Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


35 document(en) met "voorkennis" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Lege hulzen Voorgaande schets moge dan al bewust partijdig lijken, zij werd niet zonder voorkennis geschreven van de controversen die naar aanleiding van bekende ensceneringen (Peter Stein

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
naar een reële of culturele voorkennis

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
naar een reële of culturele voorkennis

Nr. 8, September 1984 • Paul Verduyckt • Jan Fabre - Workshop 15/10 -15/12/83
de Stuc-voor-stuc-krant van september-oktober 1983 werd de Fa-bre-workshop aangekondigd als " 'tweemaanden werken'. Geen opleiding vereist, geen bijzondere voorkennis noodzakelijk

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
het centrum opent Zij de eerste der zeven scènes met "of hij / nog iets / wilde eten", wat, spijts de voorkennis, dat de spelers het hele stuk door per drieregelige strofen, in de aanvoegende wijs- en

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • De Shakespeare-Strauss-Bogaerts-connectie
Enige voorkennis van Shakespea-res stuk blijkt nodig om precies te zien wat er in de tekst aan de hand is. Strauss heeft er b.v

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter, Geert Opsomer • Taal in beweging, beweging in taal
Mijn voorkennis en ervaring bepalen natuurlijk mee de manier waarop ik een voorstelling bekijk

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Waar Gerardjan Rijnders in zijn Hamlet met zijn découpage sleutelt aan de coherentie van het vertellen en rekening houdt met de voorkennis van het publiek, kiest bewerker Kohout in het Raamtheater

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alex Mallems • Ariane Mnouchkine:
Ik denk dat er een zekere voorkennis bestaat, maar die ken ik niet

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Ik heb van dichtbij de ontwikkeling meegemaakt naar het soort theater dat zoveel voorkennis en intellectuele bagage van de toeschouwers vraagt, dat het over hun hoofden heen gaat

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
De Gemeenschapsminister oordeelde dat, wegens gebrek aan voldoende voorkennis, het niet opportuun was om ook voor die sectoren nu reeds dergelijke beoordelingscriteria op te stellen

Nr. 44, Februari 1994 • Marleen Baeten • Doink!
Net zoals bij een volwassen publiek zal de waarneming bovendien nog individuele verschillen vertonen naargelang de culturele bagage en eventuele theater-ervaring, de voorkennis, beweegredenen en

Nr. 53, December 1995 • Robert Steijn • Bezinning bij de status quo
Zonder enige voorkennis kan deze aaneenschakeling van steeds weer hetzelfde trucje niet anders gezien worden dan als een saai gebeuren

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Natalia Jakoubova • De vrijheid van de toeschouwer
proza een voorkennis van de tekst veronderstellen, gaat Zjenovatsj tegenwoordig uit van de positie van de naïeve kijker...Deze droom veronderstelt echter voorkennis van alle mogelijke Hamlets, gelezene en geziene

Nr. 63, Maart 1998 • Koen Tachelet • Ten Oorlog
Etcetera: Zat jouw voorkennis ook jezelf niet in de weg om open te kunnen regisseren

Nr. 64, Juni 1998 • Maaike Bleeker • Het Visible Human Project als schouwtoneel van...
Om die demonstratie te kunnen begrijpen, was medische voorkennis noodzakelijk en kennis van het Latijn (de voertaal bij dissecties) onontbeerlijk

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • Een opera van Bach?
Etcetera: Wanneer de barokmuziek met kennis van zaken uitgevoerd wordt, kan de luisteraar ze dan verstaan zonder voorkennis, louter voortgaand op zijn intuïtie

Nr. 71, Maart 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Aantekeningen omtrent geheugen en lichaam, traditie en...
wereld komt met een aangeboren voorkennis...Een kunstenaar speelt met zijn eigen cognitieve mogelijkheden, maar ook met die van de waarnemer/de toeschouwer, met diens voorkennis, met diens zoeken naar betekenis en coherentie...De verhaalstructuur met een begin, een midden en een einde lijkt wel één van die structuren te zijn die tot de voorkennis van het geheugen behoren

Nr. 74, December 2000 • Luk Van den Dries • Over het samenspel van kijken en weten
Hoe kijkt een toeschouwer, hoe komt hij/zij tot een mening, wat is de invloed van de voorkennis, in welke mate spelen achtergrond en context een rol in het kijken...Iemand zonder voorkennis die toch erin slaagt een brandpunt te investeren en een rode draad voor zichzelf te ontdekken, heeft een veel indringender blik...Evenmin is het zo dat voorkennis een balast werpt op de blik, zodat men niet meer 'open kan kijken

Nr. 74, December 2000 • De kunst van het kijken
Ieder brengt zijn of haar kijk- en levenservaring mee, ervaringen met andere kunstvormen, voorkennis, verwachtingen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK