Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


35 document(en) met "werkloosheid" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
werkloosheid zet volgens hem deze mensen ertoe aan zich in hun beroep waar te maken

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
Met het voorschotelen van positieve oplossingen zal Kroetz het zoals eenieder in deze tijd van crisis en werkloosheid ondertussen wel moeilijk gekregen hebben

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Het Schroot is een stuk-over-werkloosheid voor mensen die werken...De tekst is geschreven vanuit een rolomschrijving van de personage: die de auteur verschillende invalshoeken leveren om het centrale punt de werkloosheid, te omsingelen...Slechts de crisis en de werkloosheid leveren geschut voor het ondergraven van de harmonie binnen het gezin

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Hij regisseerde bij Vertikaal en de vrije produktie "Help, ik win een miljoen". Rond werkloosheid deed hij een project en jaarlijks regisseert hij een stuk bij het Speeltheater

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Er viel niet te kiezen in die moeilijke tijden van werkloosheid

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
het van de lofzang op de vrije tijd Werk en werkloosheid Waar moet dat heen aan het einde van het millennium gonst het aan het einde van de eeuw die begonnen is met industrie en ontdekking ALLE

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Er bestaat ook veel werkloosheid onder de toeschouwers : wanneer het labyrint b.v

Nr. 15, September 1986 • Johan Thielemans, Pol Arias • Adolf Dresen:
Zo is er een geweldige werkloosheid onder de acteurs in de BRD

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Deze voorstelling zoekt voortdurend haar evenwicht tussen een onderhoudende toon - gestoffeerd door "ontladingen" zoals het gitaarspel van Hamlet en Horatio of de actuele verwijzingen (werkloosheid

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
werkloosheid op te vangen

Nr. 43, November 1993 • Marc Reynebeau • Met twee woorden spreken
Remember, er heerste crisis en werkloosheid in die dagen en het heette toen dat een sociaal paradijs niet kon worden gebouwd op een economisch kerkhof

Nr. 45, April 1994 • Hildegard De Vuyst • 'Alles wat naar diepte ruikt, is vies'
weinig te zien is wat artistiek niet in de bestaande structuren zou kunnen gerealiseerd worden, wijst eerder op problemen van werkloosheid en doorstroming van acteurs dan op een nieuwe artistieke marge

Nr. 47, December 1994 • Agna Smisdom • De Laatsten door Tg Stan
Die opstanden zijn een reactie op de economische regressie die een steeds zwaardere tol eist bij het zwarte deel van de bevolking: tijdens de laatste twee jaren van de regressie is de werkloosheid er

Nr. 48, Februari 1995 • Ali Khedher • De Arabische cultuur of... De parabel van...
wereld al voldoende problemen heeft met werkloosheid, inflatie en vervuiling, de anderen hen niet komen lastig vallen met toestanden van kunstenaars en denkers

Nr. 53, December 1995 • Inge Arteel • Wie heeft Ödön von Horväth gezien?
Hun leven temidden van inflatie, wereldwijde economische crisis en een razendsnel stijgende werkloosheid wordt gereduceerd tot een onophoudelijke strijd om te overleven, met slechts af en toe een...Kasimir en Karoline combineert de auteur echter de uitgesproken maatschappijkritische toon -over de ontworteling van de lagere klassen door de economische crisis en de enorme werkloosheid, over de

Nr. 54, Februari 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Van nu tot het einde van het...
Maatschappelijk discours Als ik enerzijds de steeds meer onheilspellende berichten in verband met de groeiende werkloosheid hoor, het verhaal van die duizenden mensen die perspectiefloos

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Lucht van de stallen
Er was geen werkloosheid en televisie was toen nog niet op veelvraterij gebouwd

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Produceren in een groot huis - 1
Die voorstelling gaat over werkloosheid en staat qua vorm haaks op wat mensen in zo'n schouwburg verwachten

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
Johan Van Assche vreest voor een sneeuwbaleffect van minder lange speellijsten, dus kortere contracten, dus meer periodes van werkloosheid...Jan Decleir, Humo 9 maart 1999) Met vaderlijke bezorgdheid pleit Jef Demedts voor het invoeren van een numerus clausus aan de theateropleidingen, waardoor de werkloosheid zou teruggedrongen worden...volledig waardeloos is.' Jongere acteurs bekijken de situatie meer in het licht van de bredere werkloosheid en de algemene tendens tot 'flexibilisering' van arbeid

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
De contracten van bepaalde duur brengen onvermijdelijk met zich mee dat theatermakers soms tussen twee contracten in in de werkloosheid terechtkomen, wat zou getuigen van een gebrek aan respect voor...Op het ogenblik dat die risico's realiteit worden, doordat men bijvoorbeeld in de werkloosheid terechtkomt, wijst men met een beschuldigende vinger... uitsluitend in de richting van de...Men zou alleen een aantal aanpassingen moeten doen, bijvoorbeeld inzake de toegang tot de werkloosheid