Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


974 document(en) met "werk" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Het werk lijdt onder de ziekte en de mentale afwezigheid van Brulin en onder de tussenkomsten van Fox die af en toe komt binnenwaaien om te insisteren op 'Grote Beelden' in de shows...Het is een beetje onzin om de individuele verdiensten van Tone Brulin in het Welfare State-werk van 1982 te willen afzonderen...De werk- en leefomstandigheden in Bluefields zijn heel slecht

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
veel van mijn werk vind je zijn figuur terug...Paling In heel je werk is een sterke politieke inslag te vinden...De produktie die het meest elementen bevat van wat ik net vertelde over mijn werk is Charkawa

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
Een analyse is onbegonnen werk omdat de meeste beelden enkel een oppervlakkige betekenis hebben, en snel uit het geheugen verdwijnen

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • Clavigo
Clavigo is een haastig neergeschreven gelegenheidsdrama van de jonge Goethe en behoort niet tot zijn beste werk

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Decorte gaat te werk als een abstract beeldend kunstenaar - zijn samenwerking met schilder Johan Daenen is geen toeval - d.w.z

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Het eerste staat traditioneel hoog gekwoteerd als een klassiek werk, het tweede als een zwak tussendoortje van de jonge Goethe...Oorspronkelijk als proza-ontwerp opgezet, rijpte het werk eerst tijdens het verblijf in Italië en werd dan onmiddellijk na de terugkeer in Weimar in 1789 voltooid...Daartoe moet je dan wel letterlijk te werk gaan, vergroten of verkleinen al naar gelang, oog of oor kwetsen, de waarneming uiteennemen

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Het werk van de Oostduitse regisseur Jürgen Gosch is hier te lande nauwelijks bekend

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Een spektakelzoeker spreekt zich in de eerste plaats uit in de keuze van het werk dat hij toont...De intimiteit en de bescheidenheid van het verslag verbergen / verzwijgen de moeilijkheden, tegenslagen, harde confrontaties waardoorheen zijn werk tot stand gekomen moet zijn...De culturele betekenis van het Théâtre 140 moet je er zelf uit distilleren en deze is niet gering: met veIe groepen maakte België voor het eerst kennis dank zij het werk van Dekmine

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
jaar na jaar opnieuw werk met een dergelijke artistieke intensiteit inspireren...zich steeds vragen stelde over het eigen werk...maatschappij". Het werk van Dario Fo was jarenlang de voornaamste bron voor de I.N.S

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Om vijf voor twaalf, misschien iets vroeger, stelt men alles in het werk om mij terug het gevoel van halfnegen te geven: de marktsfeer, de muziek, de bar, de feestverlichting, ... Hoe komt...Hij leert het werk van de groep kennen via een bezoek aan Gent, waar de Nieuwe Scène in juni '81 De Herkuis herneemt...over de nuttigheid en bruikbaarheid van het werk van de Nieuwe Scène vandaag

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Het werk van Eva Bal blijft belangrijk, al is haar methode ondertussen beproefd en lijkt ze nog weinig te evolueren...Houden we het erop dat ze verdienstelijk werk leveren...Vernieuwend theater komt voorlopig eerder van de eigen Gentse gezelschappen dan van het inspirerend werk van culturele centra of receptieve theaters

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
De selectie van die beelden betekende meteen een standpunt, een mentaliteitskeuze, die bepaalde onderzoekingen doorheen het werk mogelijk maakte...Facet per facet bekeken zou het gewoon theater zijn, of performance, of een stukje beeldend werk...Als ik dat weet, ga ik in jouw scène meer zien of ga ik ze anders bekijken dan iemand die Kounellis' werk niet kent

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Niet voor niets echter op het einde verkoopt Fabre 'het werk' in het openbaar, jammer genoeg voor een magere 20 dollar...Misschien komen de redenen daarvoor best tot uiting in een bespreking van zijn opvattingen over de 'kunstenaar' zoals ze in zijn werk besloten liggen...Daarvan gebruikt hij alle facetten in de installaties, performances, individuele stukken en theaterstukken waaruit zijn werk bestaat

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Zo werk ik alleen nog als de omstandigheden juist zijn, anders ga ik op dat slappe koord niet meer lopen...Al die jaren van de Europese avant-garde zijn totaal aan Duitsland voorbij- Wasteland (Ro Theater- Werk- centrum Dans) Foto Leo Van Velzen gegaan...Ik ben altijd gefascineerd geweest door de relatie tussen werk en leven van een schrijver

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
Hij is een verkleefd bezoeker van De Warande (Turnhout) en zag er Hesitate and Demonstrate aan het werk, enkele dagen voor zij het Kaaitheater zouden aandoen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
Wat niet belet dat hij Barthes en Derrida diezelfde inzichten gunt door te verwijzen naar hun interesse voor de "denkbeeldige macht van theater" en dat hij grondig vertrouwd is met het werk van deze...Zijn werk aan de universiteit van Wisconsin te Milwaukee (waar die andere paracriticus, Ihab Hassan, ook actief is) als professor in de Engelse literatuur en als lid van het centrum voor Twentieth

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Dit is zinvol werk

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Daarom hou ik van het werk van Jan Decorte en van Pol Peyskens...Chouinard gaat nu een tijdje in Europa werken, dat zal haar werk ten goede komen

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Er is nog wel geen ruimte voor improvisatie en toeval - in die zin blijft Anne Teresa De Keersmaekers werk eerder verbonden met de Europese traditie dan wel met het Amerikaanse postmodernisme - maar...de uitputting) die naar een binnen de perken gehouden autobiografische of persoonlijke kwaliteit van het werk verwijzen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Wanneer dan uiteindelijk Lear verschijnt, scoort Decorte zijn eerste punt: Shakespeare gaat zo voortvarend en formalistisch te werk, dat de eerste monoloog van de koning nauwelijks indruk maakt, omdat


Toon volgende resultaten