Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


29 document(en) met "verwerpen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
De postmodernistische kunstenaars verwerpen actie als ervaring en vertikken het keuzes te maken

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
De postmodernistische kunstenaars verwerpen actie als ervaring en vertikken het keuzes te maken

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
belang van métier, maar voor alles de vraag naar wat met de traditie - als opstapeling van te verwerken of te verwerpen rijkdom - dient hier gesteld...Een bewust verwerpen van structuur, zoals het bewust verwerpen van traditie...door het verwerpen van 'alles', door het de-pouilleren tot 'niets' put deze voorstelling zich zelf uit

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Want wanneer de tijden het hanteren van pedagogische principes in het theater verwerpen, dan heeft een kindertheater het dubbel moeilijk, vermits de pedagogische praktijk zo'n onlosmakelijk deel van

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
En na jaren en jaren van steeds zwakkere en waterige imitaties stellen we vast dat we zelf de eigenste notie van een heilige scène verwerpen

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • Waal in hart en nieren: Jean Louvet,...
Maar een ideologie die Louvet ondanks alles weigert te verwerpen: de notie "hoop" blijft bestaan, is enkel nog dubbelzinniger geworden

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alex Mallems • Ariane Mnouchkine:
Bij L'Indiade had ik zelfs dat niet ter beschikking: de vorm moest bijna het verwerpen zijn van elke vorm van exterioriseren

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
de nieuwe lezing aanvaarden of verwerpen hangt in hoge mate samen met de manier waarop we de huidige omstandigheden aanvoelen en duiden...Als we een visie accepteren, spreken we van een verlicht inzicht, als we ze verwerpen, hebben we het over ontoelaatbare lef

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
verwerpen zijn bestaan niet openlijk uit ons geloof, we gaan er stilletjes aan voorbij

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
De Romanezen verwerpen zelfs de inning van de belasting van vijftien écus

Nr. 27, September 1989 • An-Marie Lambrechts, Luk Van den Dries • Post-scriptum bij een dramaprijs
er überhaupt behoefte is bij deze auteurs of bij de amateurtoneelkringen om de scheiding die nu gehanteerd wordt tussen amateur- en professioneel theater te verwerpen of te bestendigen, moet ik hier

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Het verwerpen van de reproduceerbaarheid

Nr. 34, Juni 1991 • Alexander Baervoets • Martha Graham
Heel haar voorkomen lijkt de minste coquetterie, vrouwelijkheid of schoonheid uit principe te verwerpen : een lang hemd, het haar strak achteruit getrokken, een geronde rug, uitstaande ellebogen, de

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
Ik moet leven in overeenstemming met het werk dat mij is opgelegd en derhalve de gedachte verwerpen aan de reclame en plebejische vermaatschappelijking van mijzelf, heb ik voorgoed het

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
bewust blijven van de theatersituatie, wat dan synoniem is voor het verwerpen van de nabootsing en van de mimesis, met het overstijgen van realisme en naturalisme, en met het doorbreken van de vierde wand

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
De artiesten, kinderen van de hogere cultuur, verzetten zich met elementen uit de lagere cultuur, zoals de pop, tegen de bourgeoisie en verwerpen deze

Nr. 43, November 1993 • Klaas Tindemans • De kleine dood
Maar zijn joodse leeftijdgenoten, geëngageerde studenten verwerpen hem als goj, verwerpen het Jiddisch als taal van de diaspora — in Israël spreekt men Hebreeuws —, ze verwijten hem zijn akelige naam

Nr. 48, Februari 1995 • Ali Khedher • De Arabische cultuur of... De parabel van...
De cultuur groeit altijd uit de culturele traditie om haar verder te zetten of te verwerpen

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Waar zijn we mee bezig?
Kan een groep/gezelschap organisatorisch tot het centrum behoren en artistiek de canon (nog) verwerpen

Nr. 69, Januari 1999 • Katrien Darras, Clara Van den Broek • Gebroken spiegel?
Op het ogenblik dat ik met hedendaagse dans begon, moest ik die klassieke attitude echt leren negeren: ik heb het klassieke bijna moeten verwerpen om opnieuw te kunnen beginnen