Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "verwezenlijkingen"



Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Net als bij het Speeltheater bestaat de exclusiviteit van Poëzien in een originele invalshoek, een gat in de markt waarbij de artistieke ambities en verwezenlijkingen niet van aard zijn om van een

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
opgekeken naar deze stad en haar culturele verwezenlijkingen, maar uiteindelijk, vanuit een langdurige confrontatie met het hierboven beschreven culturele klimaat, bewust is geworden dat het anders kan en moét

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Men kan hun verwezenlijkingen, hoe miniem dan ook, alleen al daarom prijzen dat ze getuigden van een diepe overtuiging en een rotsvaste wil

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Herman Teirlinck Een nieuwe stap in de ontwikkeling van de theaterpedagogie werd in Brussel gezet: 'Een van de meest spectaculaire en voor ons land uitzonderlijke verwezenlijkingen was de

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Hacks, Muller en Lange grijpen in hun toneelwerk namelijk vaak terug naar antieke stof en klassieke toneelstukken om de verwezenlijkingen, problemen en (on)mogelijkneden van het socialisme te

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Natalia Jakoubova • De vrijheid van de toeschouwer
De verwezenlijkingen van die periode worden tot vandaag nog bijgeschaafd door de overgangsgeneratie van onder meer Valerij Fokin, Genrieta Janovska, Kama Ginkas, Joeri Erjomin...voorstellingen kwamen tot stand op basis van proza - het recht om proza te bewerken is één van de verwezenlijkingen van de jaren '70 en '80 -, maar hun helden worden uit de romanstructuur gelicht

Nr. 61, Januari 1997 • Eda Cufer • Over een boom, een varken en steenkool
boom, of liever, dat dit bewegingen zijn die hij in de lichamen van de dansers zoekt, heeft tijdens het zoeken naar praktische verwezenlijkingen, totaal onverwacht, radicale veranderingen ondergaan

Nr. 64, Juni 1998 • Pascal Gielen, Kurt Vanhoutte • Theatermakers, biologen, Annemie Neyts en andere bricoleurs
En met voortrekkers als Robert Rauschenberg, John Cage of Nam June Paik poogde de kunst sinds de jaren zestig duidelijk gelijke tred te houden met de wetenschap en haar verwezenlijkingen

Nr. 85, Februari 2003 • Katrien Darras • Grote Storing in zuidelijk West-Vlaanderen
de verwezenlijkingen op hun naam te schrijven, zeker aan de vooravond van de verkiezingen

Nr. 95, Februari 2005 • Jacques Rancière, Tom Hannes • De politiek van de esthetiek
Het bezielde zowel de 'gotische' droom van de Arts and Crafts in het negentiende-eeuwse Engeland, als de technologische verwezenlijkingen van de Werkbund of het Bauhaus in het twintigste-eeuwse

Nr. 96, April 2005 • Karmen Franinovic • Contact
De miniaturisering van de technologie heeft het mogelijk gemaakt om de verwezenlijkingen van de informatica in te zetten voor toepassingen op kleine, goedkope, draagbare toestellen

Nr. 104, December 2006 • Elizabeth Waterhouse • Lindy Hoppers
Dit artikel geeft de aanzet tot een noodzakelijke dialoog over de foto’s, door de identiteit en de verwezenlijkingen van deze dansers te verduidelijken, en door vragen te stellen bij de rol die de...sta even stil op Broad- way rond theatertijd en applaudisseer voor de kleine negerjongens die dansen voor kleingeld met een oprechte trots om hun vaak povere verwezenlijkingen...Van hier is het nog een grote stap naar de verwezenlijkingen van een Alicia Markarova of een Paul Haakon, al is het wel al een stap in de goede richting

Nr. 106, April 2007 • Ive Stevenheydens • Meeting Points 5
internationale samenwerking en het voorstuwen van menselijke verwezenlijkingen’. Hoe dan ook is het geld afkomstig uit de auto- en olie-industrie