Date 1986-03-05

Publication De Standaard

Performance(s) Don Carlos

Artist(s) Peyskens, Paul

Company / Organization [studenten dramaturgie KU Leuven]

Keywords carlosdonschillerakterendramaturgischelezingliehebbersakteurshoogstandjesverbeeldingsmiddelenmuurlichtjes

Studenten herlezen Schillers "Don Carlos"

LEUVEN -- Om goed teater te maken zijn er een paar dingen nodig, o.a. enig akteertalent, een goede aankleding van de ruimte enz., maar ook een grondige lezing van de tekst. En die wil nogal eens op het appèl ontbreken, met als gevolg een monotoon aaneenrijgen van akteurshoogstandjes, "tics" zo je wil. De "Don Carlos" van Schiller, die gebracht wordt door de studenten dramaturgie van de KU Leuven, als een poging om de stap te zetten van dramaturgische analyse naar de scenische werkelijkheid, blinkt nu precies niet uit in akteren, decor en zo meer. Blijkt dat een zorgvuldige lezing, die gekompleteerd wordt met een voorzichtig zoeken naar aangepaste verbeeldingsmiddelen van dramaturgische arbeid, toch zeer boeiend teater oplevert. Zelfs in die mate dat je een massa schoonheidsfouten voor lief neemt en de drie uur durende voorstelling moeiteloos uitzit.

Om het akteren in goede banen te leiden, werd Paul Peyskens als regisseur aangetrokken. Zijn inbreng moet zowat die van kritische toeschouwer geweest zijn. Hij ordende de voorstellen die door de studenten aangebracht werden, en ontwierp een speelruimte: kale witte wanden met muurlichtjes, en in de achtergrond een paar zetels, een bureau, een sofa en een platenspeler.

Je krijgt een soort "met akteren verluchte lezing" te zien van een zeer complex verhaal, met een zeer complexe psychologie. Die complexiteit werd veroorzaakt door de twintig jaar die Schiller aan het stuk gewerkt heeft, waardoor de personages steeds in een wisselend daglicht kwamen te staan, naarmate de ideeën van de schrijver erover evolueerden. Omdat het hoofdpersonage Don Carlos een nogal zware rol toebedeeld kreeg, wordt hij hier door twee akteurs gespeeld, die elk een nogal afwijkende interpretatie van de figuur geven; maar door de eigen aard van het stuk kan dat ook wel.

Je zou deze "Don Carlos" liefhebberstoneel, maar dan wel in de allerbeste betekenis van het woord, kunnen noemen. De voorstelling is helder, interessant opgebouwd en wekt belangstelling voor tekst en tematiek. De ernst waarmee liehebbers hier met het tekstmateriaal omgaan, steekt helaas biezonder gunstig af bij prestaties van veel professionelen.

Tot vrijdag 7 maart om 20 u. 30 in het Kolenmuseum, 2e verdieping, de Bériotstraat 32.