Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


1166 document(en) met "wordt" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Met het tergend gehijg op de achtergrond wordt het leven zo herleid tot een krampachtige inspanning die slechts enkele keren onderbroken wordt door een dankbare, geluidloze pauze...Opmerkelijk is dat de acteurs in die momenten volledig tot karikaturen vervallen; hen wordt een spel gevraagd dat niet gevoed wordt, waartoe geen impulsen gegeven worden...Het wordt feestelijk geslacht en na een even feestelijk debat wordt besloten van het geld een gezamenlijk uitstapje naar Parijs te maken

Nr. 1, Januari 1983 • Wim Van Gansbeke • WlM VAN GANSBEKE
verpakt, liggen te wachten op de volgende acteur die ze in een rol nodig heeft en waar de gestiek in condoomverpakking wordt gehaald bij de parfumeriewinkel - is het gebruik van de term 'theater' oneigenlijk

Nr. 1, Januari 1983 • Eric De Kuyper • Eric De Kuyper
Misschien wordt deze bijdrage aan Etcetera ook wel mijn laatste...Eén van de grote aantrekkingskrachten die oude Hollywoodfilms op mij uitoefenen is juist dat ik ze 'hoe dan ook, allemaal al eens eerder heb gezien'. Het soort theater dat momenteel geboden wordt

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Het wordt duidelijk hoe hij de motor achter de hele affaire, is. De naaste medewerkers, de mensen die je nooit op de scène ziet, helpen hem zoveel ze kunnen maar hij is de enige die alles kan overzien...De structuur van het stuk wordt ons duidelijk: onder het mom van een circusvertoning krijgen we heel tragische dingen voorgeschoteld...Naarmate het stuk naar het heden opschuift wordt het ludieke meer en meer achterwege gelaten

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Wambacq • Is dit nog ballet, is het al...
Eerder komt het aan op wat verteld wordt, dan op hoe men het vertelt...Een en ander maakt dat de balletliefhebber wellicht geschokt wordt door het bruute, soms anti-esthetische van dit danstheater

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Is dit nog ballet, is het al...
De beweging wordt nooit mechanisch dankzij de bravoure waarmee de ritmes zolang aangehouden en zo subtiel gewijzigd worden

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Ik vind het heel belangrijk voor een acteur goed te weten waar hij mee bezig is. Het is iets wat zelden aangeleerd wordt en waar veel acteurs niet in geïnteresseerd zijn, maar een acteur moet weten...Acteurs worden geconditioneerd, elke vrijheid wordt uitgesloten, doodse instellingen worden als enig perspectief voorgehouden...Het stelt grotere eisen aan de acteurs, de essentie van het acteren wordt veel duidelijker gesteld

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
de tien stukken treden in totaal 39 vrouwen op tegenover 338 mannen, een miniem aandeel dat in vele ensceneringen nog wordt gereduceerd omdat het meestal bijrollen betreft (5 volksvrouwen, 28 hofdames...Dat is zowat de werkhypothese van dit boek die getoetst wordt aan de vrouwelijke personages (van La Pucelle in het eerste stuk tot Elizabeth Regina). De aanhangsels in het boek geven een...Het belangrijkste neveneffect ervan is dat Shakespeares nauwgezetheid als schrijver nogmaals bevestigd wordt; elk woord schijnt te tellen en de minste wijziging het totaalbeeld te vertekenen, het

Nr. 1, Januari 1983 • Paul De Bruyne • Het Gezelschap van de Witte Kraai: Romeo...
De hele verwachtingshorizon die met de 'most excellent and lamentable tragedy' samenhangt wordt binnen de eerste vijf minuten radicaal afgebroken : de voorstelling begint met shots uit de beroemde...De lyrische passages die de toeschouwer in staat moeten stellen af te drijven naar de wereld van de jonge geliefden, werden weggelaten, en wat nog overblijft aan poëtische bespiegelingen wordt...En in het eindbeeld wordt Juliette gekruisigd

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
Shakespeare die zijn eigen stuk regisseert en daarbij op de vingers wordt gekeken door zelf geschapen creaturen: een fictioneel kluwen vergelijkbaar met de Don Carlos produktie van het afgelopen...Pericles wordt in handen van de wel erg fantasierijke schrijver, een sullige held, een Robinson Crusoë op de dool in een 50m zwembad...Slechts even wordt hij boos wanneer hij door heeft dat alles een opgezet spel is van een doortrapte schrijver, een emotie die hij bekoopt met de dood

Nr. 1, Januari 1983 • Daan Bauwens • Theater Malpertuis: Richard III
Zo wordt het stuk nogmaals onderuit gehaald

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Deze stemming houdt Marijnen aan - al laat Shakespeare die veel meer wegebben - en die somberheid wordt alras een hekel aan de wereld...De acteurs wordt geen enkele mop of geestigheid gegund, het zou teveel de kille atmosfeer breken...De mensenhaat is dan niet iets dat gewonnen wordt uit de tekst, maar er op wordt geplakt

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Dat moet toch een overzicht geven van mogelijkheden, manieren waarop vandaag omgesprongen wordt met de belangrijkste Europese theatertraditie...De tekst wordt gecondenseerd, rollen gedubbeld, het toneelbeeld versoberd...Zo wordt escapisme op een vernuftige manier omgebogen tot maatschappijkritiek

Nr. 1, Januari 1983 • Inhoudstafel
Dat ook aandacht besteed wordt aan wat in het buitenland aan de orde is, ligt voor de hand...Vandaar dat in dit eerste nummer uitgebreid aandacht besteed wordt aan muziek- en danstheater...Naarmate ETCETERA een forum wordt voor recensenten, theatermakers èn publiek, is de opzet waargemaakt

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
De muziek wordt 'live' uitgevoerd...Mime ligt al tussen theater en dans in, maar zelfs al gaat het zijn act al zo sterk abstraheren en wordt de beweging op zich een belangrijk element, toch wordt het nooit zuiver dans...gevoelens en gevoeligheden belangrijk is. Er wordt geen echt verhaal verteld, alles zweeft in een symbolisch geladen surrealistische sfeer

Nr. 1, Januari 1983 • Gie Dermul • Agressieve tederheid
Er wordt trouwens met een zelfde soort spontaniteit/naïviteit gespeeld als kinderen in hun spel...Van kindsbeen af Wordt alles bepaald, in banen geleid, zelfs het 'speP...Dat wordt letterlijk getoond

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Haar treurnis over de onmogelijkheid van het paar is zo existentieel dat de opheldering van de 'schuldvraag' voor haar niet genoeg is. De verzameling materiaal wordt elke repetitiedag...Ook deze keer is er veel meer materiaal dan er uiteindelijk wordt gebruikt...Als werktitel wordt Setz dich hin und lächle voorgesteld maar dat is niet als definitief bedoeld

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Vaak veredelt hij wat ons gewoon leek en wat geschat wordt, wordt voor hem niets...Hoe kostbaar wordt de vurige wens beloond...Wordt een geluk niet dubbel groot en heerlijk, als zijn gedicht ons als op hemelswolken draagt en opheft

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Dit laatste is één van de doelstellingen van het Centrum en deze doelstelling werd bijzonder acuut op een moment waarop nogal wat met scherp wordt geschoten op het theaterdecreet aan Vlaamse kant, en...Forum Is het Belgische Centrum van het ITI werkelijk het enige forum waar theatermensen uit de beide gemeenschappen elkaar kunnen treffen ? Wordt dat weerspiegeld in de ledenlijsten...Tweejaarlijks wordt een statutair congres gehouden

Nr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
maart - de voorstellingen beginnen om 20 u 30 tenzij anders vermeld - elke zondag om 15 uur kindertheater - het maandblad van de Beursschouwburg wordt u gratis toegezonden August Ortsstraat 22 1000