Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


25 document(en) met "werkgever" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Dat is in de eerste plaats een sociale promotie: de portier guenther heeft Doris, vrouw van de werkgever en van hoge komaf als partner bij het stijldansen

Nr. 12, Januari 1985 • Edward van Heer • Frieda Pittoors: Apostolos Panagopoulos
Pittoors begint dan ook al vlug uit te kijken naar een andere werkgever

Nr. 23, September 1988 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
omdat de BRT mijn werkgever is en ik me, daar ik nergens anders voor deug, met theater bezighoud, dat ik dagelijks enige diepere gedachten afscheid en boekstaaf over die relatie tussen theater en

Nr. 28, December 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Vingeroefening omtrent ambacht en anarchie, bureaucratie en...
Wat doe je met mensen die met het grootste plezier vijftien uur per dag werken of meer ? Ga je hen dan zeggen dat dat niet mag ?) Bovendien is in een kunstpraktijk de artiest de eerste werkgever...Tegen welke 'werkgever' moeten de vakbonden zich in dit geval opstellen ? Met wie sluiten ze een C.A.O

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Het andere koppel is er niet beter aan toe : Kernstock, een keffende en geniepige bediende, wordt platgedrukt, ook sexueel in de versie van de Trust, door werkgever Gina; onderdrukking die hij op zijn

Nr. 44, Februari 1994 • Cecilia De Moor • Kunst en recht: kan het ene zonder...
Heffing in het land waar hij of zijn werkgever of opdrachtgever gevestigd zijn, lijkt voor hem de meest logische oplossing

Nr. 44, Februari 1994 • Paul Corthouts • Tewerkstellingsimpulsen in de culturele sector
De werkgever ontvangt voor deze tewerkstelling een loonsubsidie van 42.000,-Bfr...De werkgever is verder wel vrijgesteld van de patronale bijdrage...Daarnaast verzorgt de werkgever ook een soort opleiding die het de werknemer mogelijk moet maken zich opnieuw in de arbeidsmarkt te integreren

Nr. 47, December 1994 • Johan Thielemans • Rijkemanshuis
Maar later ontpopt ze zich, uit liefde voor haar man, tot de hardvochtigste werkgever

Nr. 52, Januari 1995 • Kurt Lannoye • Podiumkunsten en management
organisatie als werkgever, fiscaliteit, werken over de grenzen, auteursrechten, verzekeringen, begroten en het opstellen van een boekhoudkundig plan...Ann Vandewalle toont ons wat voor verplichtingen een organisatie als werkgever te verwerken krijgt

Nr. 64, Juni 1998 • Redactioneel
Geruime tijd na de teloorgang van het ideaalbeeld van de armoelijdende kunstenaar bleek het roofbouw plegen (op je eigen lichaam, op je 'officiële' werkgever, op je gezinsleven) ten dienste van de

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
het kan toch niet (...)- dat tegenstellingen als werkgever-werknemer, kapitaal-arbeid, etc

Nr. 68, Juni 1999 • Hildegard De Vuyst • Een dramaturgie van het gebrek
Er heerst grote dubbelzinnigheid rond de werkgever van de dramaturg

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
Seizoenscontracten leken lange tijd de oplossing te bieden, maar voor de wet komt een aaneenschakeling van tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever overeen met een contract van onbepaalde duur...Stel het je maar eens voor: vier, vijf keer per jaar papieren invullen voor de vdab, rva, kinderbijslag (wisselende kinderbijslagfondsen naargelang de werkgever); bij de aanvang en het einde van een

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
dat de laatste werkgever of de eerstkomende...Dat begint zich nu te regulariseren, maar intussen is wel de indruk ontstaan dat het theater een zeer slechte werkgever is. Die acteurs konden eigenlijk ook geen zelfstandige zijn...De Ruyck: Om te beginnen bestaan er sociaalrechtelijk niet veel problemen voor acteurs, in die zin dat zeker de theatergezelschappen hun rol van werkgever goed spelen

Nr. 68, Juni 1999 • Raf Weverbergh • Belgische roulette
Wanneer de koning de toepassing van de wet uitbreidt naar niet-werknemers, moet hij ook een (pseudo-)werkgever aanduiden, zo bepaalt de wet...Een echt interimkantoor zou het niet mogen zijn, aangezien uitzendarbeid - in ruime zin: het ter beschikking stellen van personeel aan een andere werkgever - streng gereglementeerd is, en ten tweede...Wanneer de kosten van het SPK zouden verhaald worden op de artiest of de overheid en niet op de werkgever, heeft de VDP daar in principe geen problemen mee, maar zij vrezen dat zij ervoor zullen

Nr. 69, Januari 1999 • Rudi Laermans • Achter de schermen van het ballet
Maar tegelijk blijft de artistiek leider altijd ook de leider, 'de baas in huis', ja 'de werkgever'. Hij neemt finaliter de beslissingen, zodat het nooit écht tot...Solisten en sterren, deels ook choreografen en balletmeesters, wisselen regelmatig van werkgever en bouwen zo een transnationale carrière uit

Nr. 70, December 1999 • Redactioneel
Een hoedje van papier: - de kunstenaar; - de theatermaker; - de directeur; - de werkgever; - de manager

Nr. 72, Juni 2000 • Rudi Laermans • Succes als trauma?
Johan Wambacq roept in zijn openingsbijdrage de Beursschouwburg tot 'de moeder van alle kunstencentra' uit, wat ik betwijfel: Wambacqs huidige werkgever kan die titel met veel meer recht claimen

Nr. 83, Januari 2002 • Nikol Wellens • Opdracht volbracht?: Meer sociale bescherming voor alle...
De toepassing van het stelsel van sociale zekerheid van de werknemers houdt niet noodzakelijk in dat er arbeidsrechtelijk van een werkgever-werknemer-situatie wordt gesproken

Nr. 85, Februari 2003 • Tom Rummens • Wij zijn jong en onervaren. En verliefd
Fulltime freelancen voor dezelfde werkgever, het is een ware contradictio in terminis, een constructie die je in normale omstandigheden met geen stokken door de beugel geslagen zou krijgen