Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


27 document(en) met "wettelijke" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
vrouw zit er een welbepaalde ontwikkeling die loopt van een chaotische gynaicocratie (matriarchaat) naar een patriarchale wettelijke structuur

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Volgen dan een paar moorden, een straf voor Irina (dat blijkt dan een nieuwe verkrachting, ditmaal van de wettelijke echtgenote, met een nieuwe telg voor het geslacht als gevolg

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Aan welke wettelijke bepalingen moeten jullie dan voldoen in vergelijking met een repertoiretheater in Vlaanderen...Globe is een reisgezelschap en gevestigd in Eindhoven': ik denk dat dat de enige twee wettelijke bepalingen zijn

Nr. 15, September 1986 • Johan Thielemans, Pol Arias • Adolf Dresen:
Sneeuw Uit het gesprek met Adolf Dresen blijkt duidelijk welke visie hij op het werk van Moessorgski heeft: het gaat in deze opera om een man die de wettelijke opvolger om het leven brengt

Nr. 24, December 1988 • Hilde De Vuyst • OTTONE
kunnen kronen, zijn wettelijke echtgenote Ottavia wil verstoten

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Laroche Dat hun lijken tot afschrikwekkend voorbeeld dienen voor allen die zich verzetten tegen het wettelijke gezag

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Er is dus wettelijke ruimte om structuren te creëren die in de eerste plaats bepaald worden door de unieke, niet juridisch voorspelbare, behoeften van de theatermaker

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Hevige voorstanders van de multidisciplinaire aanpak zijn de werkplaatsen, wat verklaarbaar is gezien de wettelijke erkenning die het ontwerpdecreet hen biedt...De enige zinvolle wettelijke omkadering van het theater is van sociaal-rechtelijke en contract-rechtelijke aard: de juridische draagwijdte van bestuursovereenkomsten met de 'inrichtende machten...betuttelende wettelijke voorzieningen

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
tekens van een wettelijke erkenning

Nr. 50, Juni 1995 • Pascal Gielen • Kritische verhoudingen
De wettelijke erkenning bracht uniformiteit met zich mee...Wettelijke officialisering leidt - en dat is dan een positief punt - ook tot een verdergaande professionalisering

Nr. 54, Februari 1996 • Paul Corthouts • Wordt het een warme lente?
Hiermee slaagde de Vlaamse Gemeenschapsminister van Cultuur er formeel in om binnen het wettelijke tijdskader te blijven en behield zo de mogelijkheid om vanaf begin 1997 een eigen stempel op het

Nr. 60, Juni 1997 • Johan Thielemans • Het decreet en de creativiteit
Zoals het decreet voorziet, werd dit document aan de minister overgemaakt, opdat hij binnen de wettelijke termijn een beslissing zou kunnen nemen

Nr. 68, Juni 1999 • Koen Gisen, Marleen Baeten • Popmuziek in Vlaanderen!?
Sociale rechten & subsidies versus de cowboystijl Hillaert: De wettelijke voorzieningen voor de popmuzikant zijn beperkt

Nr. 68, Juni 1999 • Clara Van den Broek, Marleen Baeten • Het wilde Westen
Dus zelfs de beginners, zij die zogezegd de ruimte krijgen om puur te experimenteren zonder dat er enige return is, krijgen een wettelijke eis van eigen inkomsten opgelegd

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
Wie niet aan een cao gebonden is valt wel nog altijd onder wettelijke regelingen, maar bij de grote commerciële structuren is het vechten tegen de bierkaai

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
Als men daarentegen zegt: we maken een klein project met twee mensen, dan kan het perfect binnen de wettelijke normen...Het is evident dat je om je potentieel aan te vullen en te ondersteunen gebruik maakt van alle wettelijke middelen die ter beschikking staan

Nr. 68, Juni 1999 • Raf Weverbergh • Belgische roulette
Raf Weverbergh overloopt de meest gehanteerde begrippen en de meest bediscussieerde wettelijke bepalingen en nieuwe voorstellen die de theatermaker aangaan...De vraag of het niet beter is om kleine aanpassingen te doen binnen het bestaande wettelijke kader, is in dat opzicht pertinent, want aan de sociale zekerheid sleutelen heeft onvermijdelijk een

Nr. 68, Juni 1999 • Inhoudstafel
Raf Weverbergh overloopt begrippen, wettelijke bepalingen en voorstellen die de theatermaker aangaan

Nr. 69, Januari 1999 • Filip Rogiers • Haal 600.000 kiezers uit hun cordon
Er wordt gezocht naar wettelijke wegen om te verhinderen dat het Vlaams Blok door zijn numerieke macht zijn verwoestende intrede zou doen in allerlei adviesraden en bestuursorganen, inclusief in de

Nr. 79, December 2001 • Dries Moreels • Kijk mama, zonder commissies: Esthetica voor beslissers
verschillende reglementen en/of wettelijke bepalingen