeer aan te spreken en vooruit te duwen, telkens opnieuw vanuit de vertelling die voorligt...Dat staat in functie van de vertelling die het stuk is. Ten gunste van wat ik nu wil vertellen, met dit stuk, moet de ruimte zich gedeisd houden, neutraal zijn

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Thielemans • Troje, of er valt niets meer te...
Vertelling Had alles gelopen zoals voorzien, dan had Ilias van Toneelgroep Amsterdam een boeiend antwoord kunnen worden op de uitgangspunten van Hollandia...Het ging dus om niet veel meer dan om een boeiende vertelling...Steeds Troje, steeds dezelfde vertelling, maar telkens een andere betekenis

Nr. 50, Juni 1995 • Paul Demets • Het gedanste Voorland
Op die manier was het ook geen onschuldig, tot een lieftallig verhaaltje herleid sprookje, maar eerder een authentieke vertelling met soms beangstigende connotaties (de dansbewegingen van Ives Thuwis

Nr. 51, Augustus 1995 • Hilde Van Caudenberg, Kees Blijleven • Het mooiste en het vreselijkste theatermoment van...
Maar het meest indrukwekkend was het spelplezier dat aan alle kanten van deze voorstelling afspatte, dat het publiek als het ware de vertelling binnentrok

Nr. 54, Februari 1996 • (advertentie)
Schakel, Waregem (056/62.13.40); 30 april, CC Gildhof, Tielt (051/40.29.35); 6, 7 mei, De Velinx, Tongeren (012/39.38.00) Pinokkio — een vertelling Blauw Vier in samenwerking met...Amsterdam (-20/626.68.66); 4 mei, CC Hasselt (011/22.99.33); 5 mei, De Warande, Turnhout (014/41.69.91); 12 mei, De Velinx, Tongeren (012/39.38.00); 15 mei, CC Brasschaat (03/652.04.00). Pinokkio - een vertelling

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Paul Demets • Graven in de enclave
Toen Kus me in 1991 verscheen, had ik al Een kraanvogel in de sneeuw Pinokkio, een vertelling - Blauw vier / Phile Deprez vertaald voor het kjt


Toon volgende resultaten