Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


36 document(en) met "vertoog" • Resultaten 21 tot 36 worden getoondNr. 74, December 2000 • Christian Metz, Rudi Laermans • 'Ik ga naar de film'
111-121). De titel verwijst naar het van de bekende Franse linguïst Emile Benvéniste afkomstige onderscheid tussen 'vertelling' en 'vertoog'. In een vertoog positioneert iemand zich nadrukkelijk als...Het ware exhibitionisme heeft zelf altijd iets van een triomf en is steeds bilateraal, in de ruil der fantasma's of anders in de stoffelijkheid van de handelingen: het is van de orde van het vertoog...de institutie (en haar aanwezigheid in elke film, dus het vertoog achter de vertelling); hij die niet wil weten, dat is de film, de tekst (de eindtekst): de vertelling

Nr. 76, Maart 2001 • Marc Holthof • Mentaal Muiswerk
De cineast, altijd al geïnteresseerd in prerationalistische vormen van vertoog, realiseerde al eerder – o.m

Nr. 79, December 2001 • Klaas Tindemans • Ik had een Wet in mijn lijf....
Ook hier dus actualiteitsdwang ('the clash of civiliza-tions'), maar dan als vertoog, niet als theatrale impressie

Nr. 82, Juni 2002 • Rudi Laermans • Media, ervaring, geloof: een gesprek met Arjen...
Er bestaat een heel kunsthistorisch vertoog dat altijd voorbijgaat aan de vraag waarom je bereid bent om naar een kunstwerk of een voorstelling te kijken

Nr. 90, Februari 2004 • Paul Kuyper • Het engagement van het woord
Het vertoog van het toneel is vooral naar binnen gekeerd, het is zwak en diffuus; het toneel spreekt nauwelijks over zichzelf, het wordt buiten de eigen kring niet verstaan en het wordt van buitenaf...Maatschappelijke erkenning van een vertoog is alleen mogelijk als er sprake is van een geleiding van dat vertoog langs intermediaire kaders, zoals de wetenschap, de kritiek, de media, de markt

Nr. 91, April 2004 • Rudi Laermans • Hedendaagse dans, wat is dat?: Petite leçon...
Ook dat vertoog is hoogst performatief, berust op ongethematiseerde veronderstellingen en appelleert evengoed aan een sociaal gedeeld geloof, bijvoorbeeld in de mogelijkheid van het bestaan van

Nr. 94, December 2004 • Pieter T'Jonck • Theater als showbusiness: De ondraaglijke lichtheid van...
Zonder het theoretisch vertoog van de minimal art, maar met des te meer slagkracht, regisseert Hitchcock in de beroemde woestijnscène in de film North by Northwest niet alleen het beeld, maar vooral

Nr. 95, Februari 2005 • PERSONALIA
Vertoog over Verzet (2004). Florian Malzacher werkt als onafhankelijke cultuurjournalist in Frankfurt am Main (o.a

Nr. 95, Februari 2005 • Elke Van Campenhout • Het artistieke vacuüm van het kapitalisme
Zoals Botanski en Chiapello in Le nouvel esprit du capitalisme aantonen is het vertoog van de kunstenaar sinds '68 de bouwsteen geworden van een 'nieuw' bedrijfsethos dat zijn werknemers onder het mom...Een kritisch artistiek vertoog zou misschien een spreken kunnen zijn dat zich niet verliest in loze slogans of sentimentele anekdotiek, en zich evenmin de pretentie toemeet buiten de samenleving te...Woorden als 'vrijheid', 'kritisch bewustzijn', 'verzet' of'authenticiteit'. In het volgende tekstcluster willen we een paar van deze stemmen aan 'De exposure die het vertoog over het nieuwe

Nr. 98, Januari 2005 • Steven Humblet • Het Theater van de Fotografie
Stilistische conventies, eigen aan het theatrale en zelfbewuste portretgenre, worden zonder enige schroom binnengeloodst in een wetenschappelijk vertoog

Nr. 101, April 2006 • 
Twee: datzelfde vertoog hanteert ook harde assumpties over de mogelijke functies of effecten van de deelname aan het kunstgebeuren

Nr. 101, April 2006 • Politiek van de kunst
Dat vertoog wordt niet alleen door ministers en andere officiële instanties beleden, ook nogal wat semi-openbare instellingen (zoals in Vlaanderen de sectorale standpunten), artistieke organisaties

Nr. 103, September 2006 • Bram De Cock • Over religie, rituelen en het groteske in...
een groteske en confronterende eindmonoloog steekt actrice Rein Decoodt met een blaffende keelstem een vertoog af over de hoop

Nr. 106, April 2007 • Wouter Hillaert • Van La Mamma tot Mohammed
hoe dubbel zijn vertoog over ‘ont-eigen-ing’ ook geworden is nu hij met zijn directeurschap van Théâtre National de grootste culturele cumul in België bestiert, toch is er één groot verschil met veel

Nr. 106, April 2007 • Sally De Kunst • Kimchi & cappuccino
Geen pubs, bars of tearooms, maar koffiehuizen zijn dus onlosmakelijk verbonden met de cartografie van Europa, aldus Steiners nostalgische, elitaire vertoog

Nr. 111, April 2008 • Mark Deputter • Column: Bericht uit het buitenland
She says that she wouldn’t be here if it wasn’t for you.’ We volgen geïntrigeerd het vertoog van de jonge Engelse, de vertalingen van de vertaler, de reacties van de Pakistaanse gastvrouw