Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


40 document(en) met "werkplaatsen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 15, September 1986 • Luk Dhooghe • OPERA EN ARCHITECTUUR
Het zogenaamde achtergebouw herbergt een groot aantal werkruimten en kantoren: een orkestrepetitieruimte, repetitieruimten voor Koor en Opera Studio, vier balletstudio's, werkplaatsen voor licht

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
het geval van de Afdeling Theater zijn dat zeven Werkgroepen: Toneel (14 leden), Werkplaatsen (7), Mime (7), Jeugdtheater (8), Poppentheater (6), Dramatische Letterkunde (4), Reis-en Studiebeurzen

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
Werkplaatsen voor het fundamentele theateronderzoek

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
De werkplaatsen mogen bovendien slechts één derde van hun middelen aan een vaste personeelsstaf besteden...Voor projecten en werkplaatsen dreigt helemaal het bureaucratische drijfzand...Ze staan ook de artistieke continuïteit en profilering van de werkplaatsen in de weg

Nr. 26, Juni 1989 • Inhoudstafel
afgeweerd kunnen worden ? Is de concentratie van de middelen van de projecten naar een beperkt aantal zogenaamde werkplaatsen wel de juiste oplossing voor de noden van deze sector

Nr. 28, December 1989 • Tom Blokdijk • Werkplaatsen in Nederland
De werkplaatsen zouden onbeoordeelbaar worden, de subsidie zou nooit meer ingetrokken kunnen worden...Theaters - en dus ook de daaraan verbonden werkplaatsen - hebben altijd een kleur...Werkplaatsen, weg ermee Werkplaatsen zijn ondingen

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Ten derde: het criterium 'jong' en 'onervaren', dat geldt voor de kunstenaars die in de werkplaatsen aan de slag kunnen, wordt bijgesteld...Iedereen dus, behalve die mensen die de afgelopen jaren het Vlaamse theater -zo je wil: de podiumkunsten- inhoud hebben gegeven : de werkplaatsen, met name dan de theatermakers rond het Kaaitheater...Hevige voorstanders van de multidisciplinaire aanpak zijn de werkplaatsen, wat verklaarbaar is gezien de wettelijke erkenning die het ontwerpdecreet hen biedt

Nr. 28, December 1989 • Inhoudstafel
werkplaatsen

Nr. 31, September 1990 • Mark Deputter • EEN LEGE PLEK OM TE BLIJVEN
werkplaatsen nog jong nieuw leven is, dat jammerlijk verstoken blijft van de gunsten van de werkplaats-potentaten, besluit hij dat de werkplaatsen onherroepelijk te kort schieten in hun taak...Je kan de zin en onzin van werkplaatsen niet afmeten aan de mate waarin ze beantwoorden aan een a priori of aan de mate van trouw aan een 'historische' functie...De werkplaatsen zijn op een bepaald moment ontstaan vanuit een artistieke nood of op zijn minst vanuit een voeling met een specifiek artistiek aanbod

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
van het zogenaamde "kleine" of "nieuwe circuit" alias "het alternatieve" of "niet-officiële circuit", zoals dat begin jaren '80 nog heette, of de "werkplaatsen" alias de "receptieve productiecentra" alias...De laboratoriumfunctie moet volgens Leysen vervuld worden door de 'werkplaatsen'. Bij het begin van de jaren '80 werd wel even met de gedachte gespeeld zelf een dergelijke functie op te nemen, maar

Nr. 31, September 1990 • Hildegard De Vuyst • Een lege plek om te blijven
werkplaatsen die voor hen de noodzakelijke 'lege plek' waren om zich te ontwikkelen...Een decenium later, in Etcetera 28 roept Tom Blokdijk "Werkplaatsen, weg ermee...Nu zijn er strictu sensu in Vlaanderen ook geen werkplaatsen zoals Nederland die kent, wel erkent de overheid sinds '86 receptieve produktiecentra, een aantal organisatoren die vernieuwend werk mee

Nr. 31, September 1990 • Inhoudstafel
14 ETCETERA Driemaandelijks, nummer 31, jaargang 8, september 1990 IN DIT NUMMER Een lege plek om te blijven Wat is er van de werkplaatsen ? Bijna tien jaar lang...Etcetera 28 roept Tom Blokdijk : "De werkplaatsen, weg ermee

Nr. 38, Mei 1992 • Dirk Vanhaute • Het kindertheater zit in de lift. Een...
werkplaatsen voor multimediale initiatieven) zowat de belangrijkste motoren van het hedendaagse theater

Nr. 38, Mei 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra: de noodzaak van keuzes
theatervernieuwing in Vlaanderen laten lezen", zo besluit Frank Peeters zijn artikel 'Van werkplaatsen en kunstencentra' in Etcetera 31

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Rieks Swarte
Daarbij komt dat ik nu wel subsidie heb, maar ik ben de laatste der Mohicanen: achter mij is er een generatie van zeventien jaar die uitsluitend in de werkplaatsen terecht kan

Nr. 45, April 1994 • Hugo Durieux • Het zachtjes breken van een takkenbos
Enerzijds omdat de vele werkplaatsen het kleine zalen-circuit goed bedienen

Nr. 50, Juni 1995 • Amos de Haas • Het lichaam in beweging
Er zijn werkplaatsen en produktiehuizen die mime genereren

Nr. 51, Augustus 1995 • Stefaan Quix, Kenneth Herdigein • Het mooiste en het vreselijkste theatermoment van...
Theatergroep Hahallandia in ex-werkplaatsen van de nmbs te Kessel-lo brengt u De laars en zijn sok van Herbert Achternbusch

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
Dat deze subsidieronde dat niet heeft kunnen mogelijk maken, is in strijd met de hele geest van doorstroming en continuïteit en legt een zware ballast op de verantwoordelijkheid van de werkplaatsen

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
Maar binnen onze werkplaatsen wil ik ook kansen blijven geven aan andere mensen, waaronder onze theaterpedagogen...Middelen om werkplaatsen in te richten, om beginnende kunstenaars tijdelijk onderdak te verlenen of artistiek te ondersteunen zijn geen overbodige luxe