Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


7 document(en) met "werkbeurzen"



Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Lieve mensen van Etcetera, inbegrepen zijn: allerlei leerstoelen, werkbeurzen, navorsingsbeurzen, prijzen en wat dies meer zij). Verander de Munt in wat hij in werkelijkheid is: een bodemloze put

Nr. 35, September 1991 • Ann Olaerts • THEATER FESTIVAL
Zo bekeken lijkt de meest haalbare 'oplossing' voor Vlaanderen de volgende te zijn: werkbeurzen voor gevestigde auteurs en workshops voor al de anderen

Nr. 68, Juni 1999 • Katia Segers • Zin en onzin van sponsoring
muziekclubs, muziekeducatieve organisaties en festivals, het muziekcentrum van de Vlaamse Gemeenschap, het subsidiëren van muziekprojecten en compositieopdrachten en het verlenen van werkbeurzen

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Van archipels en satellieten
Een dergelijk systeem van werkbeurzen zou eventueel ook kunnen inhouden dat deze performers in bepaalde korte periodes niet bezig zijn met een project, waardoor zij hun hoofd kunnen vrijmaken, hun...gaan verplichten een aantal werkbeurzen aan satellietartiesten toe te kennen

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Om meer kansen te geven aan dergelijke autonomie zouden werkbeurzen voor het medium fotografie toch niet slecht zijn

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
Vraagt dat niet om een algemenere visie, een die tevens het creëren van complementaire beleidsinstrumenten overweegt (zoals individuele werkbeurzen) en liefst ook klaarheid schept over de geambieerde

Nr. 91, April 2004 • (advertentie)
Neem contact op met Ilse Thienpont, ilse@vti.be, www.vti.be WERKBEURZEN VOOR PODIUMJOURN A L I S T I EK Het VTi en Sociaal Fonds Podiumkunsten ondersteunen het werkbeurzensysteem van...Een onafhankelijke jury kent de werkbeurzen toe