Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


384 document(en) met "visie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
met een reeks beelden waaruit een visie spreekt en die denkstof biedt

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Is dit nog ballet, is het al...
Jan Baart (Haarlems Dagblad) noemt De Keersmaeker een 'opmerkelijke choreografe' die 'ondanks haar jonge jaren een heel persoonlijke visie biedt met een voor deze dans opmerkelijke, sterk emotionele

Nr. 1, Januari 1983 • Paul De Bruyne • Het Gezelschap van de Witte Kraai: Romeo...
Bogaerts probeert zijn toeschouwers op het verkeerde been te zetten om ze opener te maken voor zijn eigen visie...Maar die lijn en andere gelijkaardige aanzetten tot doorduwen van een eigen visie raken ruimschoots ondergesneeuwd door de puur formele grappen op het vlak van het genre en de toeschouwersverwachting

Nr. 1, Januari 1983 • Daan Bauwens • Theater Malpertuis: Richard III
De grand-guignol stopt voortijdig en verraadt een te weinig diepgaande visie van de regisseur

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Maar wat kan Marijnen in zijn visie hier mee aanvangen

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Tillyards visie op de Elizabethaanse wereld als een nog sterk middeleeuwse hiërarchie

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
de tweede versie heeft Herrmann deze visie omgeduid door haar een ander kostuum aan te meten

Nr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
26-28 oktober 1979 Redactie: Dina van Berlaer-Hellemans, Marianne Van Kerkhoven waarin het begrip fragment de globale maatschappelijke visie reeds verdringt en de emotionaliteit haar

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Tabori vertaalt zo het belangrijke ballingschap- of vevreemdingsmotief van Euripides' stuk door een hedendaags equivalent - schizoïde gedrag - dat beantwoordt aan zijn eigen visie over de...Flor Peeters heeft me dat eens uitgelegd (het ging dus over organiseren): hoort men een groot muzikant aan het werk, en is men het niet eens met zijn visie, of slaat hij er even naast, dan tilt men...dan wijst men scherp elke "andere" visie af, en reageert men op de minste fout met: en dan kan hij het, gewoon technisch, nog niet eens

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Een gesprek over autoritaire pedagogen, verpletterend wereldleed, wegwerpacteurs en een boeddhistisch geïnspireerde visie op het theater

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Er wordt de toeschouwer geen bepaalde visie op een stuk, geen bepaald thema in een stuk getoond, maar het stuk met al zijn mogelijke inhouden, vermenigvuldigd met de realiteit van de theatermakers

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
Ook politiek-ideologische accenten werden binnen de gedeelde marxistische visie verschillend gelegd en er waren problemen met het collectieve karakter van het zelfbeheer

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
nu, en zelfs een futuristische visie werd uitgeprobeerd

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Boude-wijn Vander Plaetse werd opgevolgd door Daan Hugaert, een acteur die zijn beleid nooit kon waarmaken omdat zijn plannen stuitten op geldgebrek en een verschil in visie tussen directeur en raad...Stekelbees evolueerde weg van de poppenkast en het vormingstheater voor kinderen, zonder bij een nieuwe visie op kindertheater uit te komen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Je krijgt een andere visie...Al was het heerlijk werken met Landré en Tuinman, toch voel ik dat ik ongeduldiger ben geworden, niet meer de nodige tijd uittrek om mijn visie duidelijk te maken

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Toch probeert hij grote onderwerpen te behandelen vanuit zijn persoonlijke visie

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Commentaar op Shakespeare, nieuwe visie op de klassieken, de broodnodige postmoderne versie van het grote repertoire, vergeet het maar...Niemand die het eerste deel gezien heeft, kan ontkennen dat Decorte een heel persoonlijke, boeiende visie op theater heeft

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Commentaar op Shakespeare, nieuwe visie op de klassieken, de broodnodige postmoderne versie van het grote repertoire, vergeet het maar...Niemand die het eerste deel gezien heeft, kan ontkennen dat Decorte een heel persoonlijke, boeiende visie op theater heeft...Toch probeert hij grote onderwerpen te behandelen vanuit zijn persoonlijke visie

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Glenda Leeming maakt ook gebruik van Weskers eigen documentatie en toont zo het contrast tussen Weskers visie op, eigen werk en de publieksreceptie

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Dergelijk theater biedt een visie op de samenleving aan