Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


45 document(en) met "verworvenheden" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 8, September 1984 • Paul Verduyckt • Jan Fabre - Workshop 15/10 -15/12/83
Het spel van de acteurs is gedeeltelijk De macht der theaterlijke dwaasheden een zelfverzekerd verder bouwen op de verworvenheden van de Fabriaanse acteerstijl

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Het thema van de frustratie over de verworvenheden van de sexuele vrijheid, of van het a-morele van het im-morele, is aanwezig in De Sapeurloot maar niet voelbaar in verband gebracht met de

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
Acteur is een verheven beroep en daar moet je voortdurend aan sleutelen, verworvenheden bestaan niet in het theater zoals in de wiskunde één plus één altijd twee blijft

Nr. 15, September 1986 • (advertentie)
Duidelijk is zonder meer dat beide projecten in hun essentiële artistieke vraagstelling verwijzen naar twee verworvenheden uit de Europese theatertraditie: opera als specifieke vorm van muziektheater

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
De langere en intensere syndicale traditie van de KNS-acteurs heeft daar geleid tot een reeks 'verworvenheden' die elders niet bestaan

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Maar ondanks de terugkeer naar een traditionele opleidingsvorm blijft een aantal verworvenheden behouden, zoals het projectwerk, de langere duur van de ingangsproeven, team-teaching, de reflectie over

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
aandacht; naast de woorden verwerven de beelden meer bestaansrecht; net zoals in het volwassenentheater worden ook hier verworvenheden uit de plastische kunst aangewend...Kinderen hebben recht op een levend theater dat in zijn rijkdom kan steunen op alle verworvenheden van de internationale theaterkunst

Nr. 18, Juni 1987 • Johan De Boose • Ontmoeting met de Picasso van het theater
theater nauwelijks geprofiteerd heeft" (dixit Kantor), en veroordeelt hij de creatie die de verworvenheden en durf van de avant-garde domweg herhaalt, verhandelt of, gehersenspoeld door televisie en

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
De ensceneringspraktijk blijkt zonder veel omhaal de traditionele theaterconventies te volgen, zij het wat opgevuld met de verworvenheden van Brecht, de absurdisten, de commedia dell'arte, enz

Nr. 21-22, Mei 1988 • Karel Van Keymeulen • Eva Bal:
Je hebt verworvenheden, métier, je weet zo kan ik het beste werken aan een begin

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
het kader van het model dat gebruikt wordt om tot een uitspraak te komen, bereiken de verschillende individuen gelijkgerichte interesses en verworvenheden

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • De zwarte lach van Ayckbourn
De artistieke loopbaan van Alan Ayckbourn ziet eruit als een schoolvoorbeeld van een carrière die zich vanuit de verworvenheden van de traditie ontwikkelt

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Het is deze aanpak die -- mutatis mutandis en lerend uit de verworvenheden van de voorgaande seizoenen -- ook in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg wenselijk wordt (6). Wil de Nederlandstalige

Nr. 26, Juni 1989 • Lukas Vandervost • Waarover men niet spreken kan...
De verworvenheden en zekerheden opzij zetten...Maar was het niet die 'ervaren' acteur en vooral zijn verworvenheden die me toestonden mezelf te vergeten zodat ik niet in staat was de voorstelling te breken met mijn eigen interpretaties (zoals me

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven • GOD OF DE LEDEPOP
Zoals de acteur vandaag vaak zijn vooraf vaststaande kennis of zijn professionele verworvenheden wegsmijt om tot essentie en eenvoud in zijn werk te komen, zo ontdoet ook de filosoof voorzichtig zijn

Nr. 28, December 1989 • Johan Thielemans • EXIT MORTIER, INTROIT CLEMEUR
Resultaat : een vrij homogene bezetting en een koor dat zijn verworvenheden nu eindelijk in de context van een opera kon demonstreren

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Hildegard De Vuyst • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
En dan val je automatisch terug op je verworvenheden

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
moet reeds zijn succes elders bewezen hebben; opera speelt op vaste waarden, bouwt op verworvenheden

Nr. 31, September 1990 • Mark Deputter • EEN LEGE PLEK OM TE BLIJVEN
Nu de kunstencentra bij de goegemeente enige bekendheid krijgen en bij de overheid in de prijzen lijken te gaan vallen, dreigen de intentieverklaringen en verworvenheden van de 'pionierstijd' tot

Nr. 32, December 1990 • Erwin Jans, Luk Van den Dries, Dirk... • Theater als een nauw pad
Dat zijn verworvenheden als acteur, waar je van leeft en waarmee je voortdoet