BRON: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Red. Ludo Simons. Tielt: Lannoo, 1998

Craeybeckx, Lode (eigenlijk François F.L.)