Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


1107 document(en) met "worden" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Soms worden handelingen op een manisch ritme herhaald; het handjesschudden verwordt zo tot de beweging van een op hol geslagen automaat...De dialectische contradicties - individu en groep, gezin en samenleving, verleden en heden - worden niet meer opgelost door een transcendente hoop...Mark van Kerkhove, Paul Peyskens, Ivo Van Hove-- dient volledigheidshalve een collectief toegevoegd te worden: Epigonentheater ZLV

Nr. 1, Januari 1983 • Wim Van Gansbeke • WlM VAN GANSBEKE
moeten er dus een andere naam voor bedenken, waaruit nooit kan worden afgeleid dat er tussen 'traditioneel-burgerlijk' en 'theater' ook maar enige band zou kunnen bestaan

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Een aantal mensen doet niet meer mee als ze zien hoeveel optredens worden voorzien: het zal het grootste 'machien' ooit worden met meer dan 30 figuranten en rond de 50 opvoeringen...Er worden nog wat kleine scènes herhaald, nog wat accenten gelegd...De Romeinen stelden ooit: 'in vino veritas'. Het dringt tot me door hoe we worden misbruikt en afgezet

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Is dit nog ballet, is het al...
Geoffrey Baskerville meldt dat hij 'na 80 minuten durende herhalingen kwaad begon te worden op de arrogantie waarmee de danseressen een beperkte mechanische waarneming tot het niveau van een artistiek...De beweging wordt nooit mechanisch dankzij de bravoure waarmee de ritmes zolang aangehouden en zo subtiel gewijzigd worden

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Elk cliché moet ofwel herkend worden als een zeer specifiek clichébeeld, ofwel moet het uitgebannen worden...Acteurs worden geconditioneerd, elke vrijheid wordt uitgesloten, doodse instellingen worden als enig perspectief voorgehouden...Moet die acteursrol terug ingeperkt worden of is die aan herdefiniëring toe

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
heerser in de tuin is de man die het onkruid (politieke tegenstanders) uittrekt Ook de verwijzingen naar de oud-christelijke tuin van Eden worden nagegaan: de slangmetafoor, de boom van goed en kwaad...Al de betekenismogelijkheden, verwijzingen, associaties die op die manier onder het woord vandaan worden gehaald worden gegroepeerd in drie soorten man/vrouw verhoudingen

Nr. 1, Januari 1983 • Pol Arias • KNS Antwerpen: De Storm
Zo luidt de inleiding van het KNS-programmaboekje, waarin verder nog vele vragen gesteld worden en waar een reeks kleine aardige artikels op volgen...Zo kunnen eeuwenlang vastgevroren beelden vrijgemaakt worden...Cali-ban, de wilde inboorling en slaaf is blijkbaar geletterd want op zijn shirt staat in vette letters het woord 'free-dom'. De gestrande edellieden uit Italië worden opgesplitst

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Ze lijkt dus wel de klassieke lezing van vandaag te worden...onrecht te worden, wat de gratuite, maar leuke invoering van een televisiescherm reeds aanduidt

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
de mate dat ze gerespecteerd worden, bevestigen ze b.v...elke nieuwe vorst vervangen moet worden...Alhoewel er drie huwelijken plaats vinden, worden de hoofdfiguren Antonio en Shylock handig buiten gewerkt

Nr. 1, Januari 1983 • Inhoudstafel
Vijf produkties worden besproken...02/513 14 Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Tal van buitenlandse groepen worden uitgenodigd door bij de tijdse theatercentra en boeken groot succes...choreografische logica, weliswaar inspelend op de intrinsieke complexiteit van de muziek: op het repetitieve plan worden ingewikkelde dansconstructies aangekoppeld waarin faseverschuivingen plaats vinden, zodat zowel

Nr. 1, Januari 1983 • Gie Dermul • Agressieve tederheid
worden uitvergroot en gemonteerd tot een groteske revue...Scènes vol van 'leegheid' worden uitermate indringend...een voorstelling worden steeds veel vragen opgeworpen, nooit dringt men antwoorden op

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Bij haar kunnen ook oude lichamen volledig geïntegreerd worden...De afzonderlijke sequensen worden gewijzigd door de context waarin ze worden geplaatst...Bij zoveel bekrompenheid in de hogere regionen laat natuurlijk ook het gezonde volksgevoel niet verstek gaan: leidster en leden van het ensemble worden zelfs met anonieme telefoontjes lastig gevallen

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
vleien, was evenmin als hij is. En als hij ooit geweest is, was hij zeker zoals hij altijd weer kan worden voor ons...Nu moet het worden wat het kan worden...De vorst heeft zoveel mooie kastelen, zoveel tuinen, die het hele jaar onderhouden worden en jullie betreden ze amper een dag, misschien maar een uur

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
zouden aan de bevoegde instanties worden doorgespeeld...03/237.38.67). Om lid te worden moet men 'blijk geven van enige activiteit of deskundigheid in een van de uitvoerende kunsten, als b.v...Alleen individuele personen kunnen lid worden; voor 1982-1983 is het lidgeld 300 fr

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Sextus voert het plan uit, mislukt en moet ter dood veroordeeld worden...Herrmann, en met hem directeur Mortier en dirigent Cambreling, bewezen hebben dat dit werk meteen naast Die Zauberflöte kan geplaatst worden, mag dan nog een open vraag blijven, wel is er met...De veranderingen worden gedicteerd door de stemming

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Dan is het wellicht niet overbodig nu reeds een cirkel te tekenen waarbinnen een taakstelling zinvol kan worden...Dit tijdschrift kan een leerschool voor kritisch bewustzijn worden, weg van het recensiewezen, die gestolde humeurigheid van het ene moment...Beschrijven wat er gebeurt, ontleden wat er bedoeld wordt, met welke middelen wat nuttig kon worden, afwijzen wat overbodig of vals uitvalt

Nr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
Wilt u een trouw lezer worden van De Standaard, bel dan 02/4665040 (binnenpost 478). De Standaard Informatie op uw niveau

Nr. 2, Maart 1983 • (advertentie)
Vanaf 7 januari worden uw weekends boeiender dan ooit

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
het leed van het gastarbeidersbestaan, kon Tavora ongehinderd met zijn symbolen spelen, zonder op te botsen tegen de limieten van een verhaal-dat-verteld-moet-worden; in Nanas de Espinas is deze...Enerzijds wordt Lorca's poëtische zegswijze hertaald naar de spreektaal toe om haar beter in de mond te leggen van de summiere personages; anderzijds worden Lorca's dialogen omgevormd tot monologen...Er worden verder in de brief nog vele voorbeelden gegeven van tekstveranderingen en-schrappingen door Ivo van Hove, van uiteenlopende opties en bedoelingen, met als resultaat uiteindelijk twee