Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


70 document(en) met "zanger" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Maar van de Engelse tenor Alexander Oli-ver heeft Decker een prachtprestatie verkregen: deze zanger 'leeft' in zijn gek kostuum en kan er met een komische vanzelfsprekendheid een stoel uit opdelven en

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
De zanger mag nooit een uitbeelder van de muziek worden

Nr. 9, Januari 1985 • Jacques Franck • Naar de bronnen van Béjarts kunst
Als je een jong regisseur als Bernard de Coster of een ervaren zanger als Ruggiero Raimondi over het werk van Béjart hoort praten, dan begrijp je dat de man regisseert zoals hij ademt

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Ook niet de afzonderlijke goede prestaties van koor en orkest, of van deze of gene zanger

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
dus ook de ziel als nevenverschijnsel van biofysische processen en leveren daarmee het voorbereidende werk voor een fysiologische moraal Schopenhauer de gigantische zanger van de Wil

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
buitensporigste coloraturen" (Hildesheimer). Voor de rol van Ce-cilio beschikte Mozart over de bejubelde castraat Venanzio Rauzzini (4). De jonge Mozart wist dat de zanger over een stem met een grote reikwijdte...kwaliteiten van de zanger in het gunstigste daglicht plaatsen, vandaar de voortdurende tekst- of woordherhalingen

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
De acteur heeft een meer intellectuele inbreng, terwijl de zanger meestal een groter métier bezit...Het werk van de eigenlijke enscenering begint voor een zanger op een punt waar alles al veel verder staat dan voor een acteur...Bauduin Ik stel me voor dat je ook voor een specifieke theaterpersoonlijkheid kiest wanneer je een zanger engageert: je hebt hem aan het werk gezien in bepaalde produkties, hij heeft de rol

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Schönwaldt doet dat met gratie en zichtbaar plezier) en een enkele keer wordt de dirigent van zijn podium verdrongen door een al te enthousiaste zanger

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Dario Fo in België
De voorstelling ging dan ook lijken op een tour de chant van een of ander bekend zanger, waar het publiek hem eindelijk in levende lijve die hit wil zien zingen, die het al zolang kent van de plaat

Nr. 14, Juli 1986 • Werner Van den Mooter • Werner Van den Mooter
dosis lef waarover een zanger beschikt

Nr. 14, Juli 1986 • Johan Thielemans • La Finta Giardiniera, de voorstelling
waarbij de personages die niet aan het woord zijn, even belangrijk zijn als de zanger

Nr. 15, September 1986 • Johan Thielemans, Pol Arias • Adolf Dresen:
Bij de intiemere scènes valt op dat de dramaturgische keuze van Dresen niet altijd lonend is: hij heeft dan wel voor een knapenstem gekozen, maar de jonge zanger heeft zo weinig volume, dat zijn

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Hoedenmaakster Wat een zanger zou hij kunnen worden

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Een opera voor Vlaanderen?
Het plaatselijk gerijpte talent kan dan later zijn weg naar dat internationale circuit vinden (een zanger die voor deze stap klaar is, heeft dan niet eens Brussel nodig: het hele circuit ligt meteen

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans • De Munt is een huis van hoop
De scène met Bürgel, ook al maakte ze dank zij de zanger-acteur Alexander Oliver een grote indruk, heeft geen duidelijke functie, en staat erg geïsoleerd, terwijl ze in het boek zin heeft als nog een

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans • La Traviata in de Munt
Meteen weze gezegd dat, als zanger en als acteur, Torzewski de boeiendste prestatie weggeeft

Nr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Tie3 zonder Tone Brulin
sofa (lijkt zijdelings nogal op Muller, maar dat heeft er niets mee te maken) geeft de definitie "Prince: Amerikaanse zanger" op objectieve en subjectieve wijze, met uitroepteken en vraagteken al naar

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
lesgeven, een bekende Franstalige zanger wilde zijn acteren bijschaven

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
hun plaats op het toneel, vooraan midden, zijn ze niet alleen aanwezig als personage maar ook als zanger...Als Tristan (een George Gray, die met zijn lange haren er uitziet als een evenbeeld van de eerste Tristan-vertolker) op zijn bed ligt, staat in werkelijkheid de zanger half recht...Maar deze rijke theatrale idee van schrijver Wedekind stelt in de eerste scène een technisch probleem: een zanger moet eerst doen alsof hij schildert, waarna het resultaat moet getoond worden, en

Nr. 26, Juni 1989 • Pol Arias • Russisch theater in 1989
Op de koop toe had hij zijn beste vriend verloren, acteur en zanger Vladimir Vissotski