Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


340 document(en) met "voor de D-gezelschappen" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
Het decreet schrijft voor de directies van A-gezelschappen een contract voor van minstens drie jaar, een termijn die voor een nieuwe directeur zeker nodig is om aan zijn artistiek project enige...ook van het MKT). De Opera voor Vlaanderen is een Intercommunale Samenwerkende Vennootschap, samengesteld uit de vertegenwoordigers van de steden Antwerpen en Gent, van de Provincie Antwerpen (de...KVS lag de herbenoeming van de liberale kandidaten voor de hand en ook in het Théâtre National zijn de politieke teerlingen ondertussen geworpen

Nr. 11, Juni 1985 • Inhoudstafel
Vooral de Vlaamse inbreng en de eigen creaties zorgden daarbij voor verrassingen...32 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap RAAD VAN ADVIES VOOR DE TONEELKUNST Koloniënstraat 3t BRUSSEL Notulen van de vergadei Aanwezig ; P. Jaspaert : voorzitter...49 Gekonkel De raad van beheer van de KVS heeft de directeurs Koen de Ruyter en Nand Buyl herbenoemd voor een termijn van liefst negen jaar

Nr. 11, Juni 1985 • Jaargang 3, nummer 11, juni 1985 TIJDSCHRIFT...
10 ETCETERA LUC PHILIPS Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap RAAD VAN ADVIES VOOR DE TONEELKUNST Advies aan Gemeenschapsminister Poma betreff en de...De leden van exclusief ook voorgesteld de betrokken gezelschappen extra helft van het seizoen 1984-85...heeft met alle gezelschappen minstens dossiers aandachtig onderzocht en de beoordeling het publiek, de critici en vanuit de zelf bijgew per 14 januari een eindadvies aan de Minister va

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Enkel Senne Rouffaer weet een personage neer te zetten dat meer is dan de som van zijn handelingen ; voor het overige wordt elke gevoeligheid in de kiem gesmoord door de ongenuanceerde grofheid en de...Kleine theaters hebben al vaker voor zo'n aangename verrassing gezorgd en grotere gezelschappen zodoende het zout voor de soep gereikt...Voor de 'gewone lezer' geeft het een beeld van de werking van een receptief theater en hoe zo'n werking --wil ze de gevoeligheden van de tijd respecteren -- kan evolueren ; bovendien verschaft de

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
De directe aanleiding hiervoor ligt voor de hand: Pinter heeft het stuk aanbevolen aan Peter Hall, artistiek directeur van het National Theatre, dat in de uitstekende regie van Bill Bryden er de...Dit kan op de scène omdat het publiek de personages in levende lijve ziet; de acteur compenseert voor de taligheid van het personage, voor het feit dat zijn oorsprong en essentie louter talig zijn...Bij de aanvang van dit seizoen kondigden KVS-directeurs Koen de Ruyter en Nand Buyl, gewapend met cijfermateriaal over de publieksop-komst voor de verschillende produk-ties van het voorbije seizoen

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Toch heeft de Raad gemeend zijn eerste advies te moeten handhaven omdat voor geen enkel van deze vier gezelschappen een duidelijke en afdoende repliek kon gevonden worden voor het door de Raad...De dossiers van alle gezelschappen die zich voor subsidiëring binnen het decreet aandienden werden door de RAT in zeven vergaderingen onderzocht en geëvalueerd...De RAT heeft geadviseerd om van de ingediende aanvragen de volgende dossiers waarin voor de D-catcgorie werd geopteerd, onontvankelijk te verklaren voor erkenning : - Eigentijds Podium

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Talent versus routine Als we de carrière van de jongere regisseur Jean-Pierre De Decker overlopen, staan we voor een andere curve...Men weet ook niet of ze over genoeg traditionele techniek beschikken om voor deze gezelschappen in aanmerking te komen). Daarnaast is er het nieuwe idioom, dat op zijn beste momenten de zekerheden van...Wat kunnen we er aan doen, binnen de officiële gezelschappen, binnen de kleine alternatieve gezelschappen, binnen de toneelscholen

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Meer dan ooit staan we voor een diversificatie in het acteerlandschap, ontbreekt elke consensus omtrent de 'ideale acteur'. In die situatie willen we de verschillende visies en de praktijk die eronder...Vanuit de bekommernis dat de opleiding mee de basis legt voor de evolutie van het toneelgebeuren...Opleiding, voor welk soort theater ? Moet er in de acteeropleiding een minimumprogramma geboden worden waarin de acteur geleerd wordt zijn creativiteit te gebruiken, zelf naar oplossingen te zoeken

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Wambacq • Johan Wambacq
Dat van al die geldelijke misère weinig viel af te lezen tijdens het festival, kan natuurlijk niet de zuinigheid van de overheid goedpraten, het pleit alleen voor het talent van organisator Hugo de...De Greef zelf vindt van niet, maar hij wil wèl "een andere formulering" voor het festival...Merkwaardig overigens dat gewaarschuwde gezelschappen uit het horecatheater die enkel aan hun juridische of administratieve huishouding prutsten, zonder de minste artistieke garanties te geven

Nr. 12, Januari 1985 • Pol Arias, Jef De Roeck, Klaas Tindemans,... • SEIZOEN 1984-1985
Jef De Roeck Als theater een feest moet zijn, was de voorstelling van De macht der theaterlijke dwaasheden van Jan Fabre in de Koninklijke Muntschouwburg te Brussel voor mij het theaterfeest...Chéreau was voor mij persoonlijk een ontdekking, Brook was meer een belevenis dan een mijlpaal in de theatervernieuwing, en ook de Discordia/O.T...De enigen die even ongenuanceerd voor dit soort radicaliteit blijven kiezen zijn Jan Decorte - na het vooral programmatisch interessante Kleur is alles bleek In het kasteel, naar Hamlet, een

Nr. 12, Januari 1985 • Marijke Caris, Geert Opsomer • Vol verwachting klopt ons hart: Een blik...
Evaluatiecriteria van de RAT Hebben de gesubsidieerde theaters bij het samenstellen van hun repertoire rekening gehouden met de evaluatiecriteria van de Raad van Advies voor de Toneelkunst...Dat de RAT aan de minister voorstelt kredieten vrij te maken voor de creatie van Vlaams werk, lijkt de programmamakers van het Mechels Miniatuur Theater geïnspireerd te hebben...Het is een opdracht voor de A-gezelschappen hier zinnige initiatieven te nemen

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
De praktijk bewees dat het decreet de wildgroei niet besnoeide» Op het ogenblik waarop het werd goedgekeurd, waren er in Vlaanderen 19 gezelschappen die voor professioneel of semi-professioneel...Aan de boom van het theaterdecreet wordt nu danig geschud, sinds minister Poma vorig jaar de nieuwe Raad van Advies voor de Toneelkunst installeerde met de opdracht 'het theaterdecreet te herdenken en...De minister wil, in de huidige omstandigheden terecht, zijn handen afhouden van de artistieke kwaliteit van het toneel dat de gesubsidieerde gezelschappen maken

Nr. 12, Januari 1985 • Wil Beckers • VRIJE TRIBUNE: J'ACCUSE
Leden van de RAT worden door andere gezelschappen gevraagd een regie te doen of een stuk voor hen te schrijven...Er niet voor gezorgd te hebben dat de voorzitter van de RAT, een prestigieuze en gezaghebbende deskundige is. Deze voorzitter heeft in het verleden nooit kunnen bewijzen dat hij over de nodige...Deze voorzitter is noch door zijn theoretische geschriften, noch door zijn praktische theaterverwezenlijkingen aanvaardbaar als autoriteit voor de meerderheid binnen de theaterwereld

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
voor 1983-84) vanwege de Stad Antwerpen; voor KVS met 25.826.000 fr...Op de lijst van kandidaten voor de Staatsprijs voor Toneel zal men bezwaarlijk de namen van Jan Decorte en Jan Fabre terugvinden; nochtans hebben zij een belangrijker bijdrage geleverd tot de Vlaamse...Zeker: de beroepssituatie van de acteur -althans in de grote gezelschappen - werd er merkelijk door verbeterd

Nr. 13, April 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Hij nodigt me dezelfde avond uit op een repetitie: de Drama Circle bereidt tegen het einde van het jaar, naar Engelse traditie, een pantomime voor, op het thema van Moeder de Gans...De zaal biedt plaats voor 251 toeschouwers en wordt gebruikt voor toneel- en filmvoorstellingen, concerten, voordrachten en bijeenkomsten van kerkgemeenschappen...Dit jaar won de groep de prijs voor de beste kostuums tijdens het National Theatre Festival, waar hij ook andere jaren prijzen in de wacht sleepte: o.a

Nr. 13, April 1986 • Alex Mallems • Sam Shepard
Een vaststelling hierbij: net zoals Shepard door Broadway genegeerd wordt, is er binnen onze Vlaamse repertoiregezelschappen blijkbaar geen plaats voor de meest produktieve en de meest frequent...Het creëren van nieuwe teksten blijft een taak waar de A-gezelschappen het moeilijk mee hebben...De vruchtbare aarde als symbool voor de American Dream met daar tegenover het failliet van die droom aangegeven door de steriliteit van niet meer gecultiveerde grond, 't Verloren Kind speelt zich af

Nr. 13, April 1986 • Edward van Heer • Jan Ritsema: "Ik maak graag mooie produkties,...
Kijk, als je met mij praat dan heb je een vat vol tegenstrijdigheden voor je... Ik wind me niet op over de dingen omdat dat altijd zo'n gedoe is en je daar zo ontzettend veel energie mee verliest...Het zijn van die ogenblikken waarop je er niet uit komt, geen oplossingen vindt voor de problemen...Dat is de noodzakelijke voorwaarde voor theater maken vandaag: realisme voorstellen op het toneel Om Eleanor (Mug met de gouden tand) - Foto Ben Van Duin kan de film

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter • Demonen in Gent en Bochum
Eind februari van dit jaar pakte het NTG uit met de première voor België van het stuk Demonen van de Zweedse "rising star" Lars Norén, precies vijftien maanden na de Duitse Erstaufführung door het...Frank en Katarina, een welstellend echtpaar van midden in de dertig, maken zich klaar voor het bezoek van Franks broer en diens vrouw; voor de volgende dag is immers de teraardebestelling gepland van...Meteen een vette kluif voor de acteurs van Schauspielhaus Bochum: iemand als Gert Voss (Frank) of Kirsten De-ne (Katarina) gedurende drie uur volgen doorheen de verschillende gemoedstoestanden

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Schouwburg zoekt directeur. En gezelschap.
Gerard Mortier zou de Muntschouwburg niet op zijn huidige capaciteit kunnen doen draaien indien hij niet de finale zeggingschap had over zijn technisch personeel en indien hij voor elke financiële...Oscar De Gruyter wordt vandaag algemeen als een mijlpaal beschouwd, maar ook hij heeft voor lege zalen gespeeld...Marianne Van Kerkhoven 15 kandidaten In zijn editie van 14 januari 1986 publiceerde De Morgen deze alfabetische lijst van de kandidaten voor de KNS-directie: Eric Antonis (directeur

Nr. 13, April 1986 • Sander J. Van den Broecke • Sous Ie pont: acht dansprodukties in het...
Weerom koos dit belangrijke receptieve theater voor risico: acht voor het publiek veelal onbekende artiesten of groepen in een stad die zwom in de premières...Lisa Marcus en Barbara Duyfjes zorgden voor drie van de acht festivalprogramma's. Hun werk kan men omschrijven als bewegingsge-richte performance...Waarom was na de drie proformances voor ons een uitgemaakte zaak


Toon volgende resultaten