Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


640 document(en) met "weten" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Het ontbreken van de wagen maakt het soms wel even moeilijk te weten waar de handeling plaats heeft

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Directeur van Impe liet per brief (28/1/83) weten: "Ik stel u voor onze Opera voor Vlaanderen serieus te nemen door een uiterlijk teken : door het aantrekken van een smoking, en voor de dames een

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Dat is voor de hand liggend omdat zelfs elke emotie op een kennis gebaseerd is. Wat niet wegneemt dat een groot deel van de mensen bepaalde zaken emotioneel ging vertalen zonder juist te weten waarop...Weten dat de gasbranders naar Kounellis verwijzen, mag inderdaad geen voorwaarde zijn om die scène te kunnen vatten

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
en de moed die van Fabres stuk uitgingen, wilde ik meer van zijn werk weten...Hij kan niet vooraf weten hoe het publiek zal reageren of wat zijn stuk zal worden

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Waar ik nog steeds trots op ben, is dat ik in een groot Duits Schauspielhaus, na het falen van Pip Simmons, de eerste ben geweest die het tot een project heeft weten te brengen...Mensen die weten zijn vervelend...Ik wil het niet verklaren want ik heb niet meer dan dat vermoeden, maar zij verklaren alles, weten voor alles een analyse te bedenken

Nr. 4, September 1983 • (advertentie)
Wij laten ook u graag weten hoe we ons dat voorstellen: bel 20-234968 of schrijf naar Mickery Kantoor, Herenmarkt 12, 1013 ED Amsterdam, Nederland

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Vraag me dus niet waarom, ik zou het echt niet weten...Er is al een tussentijdse proef geweest, halfweg het schooljaar, en bovendien weten de meeste kandidaten, rechtstreeks of onrechtstreeks, meestal op voorhand hoe het met hun kansen staat...bij mijn weten het warm kloppend hart en de kritische motor van dit ongekend zich belangrijk ontwikkelend evenement is. Wil zo goed zijn daarin het beeld volledig te maken door allereerst deze

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Ciné Rio was een bevestiging van wat theatersociologen al lang weten : het publiek creëert eerder een relatie met de ruimte dan met wat er zich in afspeelt

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Tegelijk strandde de experimentele avant-garde in formalisme, te weten de weigering om waardeoordelen te vellen, om iets te betekenen, om begaan te zijn met de relaties tussen acteurs en toeschouwers

Nr. 4, September 1983 • Inhoudstafel
36 Anton Van de Velde In het decor van de tijd verdwijnen en enkel door je overlijden nog een glimp van je historische bestaan weten te geven, is meer dan cynisch

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
beter weten

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Zeg me hoe laat het is! Zeg-me-hoe-laat-het-is!! Marquise rechtop en koud: Je hebt nog tijd om 't te weten... Buiten 'n laatste geweldige beet van de zaag...Daar moet ik 't mijn van weten...Ge moest het weten

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
het decor van de tijd verdwijnen en enkel door je overlijden nog een glimp van je historische bestaan weten te geven, is meer dan cynisch...Hem ontbreekt enig vooruitzicht op welke oplossing ook, tenzij het mentale van samensluiten, zich verenigen omheen het symbool van de Vlaamse leeuw, zonder precies te weten wat er dan te gebeuren...De avant-gardistische spelmethodiek, door dat gezelschap gehuldigd tegen alle beter weten in over de ontvankelijkheid van Vlamingen, kleurt zich op Van de Veldes stijl af

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
Tegelijk strandde de experimentele avant-garde in formalisme, te weten de weigering om waardeoordelen te vellen, om iets te betekenen, om begaan te zijn met de relaties tussen acteurs en toeschouwers

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Zoals blijkt, kunnen ze niet alleen een produktie op poten zetten, maar weten ze ook gemakkelijk geld bijeen te krijgen, want tot op dat ogenblik gaat alles zonder subsidies...Maar sinds Marquez weten we dat ook de keuze voor de eenzaamheid een politieke keuze is. (Paul De Bruyne, "De Tachtigers van nu en straks...Maar Decleir en Fo weten de ondertoon van deze fabels zo knap te suggereren, dat er van slechte smaak geen sprake kan zijn

Nr. 5, Januari 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Geen wonder dus dat de Belgische minister van kuituur via het programma Omnibus in Nederland laat weten dat kunst toch in de allereerste plaats zelf geld zal moeten vinden...De gemeentediensten voor de kunsten weten bijna niet hoe snel ze alles af kunnen breken wat moeizaam en met veel geld werd opgebouwd

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Ik wenste zo een regie niet, maar dat was de enige manier voor mij om te weten hoe lang de muziek moest zijn...Waarom," wil ik weten, "want Massenet vindt u toch een tweederangscomponist, en ik neem aan dat u Machaut bewondert

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Juul knikt) ik had het kunnen weten...Fie Dan moet u toch ook weten, dat hij in de grond spijt heeft van al wat er gebeurd is... Gloster Ik praat hem die spijt uit het hoofd, Fie Hoe kunt u zo hard zijn...hebt dus Jeronimus nog geregeld ontmoet, met de bedoeling om te weten te komen wat zijn intenties waren

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Luk Van Brussel eiste een grondige tekstanalyse - "acteurs weten meestal niet eens wat ze zeggen" - en volgde heel het produktieproces dat, volgens hem met een opvallende professionele ernst verliep...Het repetitieproces spitste zich dus toe op 'weten wat je zegt' en dat is duidelijk geworden in de voorstelling

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Onlangs schreef ik in om naar een theater te gaan, en twee dagen voor de première laat men mij weten dat ik daar waarschijnlijk alleen zou zitten...Hebt gij één van de tijdelijke groepen al weten verdwijnen door toedoen van de minister


Toon volgende resultaten