Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


126 document(en) met "wetenschappelijke" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Tindemans een polemische stelling in. Zijn definitie van theaterwetenschap als een objectief-wetenschappelijke discipline hoort thuis in de veel bredere polemiek over de exactheid van de menswetenschappen of de

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Compromis De notie van 'beleid', als objectieve, semi-wetenschappelijke relatie tussen politiek-bestuurlijke middelen en politiek-bestuurlijke doelstellingen, is een modern begrip, dat

Nr. 28, December 1989 • (advertentie)
Peeters Een theatermythe wordt op zijn reële waarde getoetst in een rijk geïllustreerde wetenschappelijke studie (568 p.) Nu te koop 1.495 fr

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • Van op een afstand indrukken bij Das...
Zoals Albert Einstein de meest volmaakte wetenschappelijke vrijheid verwierf met de relativiteitstheorie : hij legde, zeer deterministisch, de kosmos een soort 'snelheidsbeperking' op (de

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
de loop van deze eeuw werden een aantal wetenschappelijke ontdekkingen gedaan die de structuur van ons denken kompleet onderuit halen, maar die tot nog toe niet door een meerderheid van de...Het gevoel dat we de wereld ook anders kunnen zien dan we tot nog toe deden, zowel op het politieke, op het algemeen- filosofische, op het wetenschappelijke als op het culturele vlak, geeft aan de

Nr. 30, Juni 1990 • KAMEROPERA ANTWERPEN TRANSPARANT,,
Wetenschappelijke Reeks Dr

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Het is de verdienste van de wetenschappelijke reeks van het Vlaams Theater Instituut dat Peeters wetenschappelijke discours integraal werd weergegeven zonder editoriale of marktstrategische...Peeters probeert nu de vooroordelen van de theaterwetenschappers weg te nemen door een preciezer begrippenapparaat te introduceren en een voorstel te doen voor de wetenschappelijke uitbouw van de...Zeg: Tom Lanoye heeft een relevant bergje scherpzinnige, dramaturgische, theaterkritische, en dito wetenschappelijke inzichten, op een uiterst humo-ristische wijze bij elkaar geschreven

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
zijn moderne, wetenschappelijke gedaante - "een spiraalvormige nevelvlek, miljoenen lichtjaren hier vandaan" - laat God al te vaak verstek gaan

Nr. 32, December 1990 • Gerardjan Rijnders • Rijnders, Gerardjan
Amerikaans onderzoek... BACTERIOLOOG ... wijst uit dat wanneer een computer willekeurige woorden mag genereren er quasi wetenschappelijke termen verschijnen, of woorden die betrekking hebben

Nr. 33, Maart 1991 • Johan De Boose • Tadeusz Kantor
theater, anti-theater, grote gevechten, grote verwachtingen en illusies, maar ook grote ontgoochelingen, wanhoop en pseudo-wetenschappelijke buitelingen

Nr. 33, Maart 1991 • Rud Vanden Nest • The tempest revisited
en slijtage verschijnselen ? Gewapend met dergelijke intelligente vragen en dus met een even wetenschappelijke dosis scepsis, ga je op je theater stoel zitten

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
Ik verkondig voor de nabije toekomst, de wetenschappelijke schepping der supermensen

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
Als Turbiasz na zijn wetenschappelijke uiteenzetting zwijgend de zaal inkijkt, lijkt het wel dat hij medelijden heeft met het theaterpubliek dat braafjes op zijn stoel blijft zitten en zijn tomaten

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
het theater mogelijk is. Misschien kan er een wetenschappelijke methode ontwikkeld worden, waarin specialisme plaats maakt voor multidisciplinariteit, waarin het vertrouwen in intuïtie het verlangen

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Rieks Swarte
theater, een ruimte waarin je allerlei wetenschappelijke proeven kon doen, en daar het de tijd van Newton was, kon je uit de koepel een appel laten vallen, om de principes van de zwaartekracht te

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
Dat geldt niet alleen voor wetenschappelijke, maar ook voor artistieke en culturele fenomenen

Nr. 42, Juni 1993 • Marianne Van Kerkhoven, Erwin Jans • Toneelspelersgezelschap STAN
Mijn wetenschappelijke kennis van de toneelgeschiedenis reikt gewoon niet zo ver

Nr. 44, Februari 1994 • Luk Van den Dries • Het betere theater voor kleine mensen is...
een wetenschappelijke enquête om te onderzoeken of de vrijheid van de toeschouwer wel nog volledig intact gebleven is na de voorstelling

Nr. 46, Januari 1994 • Geert Opsomer, An-Marie Lambrechts • De 'historische' stap van de KNS naar...
Het belang van de tekst, van de analyse, van een bijna wetenschappelijke manier om daarmee om te gaan

Nr. 52, Januari 1995 • Tuur Devens • Een mens: schudden voor gebruik
Verhalen hebben voor mij de zuivere concrete duidingskracht van een wetenschappelijke stelling


Toon volgende resultaten