Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


83 document(en) met "voorwerpen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Ook in het hanteren van 'gewone' voorwerpen als een tuinslang, borden, een kalender, laarzen... weten de acteurs het bevreemdende van die voorwerpen op de toeschouwer over te brengen...De voorwerpen bemiddelen de machtsstrijd in hun nukkigheid (in een bepaalde scène toont de voogd hoe 'een' voogd een krant leest, hij vouwt ze op, alsmaar kleiner, probeert ze te verfrommelen, maar

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
Het decor (Marc Cnops) aarzelt tussen het tonen van een realistisch interieur (de stijlkeuken, het boudoir) en de ontkenning ervan (de grote witte muren, bijna geen voorwerpen). De angst voor

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Maar nog maar pas is de vertoning goed op dreef, of het blijkt dat achter alle hoekjes en kantjes voorwerpen zijn verborgen zoals in een zoekplaatje

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
voorwerpen in postmoderne produkties omdat ze de ritualisering in de hand werkt

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
voorwerpen in postmoderne produkties omdat ze de ritualisering in de hand werkt

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
De voorwerpen roepen verschillende codes en tijdskaders op, die mekaar onderling opheffen...Verwijzingen naar de Wagneriaanse operacode worden gerelativeerd door de simultane aanwezigheid van eigentijdse voorwerpen...Voor enkele van de genoemde voorwerpen zullen we nagaan hoe ze functioneren als sporen voor een mogelijke interpretatie

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
Alle voorwerpen zijn een historisch citaat, al leiden alle citaten niet tot een historische reconstructie...Hier blijft Herrmann trouw aan zijn principe waarbij hij een betekeniswaarde uit voorwerpen wint door ze wat onverwacht met elkaar in botsing te laten komen: Don Giovanni heeft een kostuum aan uit de

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Zuivere esthetiek en dagelijkse voorwerpen wedijveren met mekaar en vullen mekaar aan

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Tegen de drie wanden, telkens vier symmetrisch opgestelde sokkels met daarop voorwerpen, die naderhand rekwisieten blijken (boek, megafoon, briefopener, revolver, vlag, ballon, kaartspel...). Het

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Zelfs de voorwerpen zijn opgenomen in een organische dramaturgische constructie (cf

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
11) Dat gebeurt via processen van geleidelijkheid: men begint met elementen, voorwerpen, planten, dieren, leeftijden, beroepen, om via het spel met maskers ook personages te belichamen

Nr. 13, April 1986 • Sander J. Van den Broecke • Sous Ie pont: acht dansprodukties in het...
Een mens en zijn omgeving, de band tussen die twee en hoe ze zoeken naar een eigen identiteit, wordt in De Cortes choreografie weerspiegeld in het aangaan van een dans-strijd met voorwerpen als tafel...De voorwerpen worden niet echt "tegenspelers'' en je krijgt de indruk dat er in eerste instantie dans-variaties met een object waren, die pas nadien met een pseudo-filoso-fisch sausje werden overgoten

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
functioneert reeds grotendeels volgens commerciële mechanismen; dit is mogelijk omdat zij verkoopbare voorwerpen ( = waren) produceert

Nr. 14, Juli 1986 • Johan Thielemans • La Finta Giardiniera, de voorstelling
zich onhandig stoot aan voorwerpen en die over elke oneffenheid struikelt, als acteur voortreffelijk, maar vocaal komt hij wel eens onzuiver over

Nr. 23, September 1988 • Marianne Van Kerkhoven • Jan Decorte, een hofnar weggestuurd
theatertaal waarin beelden, bewegingen, voorwerpen minstens even belangrijk werden als woorden

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Hij ontwierp een heel streng en sober decor: drie grote, kale ruimtes waarin zich slechts de allernoodzakelijkste voorwerpen bevinden

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Het heengaan
de kinderwagen). In de linkerhoek van de ruimte staan wat voorwerpen opeengepakt...Traagzaam nestelen ze zich allemaal ergens tussen de voorwerpen aan de linkerkant van de scène...Dan slepen de anderen de voorwerpen én zichzelf stilaan naar het middenveld : één hangt op de canapé, één zit bij de kinderwagen, twee bij het paardje, het prinsesje wiegt in de schommelstoel, het

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
De beperkingen 2. De strakke beelden die Jan Fabre met de op de scène aanwezige voorwerpen en mensen creëert demonstreren zijn zoektocht naar een absolute symmetrie en perfectie

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Het grappige ontstaat, en toch weer net anders dan klassiek, door de manipulatie van voorwerpen buiten hun normale context, woorden die een heel andere betekenis meekrijgen, handelingen die

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
Hij gebruikt ordinaire huishoudelijke voorwerpen die hij stuk voor stuk op onorthodoxe wijze hanteert