Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


116 document(en) met "volstaat" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Daan Bauwens • Theater Malpertuis: Richard III
Een zich op het voorplan spelende Eddy Vereycken volstaat niet om de opdracht tot een goed einde te brengen

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Er moet enige reden bestaan waarom een tijdschrift over theater in Vlaanderen thans noodzakelijk is. Omdat er geen is en er nu een komt ? Dat volstaat me niet

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • Clavigo
Het volstaat daarbij de Werther te noemen

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
dit volstaat, moet blijken

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
Maar ook dat volstaat niet om de inhoud over te brengen...Net zomin als het volstaat een rode muts te dragen om paracommando te zijn, is het voldoende een paar vormgrenzen te verleggen om tot de avant-garde te worden gerekend

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
1983) Zoals in andere kunstgebieden volstaat het ook niet voor de toneelspeler enkel op technische vakbekwaamheid te teren...stok wordt een oorlogsbodem in de verte en een handgebaar volstaat om van een ander personage een dolfijn te maken

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Terwijl voor de heersende klasse de subtielere behoudsgezinde integratie-propagan-da volstaat (de termen komen van Jacques Ellul) omdat ze de media controleert, moet de oppositie af en toe op

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Drie exemplaren, volstaat dat

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
optie' zijn, een drijfveer, een motivering van waaruit een terechte strijd tegen de "bestaande verkalkte opleidingen" wordt aangebonden ; maar deze 'politieke optie' alléén volstaat niet

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Eén mens volstaat niet

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Het volstaat een vergelijking te maken met het Noorden, Voor de bevrijding van de zeven Noordprovincies hadden die werkelijk niet veel te betekenen en het zwaartepunt lag tevoren in het Zuiden, Maar

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
praalziek vertoon (2). Het volstaat hier dan ook aan te geven dat na de renovatie van 1865 de nu 'royaal' beklede zaal liefst 2200 plaatsen bevatte, of 170 meer dan ...de Parijse Opera

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
De directie heeft dc RAT te verstaan gegeven, dat een toelage van 3,9 miljoen niet volstaat

Nr. 12, Januari 1985 • Marijke Caris, Geert Opsomer • Vol verwachting klopt ons hart: Een blik...
Het beperkte publiekssucces van Koltès en Mamet vorig jaar, volstaat voor de KVS om, als officiële schouwburg, voortaan van elke vorm van experiment af te zien

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Eigenlijk volstaat het voor de organisatoren te weten dat ze iets in hun zaal zullen krijgen

Nr. 13, April 1986 • (advertentie)
Bellen, schrijven of even aanlopen volstaat

Nr. 14, Juli 1986 • Leen Thielemans • THEATERTIJDSCHRIFTEN 1945-1985
Om een globaal beeld te krijgen van de invloeden uit het verleden op de hedendaagse kritiek, volstaat het de meest recente geschiedenis onder de loupe te nemen, nl

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
belangrijk auteur, Het Gezin van Paemel is groot theater; Walter Van den Broeck schrijft vlotte dialogen, maar dat volstaat niet... Sterke herinneringen heb ik aan Vrijdag van Claus, Mistero Buffo, Maat voor

Nr. 16, Januari 1987 • Daan Bauwens • Vuile Mong en de Vieze Gasten: na...
de vre-desbetogingen). Na vijftien jaar volstaat nog steeds een telefoon om de Vieze Gasten te mobiliseren

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Het volstaat een inspanning te doen om mij duizend beelden uit zijn leven, van tussen deze vier muren, voor de geest te halen...Jonathan De zoon zijn van een arbeider, van een enkele arbeider, dat volstaat niet