Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


441 document(en) met "wellicht" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
begrepen dan de producenten wellicht bedoeld hadden...Bovendien plaatst Bernhard zijn pro-tagonisten in niets mis te verstane settings en situaties, die wellicht ver-ondersteld worden in hun alledaagsheid te contrasteren met de metaforische oogmerken van...Wat hij wil zien, is wellicht: hoe de eenduidigheid van Bernhards verveling of van Becketts nihilisme kan gekoppeld worden aan een theatervorm die de eenduidigheid vertaalt in de complexiteit en

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Wambacq • Is dit nog ballet, is het al...
Een en ander maakt dat de balletliefhebber wellicht geschokt wordt door het bruute, soms anti-esthetische van dit danstheater...De scènes op zich zijn wellicht te dun gespoeld dan dat ze breedvoerig konden uitgewerkt, zo op een rijtje gespeeld, bieden ze een caleidoscopische rijkdom

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
De KNS wou wellicht een spanning opbouwen tussen romantische schijn en werkelijkheid, traditie en vernieuwing maar slaagt hier slechts gedeeltelijk bij gebrek aan nadrukkelijkheid

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Dan is het wellicht niet overbodig nu reeds een cirkel te tekenen waarbinnen een taakstelling zinvol kan worden

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Wellicht heeft deze ontkrachting van de symboliek te maken met haar herhaling in de opeenvolgende pro-dukties; tekens worden door een veelvuldig gebruik op dezelfde wijze, uitgehold, maar toch zijn er...Wellicht blijven er drie beelden tot het arsenaal van het theatergeheugen behoren: een pastoor en een officier filosoferen eindeloos over de mens, en hun discussies leiden niet naar een conclusie

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
wellicht niet verdienen...de voorgaande zin is het woordje 'wellicht' wellicht het belangrijkste...Om maar één voorbeeld te noemen : Howard Brenton, wellicht de beste schrijver die uit de Engelse fringe-beweging van rond 1970 is voortgekomen, heeft aan de moderne regisseurs niets opwindends aan te

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Intussen zal Napoleon van Frankrijk een kazerne maken en van Europa wellicht een slagveld, de handel floreert in elk geval, en vrede met Engeland zal er ook wel komen, wat de mensheid samenhoudt

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
Van die hele golf Duitsers is Kroetz wellicht ook diegene die het meeste worstelt met het realisme

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
De ware underground bevindt zich wellicht op onverwachte plaatsen zoals Chicago...zovele anderen... Wellicht is er naast dit rijkelijk geïllustreerd verjaardagsboek ruimte voor een goedkopere uitgave waarin Dekmines subjectief verslag aangevuld wordt met een informatieve tekst

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Wellicht zorgen een krapper wordend budget en de prospectiemoeheid van programmator Vlerick voor het aftakelend imago van dit eens prominente centrum

Nr. 3, Juni 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Onze theatrale waarnemingswereld - in ieder geval voorwaarde tot, wellicht zelfs bestemming van onze functie als theatertoeschouwers - bestaat nu eenmaal altijd uit wat op het ogenblik van de

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Wellicht ligt in dit artistiek uitgangspunt dan ook Cunninghams meest fundamentele bijdrage tot het ontstaan van de post-modern dance

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Het best komt dit wellicht tot uiting in dat fragment uit scène 7, dat de naam Dutch Entertainment meekreeg: in zeer snel tempo spelen de vrouwen - ook de Amerikaanse - in het Nederlands een scène uit

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Het best komt dit wellicht tot uiting in dat fragment uit scène 7, dat de naam Dutch Entertainment meekreeg: in zeer snel tempo spelen de vrouwen - ook de Amerikaanse - in het Nederlands een scène uit

Nr. 4, September 1983 • Inhoudstafel
18). Beloften gedijen wellicht beter in een Vlaanderen dat niet 'Vlaamskiljonistisch' is (de term is van Jozef Deleu, zie Knack, 20/7/83) maar wel internationaal

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Dat verklaart wellicht de snelle en erg nerveuze poging om een nieuwe periode, een nieuwe historische tijd te ontwerpen waarin het onbehagen uitdrukking vindt terwijl het tegelijk zekerheid waarborgt

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Hij zelf is wellicht iets te sterk gefascineerd door zijn eindeloos spel met niets, iets te sterk in de ban van de virtuositeit zonder uitstraling van Herman Gilis

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Dat doet wellicht denken aan Jeanne au Bucher van Honneger

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
het boek wordt gesuggereerd dat Wil Beckers het NVT wil laten evolueren tot een vast gezelschap: dit leidt wellicht onvermijdelijk tot striktere keuzen in dit Vlaamse repertoire

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Bij Publikumsbeschimpfung is er wellicht geen anekdote, maar eigenlijk gaat het over het zelfde, over het schoonmaken van de taal, over het afkrabben van de hatelijke dingen die aan de samenleving