Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "vooronderstelling"Nr. 45, April 1994 • Pieter T'Jonck • Dossier: de jonge groepen
Karel-Maria de Boeck: Het subsidiëringsbeleid gaat ook uit van een verzwegen vooronderstelling, die vergaande gevolgen heeft

Nr. 48, Februari 1995 • Patrick Allegaert • Jongeren, pop en theater
Het argument dat uiteindelijk doorweegt bij het blijven programmeren van deze voorstellingen, ondanks alles, stoelt op de vooronderstelling van het goede en 'economisch' verantwoorde van deze...Het argument dat uiteindelijk doorweegt bij het blijven programmeren van deze voorstellingen, ondanks alles, stoelt op de vooronderstelling van het goede en 'economisch' verantwoorde van deze

Nr. 62, December 1997 • Hendrik Tratsaert • De weg van het misverstand
Zijn vooronderstelling dat 'het parallelprogramma een tussentijdse balans opmaakt van al wat in het theater leeft', alles en iedereen dus, speelt hem duidelijk parten

Nr. 69, Januari 1999 • Kiki Vervloessem • Een goed bewaard geheim
vooronderstelling wordt net iets te weinig ter harte genomen door de artistieke staf waardoor choreografen het niveauverschil verkeerdelijk uitbuiten en de discrepantie tussen solisten en corps alleen maar groter wordt

Nr. 73, Januari 2000 • Klaas Tindemans • Theater maken, theater leren
Die vooronderstelling komt erop neer dat we de mens kunnen opvoeden door hem met kunstwerken te confronteren en dat de agogiek dus verplicht is aan het kunstwerk een bepaalde positieve betekenis toe

Nr. 88, September 2003 • Elke Van Campenhout • Het omineuze beeld: het KunstenFESTIVALdesArts of de...
Wat onderuit wordt gehaald is de vooronderstelling dat datgene wat waar is ook zichtbaar moet kunnen worden geregistreerd, liet is de epistemologische waan van de visuele geschiedschrijving, van de...Een vooronderstelling die voorbijgaat aan het wezen van het beeld, dat niet verwijst naar een werkelijkheid, maar enkel fungeert als een kopie, waarvan het origineel nog onmogelijk is te duiden

Nr. 101, April 2006 • An van Dienderen • Afkicken van representatie
Televisieformats als Het leven zoals het is maken handig gebruik van deze vooronderstelling, om het publiek ervan te overtuigen dat het programma het leven presenteert 'zoals het echt is gebeurd

Nr. 101, April 2006 • Documentaire bedenkingen deel II
Deze aanspraken steunen vaak impliciet op de vooronderstelling dat een theater dat deze taak wil opnemen, zichzelf transparant moet opstellen

Nr. 101, April 2006 • 
Die verwijten gaan slechts op vanuit een welbepaalde vooronderstelling, een specifieke ontologie van de dans: dans = beweging

Nr. 106, April 2007 • Alexis Destoop • Alexis Destoop: L’invitation au voyage
Vooronderstelling, assumptie is dan het bestaan van de wereld als neutrale feitelijkheid, die subjectief kan benaderd worden

Nr. 106, April 2007 • Bram De Cock • “Singhet ende weset vro”
Belang), maar ze raakt niet aan de vooronderstelling van het extreem rechtse discours: namelijk dat er zoiets bestaat als een historisch aantoonbare Vlaamse identiteit...Een eerste vooronderstelling is dat we überhaupt waardevrij kunnen spreken over politiek, met name door te appelleren aan gevoelens

Nr. 109, December 2007 • Bojana Cvejić, Daniëlle de Regt • Zo veel om te vragen...: De toekomst...
Het probleem met dat zogezegd bevoorrechte theater is dat het gebaseerd is op een vooronderstelling van afstand, een vooronderstelling van ongelijkheid tussen individuen, vaardigheden, rollen...Nog belangrijker, aldus Rancière, lijkt het er zelfs op dat die algemene vooronderstelling dezelfde soort algemene vooronderstelling is als dewelke we terugvinden in de pedagogische relatie: waar de...Wat als we aannemen dat niet de kloof zelf veranderd moet worden, maar de vooronderstelling dat die kloof noodgedwongen overeenstemt met sociale hiërarchieën? Wat als we aannemen dat afstanden en