Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


57 document(en) met "werkstuk" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Johan Thielemans La Cuadra de Sevilla Sevilla Nanas de Espinas Nanas de Espinas (Wiegeliederen met doornen) is het vijfde werkstuk van de Spaanse theatergroep La Cuadra de

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Dezelfde opmerkingen gelden voor een analyse als deze: dit soort interpretatie is even particulier en eenmalig in zijn betekenisaccenten als een werkstuk van bijvoorbeeld Jan Decorte

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Dit werkstuk van Walter Moeremans en Frans Redant waarbij links de zaal verliet en rechts staande ovaties weggaf, bewijst de krachteloosheid van het engagement in de rest van het repertoire

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Daaraan, en aan nog andere dingen, denk ik onderweg naar King Lear, want ik wil van wal steken met een Vlaams werkstuk

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Daaraan, en aan nog andere dingen, denk ik onderweg naar King Lear, want ik wil van wal steken met een Vlaams werkstuk

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Om te beginnen is het een illusie te denken dat de finale evaluatie van de kandidaten enkel gebeurde op basis van één werkstuk, eind juni...Het werkstuk van het Brussels Conservatorium was zo'n voorbeeld, de Gentse eindproduktie was hiervan de meest extreme illustratie

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Rode Oogst is nu een onderschat werkstuk geworden en Hamlet toont het NTG op zoek naar een nieuwe identiteit

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Geen wonder dus dat het nieuwste werkstuk van Boesmans niet helemaal bevredigt

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Ook andere Fakkel-gefrustreerden maken deel uit van de groep die wil werken aan 'auteurstheater'. Geenszins Genesis, een collectief, pseudo-religieus werkstuk, kon alleszins niet overtuigen

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Reeds in 534 voor Christus werd in Athene een groot theaterfestival georganiseerd waarbij de tragediedichters hun laatste werkstuk lieten zien

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Enfin, toen alles af was, kreeg Boehmer voor zijn werkstuk de Liebermann-prijs

Nr. 16, Januari 1987 • Patricia Niedzwiecki • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Ik vertaal bij voorkeur 'inferieure meesterwerken', werken waar fouten in zitten, omdat ik dan een nieuw werkstuk kan maken gebaseerd op vroeger materiaal, zoals Shakespeare zelf deed

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Dat hij door de UER (Europese Radio Unie) aangezocht werd om in het kader van de Internationale Werkgroep Radio Drama 1987 een eigen werkstuk te creëren, represen-tatief voor de gehele "Germaanse

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
hoeven echter maar aan het ronduit beschamende werkstuk te denken dat de Koninklijke Nederlandse Schouwburg in Antwerpen met De Ghelderodes Artiestenuitgang (Sortie de l'acteur) leverde, om Pan als

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Het Théâtre du Soleil heeft relatief weinig stukken geproduceerd in zijn meer dan 20-jarig bestaan, maar elk werkstuk was doordrongen van verregaande reflecties over de plaats van de acteurs, de tekst

Nr. 23, September 1988 • Wim Van Gansbeke • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Binnen het eigen en Vlaamse produktiestreven van het Kaaitheater een voorbeeldig werkstuk van Jan Lauwers, waarvan ik mij voorstel dat het in hoge mate aan de door de producenten gestelde normen en

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Klaas Tindemans • De gouden gids van het Brusselse theater
Momenteel is zijn tweede werkstuk, Les Porteuses de Mauvaises Nouvelles, net af

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • Vorm geven aan centrale mythen
Ter staving: als Jürgen Gosch de Schaubühne intrekt en daar als eerste werkstuk een Macbeth aflevert waarop de hele theatergemeenschap van Berlijn afknapt, zit hij met een huizenhoog probleem

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
het kladje tonen van het eerste deel van zijn Kafka-trilogie: Descrizione di una Battaglia, een werkstuk dat nog zo ruw en slordig overkwam dat het zich eigenlijk zelfs helemaal nog niet leende tot...Mooi is dit videoprogramma zonder enige twijfel; het is een doordacht, intelligent gemaakt en esthetisch ingeblikt werkstuk over theater

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
De platformtekst van de Staten-Generaal- een buitengewoon slecht geredigeerd werkstuk, beschamend voor een beroepsgroep die geacht wordt met taal om te gaan- klaagt verder nog over de vaagheid van het