Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


218 document(en) met "visuele" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Dat is duidelijk bij de groep Piramide op de Punt in zijn eerste stuk Het Zuilenveld, een zeer lichamelijk, dramatisch mi-mespel, waarin naast het visuele aspect de abstrahering van menselijke

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Deze visuele echo's ontmaskeren plots een gans deel van de geschiedenis van de Schaubühne zelf, die in de laatste tien jaar getracht heeft om zulke emoties 'recht' te laten wedervaren, in een in wezen

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Visuele elementen vervangen herhalende stukken

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Telkens is er de visuele ironie die de toon van de tekst nog een extra dimensie geeft

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
reden samen naar Antwerpen waar ik in Workshop 77 een tentoonstelling zag van zijn visuele creaties, getiteld Mond-Oog-Oor-Arts...Lichaamsbewegingen zijn nooit eenduidig ; het visuele kan geapprecieerd worden los van zijn functie in de performance om zijn esthetische en conceptuele betekenis...Blijkbaar is hij klaar met zijn vroegere exploraties van de performance kunst waarin hij ideeën uit de visuele kunst met echte handelingen combineerde

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Robbe De Hert was er daarbij in geslaagd Karen Vanparys op een zuiver visuele manier een boeiende acteerpersoonlijkheid mee te geven

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Liz LeCompte: Dat nog steeds vastzitten aan...
Route 1 & 9 is het einde van het werk op een bepaalde visuele manier...Ik gebruikte het enkel als een structureel element: ik kon erin spelen met formele en visuele metaforen

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
het decor) over het verhaal, het direct visuele en allesbehalve contemplatieve van het gebeurtenisverloop, de snelheid waarmee beelden elkaar opvolgen, het dubieuze (happy??) einde, de manier waarop...Route 1 & 9 is het einde van het werk op een bepaalde visuele manier...Ik gebruikte het enkel als een structureel element: ik kon erin spelen met formele en visuele metaforen

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
het decor) over het verhaal, het direct visuele en allesbehalve contemplatieve van het gebeurtenisverloop, de snelheid waarmee beelden elkaar opvolgen, het dubieuze (happy??) einde, de manier waarop

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Opdat het theater niet in een bastaardsituatie zou terechtkomen moeten de theatermensen zelf die audio-visuele middelen in de hand nemen

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck, Eric Vanhaeren • KLAPSTUK 83
lichamelijke, visuele en auditieve sensaties aanscherpt, binnen een zeer reëel (d.w.z

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Op dat nevenschikkend mechanisme is de vertoning gebouwd: ze bindt binnen en buiten, ruimte en tijd, autobiografie en algemeenmenselijkheid, intimiteit en maatschappelijk gebeuren, visuele indrukken...De glitter en het klatergoud, de vaak naar het overdadige neigende middelen van visuele en auditieve enscenering waarover de 'volwaardige' toneelzalen beschikken, de nauwelijks nog feilbare eerste...Bob Wilson gaat voor zijn pro-dukties uit van visuele ideeën: een bewegend decorstuk, een ruimtelijke situatie, een verhouding tussen voor-en achterplan, het ritme van een gebaar

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Concentratie op tegenspraak
Dat doen ze door een systeem van visuele vertalingen toe te passen

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
als (vermoordende kracht, met recente thea-terprodukties als Agatha van AKT of met In het Tuinhuis van Globe). De achtergrond van deze strandschilde-ring in café Cartoons versterkt op het visuele niveau

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Dantons dood in het NTG
De visuele intelligentie van Ulrich Greiff in tekst en beeld...Voor Greiff is theater ook en vooral visuele kunst...Ulrich Greiff zet houdingen om in simpele visuele tekens die tegelijk rijk zijn aan betekenis en connotatievermogen

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • Tadeusz Kantor
Er zijn vanzelfsprekend beelden, maar er is ook de sonore sfeer en die werkt voor mij nog veel krachtiger dan de visuele

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
de hulp aan nieuwe technologieën en aan het audio-visuele

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Het sterk visuele werd ook aangeboden in haar laatste produktie Hymen: 'Huwelijk', maar tegelijk ook 'Maagdenvlies'. Marin houdt van meerduidige titels...Humor, erotisme, tederheid, symboliek, zachte spot, sterke visuele vondsten, onverwachte wendingen, speelsheid, acrobatie,... het zit er allemaal in en het is teveel om op te noemen

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
De visuele aandacht verscherpt weer met de naderende stappen op de trap

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
De hand van Van Hove blijft aanwezig in de verzorgde visuele afwerking: een uitgekiende belichting reveleert voortdurend andere aspecten van het mooie decor van Jan Versweyfeld...De overdaad aan visuele associaties in het middendeel (Medeamateriaal) biedt echter te weinig houvast: flarde tekst verdrinken in een te letterlijk bloedbad...Hoe hij het ook doet, met bewegende decors, visuele "Leitmotive", overvloeiers in de achtergrondprojectie en ongetwijfeld nog veel meer, het leidt tot één resultaat: dat Wagners muziek, via de mise en