Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


63 document(en) met "waarheden" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 51, Augustus 1995 • Peter Anthonissen • De realiteit opnieuw bekijken
Een toeschouwer kan voor zichzelf waarheden formuleren, maar ik denk niet dat het binnen het theater mijn functie is om dat te pretenderen

Nr. 54, Februari 1996 • Luk Van den Dries • In memoriam
Ze plooien zich niet in dienstbaarheid (aan een idee, ideologie, concept) maar vertolken slechts hun eigen paradoxale waarheden

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Maar ook daar zijn de geproclameerde waarheden zo stilaan aan het afkalven

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Deze affirmaties worden niet historisch geplaatst, zodat je de indruk kan hebben dat het hier om tijdloze waarheden gaat...waarheden te zien in wat we doen en ervaren, kan het niet meer stuk

Nr. 58, December 1996 • Hugo De Greef, Erwin Jans • Jukebox
Er worden helemaal geen 'tijdloze waarheden' verkondigd over stad en theater

Nr. 59, Maart 1997 • Kurt Vanhoutte • Wat doe je na de begrafenis?
Het komt er dan op aan tegen de geconstrueerde waarheden van de media een eigen realiteit en haar eigen waarheid aan te voeren

Nr. 60, Juni 1997 • Marianne Van Kerkhoven • Een sculptuur van sneeuw
Sartre had in die tijd een reeks waarheden geformuleerd, nl

Nr. 65, Januari 1998 • Naomi M. Jackson • Postmodernisme met nationalistische trekjes
dat hij leent van niet-westerse culturele ervaringen om universele, tijdloze waarheden over de condition humaine te ontbloten

Nr. 66, December 1998 • (advertentie)
Onder gyproc-platen schuilen zoveel schimmel, eelt en waarheden als koeien, dat bijna elk lachen om zoveel verzameld leed gelijktijdig onderdrukt wordt' NIEUWPOORT & ZUIDPOOL

Nr. 69, Januari 1999 • Filip Rogiers • Haal 600.000 kiezers uit hun cordon
Het is doorgaans gevaarlijk iemand die onze vaste waarheden verwerpt gek te verklaren, het is beter te trachten hem te doorgronden

Nr. 71, Maart 2000 • Rudi Laermans • 'De zintuigen bedriegen nooit'
Kunstenaars, en dan misschien vooral 'lichaamskunstenaars', zouden thans dienen te weten dat ze nooit waarheden fabriceren of ensceneren, maar alledaagse voorstellingen of opvattingen (des)articuleren

Nr. 72, Juni 2000 • Katrien Darras • Een Japanse Shakespeare uit Gent
Onderwijs zou je moeten overstelpen met duizenden en duizenden waarheden

Nr. 73, Januari 2000 • Tone Brulin • TERUG NAAR DE BRON
Maar het bleken halve waarheden met keerzijden

Nr. 73, Januari 2000 • Dirk Tuypens • GELEGENHEID IS DE BEPALENDE FACTOR
Voor het grootste deel van de Europeanen in Algerije bestaan er twee onverbrekelijk met elkaar verbonden waarheden: een kolonist is een mens met goddelijke rechten, en een inlander is een Untermensch

Nr. 75, Maart 2001 • Peter Brook • Op zoek naar honger
Ik ben terug in dat gouden tijdperk waarin het leven werd geregeerd door waarheden, onwankelbare en onbetwistbare opvattingen van goed en slecht

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Vuylsteke-Vanfleteren • Genet
De constante neiging van de moderne mens om tot oplossingen en waarheden te komen -iets waar we, indien we willen handelen binnen het dagelijkse leven, niet aan kunnen ontsnappen- moet op de scène

Nr. 78, Januari 2001 • Stefaan Vandelacluze • Je Suis Sang: Trajecttheater van bloedbeelden
een moraal en omdat hij die niet kan verwerven via het rationele denken, is het de esthetiek die zich inspant om hem te laten luisteren of kijken naar die waarheden waarvoor hij doof en blind is. Het

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
dat theater geraakt men vanouds gefascineerd door de interne waarheden van het lichaam

Nr. 90, Februari 2004 • Elke Van Campenhout • Quod erat demonstrandum: Junge Hunde festival #5...
De kunstenaar valt samen met de 'superster als gewone mens'. Het resultaat is een aanstekelijk grappig koketterend acteurstrio dat zijn loze waarheden en narcistische levensinzichten in het ijle weg

Nr. 90, Februari 2004 • Marianne Van Kerkhoven • 'De gedachten zijn vrij...': Brief aan jonge...
Er worden dingen tot waarheden geproclameerd die onze oordelen bepalen zonder dat iemand ze nog verifieert; dingen die opgepikt worden en opgeblazen omdat ze spectaculaire, promotionele, sentimentele


Toon volgende resultaten