Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "werknemer"Nr. 28, December 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Vingeroefening omtrent ambacht en anarchie, bureaucratie en...
af ? Met de artiest ? Met de directeur-die-ook-werknemer-is ? Met de overheid ?) Vakbonden zijn, gezien het perspectief van klassestrijd waarin ze zich situeren, bij uitstek de verdedigers van

Nr. 42, Juni 1993 • Herman Asselberghs • Een respectvolle worsteling
Een bezoedeld kunstenaar als geen ander: hij was niet enkel de componist van verschillende meesterlijke muziekstukken, maar evenzeer een werknemer met behoorlijke financiële problemen

Nr. 44, Februari 1994 • Paul Corthouts • Tewerkstellingsimpulsen in de culturele sector
Daarnaast verzorgt de werkgever ook een soort opleiding die het de werknemer mogelijk moet maken zich opnieuw in de arbeidsmarkt te integreren

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
het kan toch niet (...)- dat tegenstellingen als werkgever-werknemer, kapitaal-arbeid, etc

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
Als je voortdurend van werknemer en staat verandert, word je immers gestraft door kafkaiaanse kastje-naar-de-muur-systemen

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
werknemer, tussen een theatergezelschap en een acteur of actrice...Men schreef de acteur niet in als werknemer en gaf hem gewoon een honorarium, waarbij de indruk ontstond dat het bedrag dat men daar kreeg veel hoger lag dan het bedrag in het theater...Ik ben net zo goed een werknemer van Het Toneelhuis als dat ik 'werkgever' ben

Nr. 68, Juni 1999 • Raf Weverbergh • Belgische roulette
Een schouwspelartiest kan immers geëngageerd worden als zelfstandige, maar voor de sociale zekerheid wordt hij beschouwd als werknemer...Gevolg: artikel 3, 2° van het kb van 1969 heeft geen belang meer voor die acteurs, dansers (en operazangers), want wie aangeworven wordt als werknemer, valt, zoals eerder gezegd, rechtstreeks onder de...schouwspelartiest als werknemer klasseert, zou het meteen ook al diens administratieve rompslomp op zich nemen - tenminste alles wat met zijn arbeidsrechtelijke positie te maken heeft, een belangrijke nuancering

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
Van de artiest-werknemer eist de organisatie eenzelfde toekomstgerichte instelling, op straffe van een interne chaos met talrijke negatieve externe effecten

Nr. 83, Januari 2002 • Nikol Wellens • Opdracht volbracht?: Meer sociale bescherming voor alle...
De toepassing van het stelsel van sociale zekerheid van de werknemers houdt niet noodzakelijk in dat er arbeidsrechtelijk van een werkgever-werknemer-situatie wordt gesproken

Nr. 89, December 2003 • Jean-Marc Adolphe • Kortcontractbreuk
De term is hier meestal vertaald door 'werknemer en cachet'. De term 'cachet' is synoniem voor 'kort contract' en wordt in het Belgische werkloosheidssysteem als dusdanig ook apart behandeld

Nr. 90, Februari 2004 • Marianne Van Kerkhoven • 'De gedachten zijn vrij...': Brief aan jonge...
Enerzijds wil men dat oudere mensen eerder stoppen met werken omdat ze te duur worden als werknemer

Nr. 95, Februari 2005 • P O L L E S C...
Waar elke werknemer een urinestaal als toegangsticket dient voor te leggen en alle omgangsregels door internationale verdragen worden bepaald

Nr. 99, December 2005 • Elke Van Campenhout • KUNST/WERK: Een zoektoch naar synergieën tussen kunst...
Het OD, ofwel Organization Development, plaatst de persoonlijke noden van de werknemer centraal...De analyse die zij maken van de rol van de werknemer binnen de hedendaagse bedrijfscultuur loopt ongeveer gelijk met de rooskleurige invulling die in het Performance Management aan de economische...De basissteun van vakbonden of werknemersorganisaties zijn niet langer van tel, omdat de werknemer niet moet beschermd worden tegen wat hij zelf wil verwezenlijken

Nr. 101, April 2006 • N T A
vermiste werknemer en een verduisterde som geld doet verdwijnen onder een hoop uiteenlopende mogelijke verklaringen: sociaal, politiek, familiaal, psychisch, enzovoort

Nr. 101, April 2006 • Elke Van Campenhout • Documentaire bedenkingen deel I
fait-divers van een vermiste werknemer en een verduisterde som geld doet verdwijnen onder een hoop uiteenlopende mogelijke verklaringen: sociaal, politiek, familiaal, psychisch, enzovoort

Nr. 110, Februari 2008 • Lilia Mestre, Guy Cassiers, Josse De Pauw,... • Blind dates
Als je in een machtsverhouding zit, zoals tussen vader en kind of werkgever en werknemer, als je in een hiërarchie zit, dan zit het allemaal wat makkelijker

Nr. 111, April 2008 • Klaas Tindemans • Blue in the face
Volgens de arbeidswetgeving heeft het publiek geen recht op een rookvrije scène: de werkgever kan zijn werknemer, de acteur, tot een rookverbod dwingen – hij moet dat zelfs – maar de toeschouwer niet

Nr. 112, Juni 2008 • Ivo Kuyl • De tragische kant van de komedie
Dat is niet naar de zin van Fred Verkinderen, werknemer bij het immobiliënkantoor

Nr. 114, December 2008 • John Zwaenepoel • Column: Aengespoeld
Ik was een gemotiveerd en leergierig werknemer maar het kwam allemaal zeer snel op mij af