Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


83 document(en) met "voorwerpen" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
Haast een nul-decor, gevuld met levendige, volkse muziek, waarin vier mensen, ergens tussen de voorwerpen...Zoals reële voorwerpen een bestemming krijgen in een lege ruimte - anders dan een opgebouwd decor in een daartoe geschikte theaterzaal -, zo krijgen ook een aantal uitgekozen tekstfragmenten vroeg...begeleider -, maar aan de moeilijke opdracht die STAN zich heeft gesteld: de toeschouwer te doen houden van de voorwerpen en teksten, lang door hen gekoesterd

Nr. 37, April 1992 • Erwin Jans • De andere gevoeligheid van Immer das Selbe
Vandekeybus is gefascineerd door de theatraliteit van dagdagelijkse handelingen of voorwerpen gecombineerd met iets onverwachts

Nr. 37, April 1992 • Hugo Durieux • De meubels van Robert Wilson
Overwegend zijn dat sculpturen van Wilson zelf, monumentale voorwerpen die eerder te zien waren in zijn theaterwerk, en daaraan ook hun titel ontlenen: einstein chair, queen Victoria chairs, patio...het boek van de tentoonstelling worden de 52 geëxposeerde voorwerpen begeleid door tekstfragmenten die Heiner Müller, deels uit eigen werk, gekozen heeft...De voorwerpen die hij ontwerpt, beschouwt hij niet als decorstukken, maar ais sculpturen, die toevallig op stoelen lijken

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
Menselijke lichamen én reële voorwerpen worden gedesemantiseerd...Zo is er een Fransman, een strandjutter die met zijn gejutte voorwerpen muziekinstrumenten maakt

Nr. 43, November 1993 • Marleen Baeten • Een repertoire van het kijken
Wie hierdoor kijkt, krijgt een beeld te zien dat sterk contrasteert met de zwarte, subtiel verlichte kijkkasten met herkenbare voorwerpen: een smalle, lange, witte gang geeft uit op een...Het gaat hier grotendeels om nooit getoonde en dus vergeten voorwerpen

Nr. 44, Februari 1994 • Marleen Baeten • Doink!
Bij elk theaterelement horen een tafeltje en enkele voorwerpen...Het ging om kwalitatief hoogstaande familievoorstellingen (zonder vermelding van minimumleeftijd) waarin muziek en bewegende voorwerpen centraal stonden...Daar werd taal op zulk een inventieve manier gecombineerd met een spel met voorwerpen dat de poëtische mogelijkheden van het alledaagse kwamen bovendrijven

Nr. 44, Februari 1994 • Marianne Buyck • Het paard dat ik in mij weet
verstrooiing...' (Italo Calvino, Collezione di sabbia). Meg Stuart verzamelt ook, en gebruikt op de scène de kracht die voorwerpen hebben, maar dan op haar manier...Ze toont haar dansers met bloot bovenlijf, beplakt met foto's en kleine voorwerpen, herinneringen aan (overleden) vrienden, die sporen in en op het lichaam nalieten...een andere scène draagt Meg Stuart een mannenvest en stopt, eerst rustig maar gaandeweg sneller en onrustiger, kleine voorwerpen, geldstukken, treinen vliegtuigtickets, zakdoeken, gedroogde en

Nr. 48, Februari 1995 • Patrick Allegaert • Jongeren, pop en theater
Dit conflict werd mede gestoffeerd door objecten (voorwerpen, muziek, danspassen, motorvoertuigen) die door de popcultuur aantrekkelijk werden

Nr. 50, Juni 1995 • Paul Demets • Het gedanste Voorland
een decor vol verkommerde voorwerpen krijg je gefragmenteerd theater te zien zonder dramatische ontwikkeling, in een fysieke stijl, waarbij de beweging - met vooral de simultaneïteit als principe - de

Nr. 53, December 1995 • Marianne Buyck • Verschillende trajecten
Wat gezegd en gezongen wordt verzelfstandigt niet, het wordt geen 'betekenis', het blijft verzonken in het lichaam en in de voorwerpen die het omringen

Nr. 53, December 1995 • Geert van Istendael • Doordringen tot het tragische
De as van Freud, die, dat is bekend, een verzamelaar van antieke voorwerpen was, werd volgens zijn eigen wilsbeschikking bewaard in een authentieke antieke Griekse vaas

Nr. 54, Februari 1996 • Wouter Van Looy • Een biotoop van zot geweld
Tijdens voorstelling Nom donné par l'auteur ondernemen Bel en zijn tegenspeler Jean Torrent een poging om de semiotische betekenis van huis-, tuin- en keuken-voorwerpen (stofzuiger, tapijt, zoutvat...Daarvoor doen ze niets méér dan met emotieloze gebaren voorwerpen combineren: ze in een bepaalde volgorde het podium opbrengen, verplaatsen, gebruiken

Nr. 54, Februari 1996 • Didier Wijnants • Het oor en de smeer
voorwerpen - Max Vandervorst teerd dat Deforce bleef steken in zijn 'intellectualistische cocon van experimentele muziek' (De Gentenaar, 28/11/95). Die opmerking werd ook gemaakt aan het adres van Champ

Nr. 55, April 1996 • Paul Derksen • Manifest
Vanuit een dergelijk standpunt bezien komt ruimte voor als een leegte waarin voorwerpen staan en - af en toe - bewegen...Vandaag de dag zijn we wellicht te zeer gewend aan het begrijpen van voorwerpen als zelfstandige entiteiten, in gestabiliseerde posities naast elkaar staand in een lege ruimte...Extreem langzame, zwakke of verstrooide bewegingen doen ons vermoeden dat voorwerpen in een toestand van rust en immobiliteit verkeren

Nr. 58, December 1996 • De Grootinquisiteur • Manifest
Want daarin maak ik me sterk: het gebeuren tussen een podiumkunstenaar en zijn publiek is een tijdloos tijdbedrijf - in tegenstelling tot de voorwerpen van de beeldende kunst (en ook een film...De beeldende kunsten, de tekst en de cinematografie hebben geen acute aandacht nodig, zij 'verdingen' hun creativiteit en blijven opgezadeld met voorwerpen die, als kunst, vastgeschroefd zitten op de

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven • In het brandpunt
voorwerpen die ingepakt worden en van a naar b worden gebracht

Nr. 64, Juni 1998 • Clara Van den Broek, Dirk Pauwels • De vertelmachines van Pat Van Hemelrijck
Smijt jouw dictafoontje maar eens open, je kan daar honderdduizend andere dingen mee doen dan datgene waarvoor het bedoeld is. Je kan aan de slag gaan met alle gevonden voorwerpen, en al wat je in de

Nr. 64, Juni 1998 • Claude Lévi-Strauss • Manifest
Al deze onsamenhangende voorwerpen, die zijn 'schaf uitmaken, raadpleegt hij om te weten te komen wat elk voorwerp zou kunnen 'betekenen'. Zo bakent hij een geheel af, dat nog verwerkelijkt moet

Nr. 64, Juni 1998 • Jens Verwaerde • De aap, de performer, de mens en...
De dieren beschikken over kenmerken die hen in staat stellen voorwerpen vlot te manipuleren (fijne handbewegingen, mogelijkheid tot rechtop lopen, fijne lipbewegingen). Bovendien laten hun hersenen

Nr. 70, December 1999 • Wim Van Gansbeke • Een fin du monde van het fin...
te lezen: 'Elk jaar sterven er meer dan 1500 linkshandigen omdat ze verplicht zijn voorwerpen te gebruiken die bedoeld zijn voor rechtshandigen' en 'We bevinden ons op de koffietafel van de begrafenis


Toon volgende resultaten