Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


75 document(en) met "vlaming" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Het donkere culturele gat van de volgende eeuwen, waarin de Vlaming zelfs bijna zijn taal verloor, bezorgde hem een minderwaardigheidscomplex dat hem tot op heden (?) parten speelt, zowel in zijn...Dit als objectief te duiden gegeven heeft zeker zijn invloed op de onmiskenbare hausse in het actuele culturele zelfvertrouwen van de Vlaming, maar tegelijkertijd is dit gegeven alléén onvoldoende om...Het beeld dat de Nederlander van de Vlaming heeft, noemt ze erg clichématig; een Vlaming wordt geassocieerd met het niveau én het karakter van zijn stripcultuur

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
de Vlaming Eric Antonis

Nr. 23, September 1988 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Hebben ze mij bij de hand als jurylid van bet festival, hebben ze nog een Vlaams alibi nodig (ik blijk als enige Vlaming te zetelen onder zes panelleden en een moderator) en denken ze

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Verschraling
De anonimiteit van de Brusselse Vlaming -- de Beursschouwburg is een eiland tussen gorzelige dancings waar verbasterd Frans de hoofdtoon voert: een symbool haast voor een hopeloos gevecht om de

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
Het enige dat deze twee Brusselaars, Brabander, Antwerpenaar, West- en Oost-Vlaming gemeen hebben is dat zij in Brussel iets met professioneel theater hebben

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Een deel ervan zou later participeren in de opbloei van de 'gordel van smaragd'. In deze culturele centra van de Brusselse rand kan de zuivere Vlaming nu in eigen omgeving -- 'waar Vlamingen thuis

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
Hij schetst de elementen die de artistieke identiteit van de Brusselse Vlamingen uitmaken of kunnen uitmaken, rekening houdend met de vooroordelen van de niet-Brusselse Vlaming...de Koninklijke Muntschouwburg, waar voor het eerst in de geschiedenis een Vlaming benoemd wordt, gaat Gerard Mortier opera tot theater maken

Nr. 25, Maart 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Die dingen doen die elders niet kunnen
Polemiek is zeker niet de sterkste kant van de Vlaming

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Wat eerst opvalt is dat deze Vlaming met respectabele internationale ervaring zich naar voor heeft geschoven als artistiek directeur van het gezelschap, niet als alleen-zaligmakend choreograaf, een

Nr. 26, Juni 1989 • Pol Arias • Spreken we niet eenzelfde taal ?
Er is de nieuwsgierigheid naar wat jij als Vlaming over hun werk vindt...Brusselse hartsgeheimen Het valt op dat je als Vlaming wel eens gemakkelijker in vertrouwen wordt genomen door theaterdirecteurs...dat kleine café-theater in de Sint Annastraat startte de verfranste Vlaming, Philippe van Kessel, zijn reeks Duitse voorstellingen

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
regisseurs klaar staat om met het grote werk te beginnen ? "Gilbert Deflo is toch de enige Vlaming die zich als operaregisseur in het buitenland heeft opgewerkt ? Ook Franz Marijnen heeft in andere

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Terwijl er in de diepte absoluut een moraliteit wordt meegegeven -al was het die van het amorele- ontstaat, door het feit dat men er niet op gaat zitten, de illusie dat ze afwezig is. De Vlaming mag

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
slapstick-drijfzand) blijft Jan Decorte verder spelen, verder plannen opzetten om ze al dan niet uit te voeren en volhardt hij in zijn pogingen tot Populaire, Bekende én Rijke Vlaming

Nr. 35, September 1991 • Daan Bauwens • Walter Tillemans
Maar in Vlaanderen gaat alles traag, de Vlaming is een middeleeuwer

Nr. 36, December 1991 • Paul De Bruyne • Tone Brulins wondere wereld
Dat Brulin die rol kon spelen - zeggen de informanten -had mede te maken met het feit dat hij een Vlaming was...Binnen de door het kolonialisme vergiftigde verhoudingen tussen Nederlanders en autochtonen, kon het bijna alleen een Vlaming zijn die én genoeg een vertegenwoordiger was van de (Hollandse) high...Preciezer nog: als Vlaming begreep hij genoeg van een cultureel minderwaardigheidscomplex om dat in de gekoloniseerde gebieden ten gronde te kunnen begrijpen

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
Hen treft geen schuld dat één Vlaming op tien op de bruinhemden stemde, zij laten niet toe dat dit kiesgedrag hun houding beïnvloedt...Als één Vlaming op twee bokshandschoenen draagt

Nr. 38, Mei 1992 • Etc...
KUNST VOOR KINDEREN ? Het wel en wee van het kindertheater GUYJOOSTEN Een Vlaming in Hamburg JAPPE CLAES EN POL DEHERT over Theater Teater SE HABLA ESPAÑOL

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Roemi) Erwin Jans Over Vlaanderen, autisme en autonomie Deze lezing zou eigenlijk gegeven moeten worden door een Vlaming in Tadjikistan om aan de mensen ter plaatse te...van het onverwerkte intellectuele masochisme ten aanzien van de Nederlander, naar wie de Vlaming kwispelend placht op te kijken...Louter subjectieve zelfzekerheid, die niet gepaard gaat met erkenning van buitenaf, vervalt al te makkelijk in de verkramping van het autisme: 'ik weet wel hoe geweldig ik ben omdat ik Vlaming ben

Nr. 42, Juni 1993 • Inhoudstafel
Ludo Abicht over het zoeken van de Vlaming naar zijn identiteit 46 Opera: Reigen in de Muntschouwburg Een opera die het leven iets te mooi maakt, vindt Johan Thielemans 48

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
Als Vlaming herken je niet alleen het milieu, de benepen ideologie, de psychische verminking, maar je wordt ook onmiddellijk aangesproken, want de poging om zich te ontworstelen, die Walschap in de


Toon volgende resultaten