Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "zur Kunst"Nr. 2, Maart 1983 • Eric De Kuyper •
Niets met die kunst te maken schijnen te hebben...Uberraschender Weise kam Asja zur Zeit...Terwijl toneel toch bij uitstek een kunst van en voor toeschouwers is. Of niet

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Meer spectaculair en het eigenlijke klapstuk van het Burgtheaterseizoen was Metamorphosen des Ovid oder die Bewegung von den Rändern zur Mitte hin und umgekehrt van het gastregisseursteam Achim Freyer...Maar opera is nu eenmaal geen historisch tentoonstellingsobject, maar een levendige kunst van onze tijd". De gewenste koersverandering is daarmee aangegeven, tegelijkertijd echter eveneens het haast

Nr. 71, Maart 2000 • Myriam Van Imschoot • De zien-tuiglijkheid van de herinnering
Meer nog, de steeds al werkzame relatie tussen kunst(enaar) en toeschouwer wordt verinnigd tot een in elkaar verstrengeld just-the-two-of-us. En met Merleau-Ponty in de arm laat zij niet na te wijzen...Semiotische und psychoanalytische Untersuchungen zur Funktion des Dramas, Tübingen: Narr, 1996

Nr. 74, December 2000 • Georg Wilhelm Friedrich Hegel • Georg Wilhelm Friedrich Hegel
De kunst, als voorstelling van het ideaal, moet het ideaal in alle relaties tot de externe werkelijkheid bevatten en de interne subjectiviteit van het karakter met het uitwendige kortsluiten...echter voor de dramatische kunst de gevaarlijkste klip...Vertaald uit Texte zur Theorie des Theaters, Klaus Lazarowicz en Christopher Balme, Stuttgart, Reclam, 1991

Nr. 74, December 2000 • Bertolt Brecht • Bertolt Brecht
Zo zegt men dan, maar tegelijkertijd weet men toch dat er mensen zijn die met kunst meer kunnen doen, die uit kunst meer genot kunnen halen dan anderen...Maar de beschouwing van kunst kan slechts dan tot werkelijk genot leiden, als er een kunst van de beschouwing bestaat [... ] Als men tot kunstgenot wil komen, volstaat het nooit alleen het...Vertaald uit Texte zur Theorie des Theaters, Klaus Lazarowicz en Christopher Balme, Stuttgart, Reclam, 1991

Nr. 74, December 2000 • Andrej Tarkovski • Andrej Tarkovski
De aristocratische natuur van de kunst ontslaat de kunstenaar echter nog lang niet van zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van het publiek of - zo men wil - van de mensheid in het algemeen...Daarom kan elke, zelfs de gecompliceerdste en elitairste opvatting van kunst minstens een zekere - zij het ook vaak bescheiden - respons vinden bij het publiek...hebben we met entertainmentindustrie te maken, met showrooms en massa's, maar in geen geval met kunst, die onverminderd haar eigen, immanente wetten moet volgen

Nr. 78, Januari 2001 • Eric De Kuyper • De zon komt op. Het is een...
Zijn kunst baarde veel waardering, zodat hij op een dag besliste om een eigen theatertje te bouwen, geheel naar eigen ontwerp...johann Wolfgang von Goethe, Zur Farbenlehre

Nr. 79, December 2001 • (personalia)
Klaas Tindemans is dramaturg bij De Roovers, docent aan het departement RITS, afdeling Dramatische Kunst, van de Erasmus Hogeschool Brussel en gastdocent aan de Faculteit Wijsbegeerte van de...kunstgeschiedenis, sociologie en filosofie aan de universiteiten van Keulen en Berlijn en verdedigde in 2001 een doctoraat onder de titel Vertikaler Horizont - Zur Transparenz des Offensichtlichen

Nr. 85, Februari 2003 • Marianne Van Kerkhoven • Een steen in een kikkerpoel: 'THEATER MOET...
Dan kom je zoals die socialistische voorzitter in de eeuwige discussie terecht: moeten we het volk naar de kunst brengen of de kunst naar het volk...Maar je hebt evenzeer hoogopgeleiden die ontiegelijke dommeriken zijn, abnitis zonder gevoel voor smaak, en mensen zonder opleiding die gevoel hebben voor kunst zonder dat ze dat kunnen uitleggen...Ik blijf erbij dat kunst - alle kunst -moet durven, durven op je bek gaan, chaos scheppen, de spiegel maken van de maatschappij op de manier waarop je dat het beste kunt

Nr. 93, Januari 2004 • Jeroen Peeters • Schimmenspel als herinneringsarbeid: Het documentaire theater van...
Sinds enkele jaren hebben documentaire films, video's en installaties een vanzelfsprekende plek gevonden naast de traditionele media in de beeldende kunst, zeker waar die laatste nadrukkelijk...Hoewel ze in eenzelfde context getoond worden, is het ene kunst en staat dat op zich, terwijl kunstdocumentatie verwijst naar een activiteit die eerder plaatsvond onder de noemer'kunst'. Kunst stelt...Zie Boris Groys, 'Kunst ini Zeitalter der Biopolitik: Vom Kunstwerk zur Kunstdocumentation', in Boris Groys, Topologie der Kunst, Munchen 2003, pp

Nr. 98, Januari 2005 • Michael Hirsch • Sociale theorie en esthetica: Wat we vandaag...
kunnen dit moment enkel juist begrijpen als we het onderscheid maken tussen beide aspecten van kritisch, politiek of sociaal geëngageerde kunst: de kijk op de sociale of politieke omgeving van kunst...Als Adorno kunst beschouwt als een ‘maatschappelijke antithese tot de maatschappij’ (gesellschaftliche Antithesis zur Gesellschaft), dan lijkt het evident dat het verlangen naar emancipatie in cultuur...Eén van Adorno’s formuleringen rond kunst is de idee van een ‘functie van de functieloosheid’. Een andere is de idee van kunst als een ‘immanente kritiek’ op de maatschappij

Nr. 99, December 2005 • Matthias Dusesoi • Kunst is een onderneming: Een case-study: Het...
En in het vaktijdschrift Texte zur Kunst stelde men de voorbije maand de vraag 'hoe kan een tentoonstelling (zelf-) kritiek uiten, wanneer men al jaren binnen de corporatieve structuur van het concern...Het project verzette zich tegen de autonomie van kunst, haar warenkarakter, alsook tegen de hiërarchische verhouding 18 900 etcetera 99 WOULD YOU LIKE...Het vermoeden van een subtiele instrumentalisering van kunst ten gunste van de economie is steeds weer aan de orde

Nr. 100, Februari 2006 • (redactie Etcetera) • Lexicon
Nietzscheaans schrijft Verhelst “Wille zur Macht is Wille zur Vernichtung”). (...) Dit boek over virussen, mutaties, geweld en eenzaamheid presenteert zich daadwerkelijk als dusdanig: als een virus van bekende...Maar ze worden nog steeds onbeschaamd geportretteerd als het ‘nieuwe groteske’ in de hedendaagse kunst...de kunst wordt de fractaaltheorie gebruikt voor het componeren van hedendaagse electronica, of het creëren van computeranimatie

Nr. 103, September 2006 • Volkmar Sigusch • Neoseksualiteiten
Freud, S., Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie...Zur Anthropologie des bürgerlichen Zeitalters [Egoism and freedom movement...23 Sontag, S., Die pornographische Phantasie [The pornographic imagination], in: Kunst und Antikunst, 24 literarische Analysen, Frankfurt/M., Fischer Taschenbuch Verlag; 1982

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
34 en de gehele inleiding (p. 1-7). 22 E. Husserl, Zur Phänomenologie der Intersubjektivität, p. 217 (mijn cursiv...Badiou onderscheidt een viertal waarheidsprocessen: de politiek, de wetenschap, de kunst en de liefde

Nr. 110, Februari 2008 • Jeroen Peeters • Rusteloze portretten
Theorie zur Praxis, Christiane Kühl, Florian Malzacher, Andreas R. Peternell (eds...De kunst van het denken, Kampen/Kapellen, 2007, pp

Nr. 113, September 2008 • Jeroen Peeters, Christophe Van Gerrewey, Anoek Nuyens,... • Kroniek
Schriften zur Kunst, Hamburg, 2007, p. 68 (g)hosts © Random Scream We hebben een/het boek (niet) gelezen stan, discoRdia, de koe, dood paaRd & WiLLem de WoLf Thomas Mann...Het ‘oude’ maatschappelijk engagement ontstond in de jaren zeventig, vanuit het idee dat men op grote schaal via kunst de wereld kon verbeteren