Date 2003-11-05

Publication De Tijd

Performance(s)

Artist(s)

Company / Organization

Keywords repertoriummercatorfondsuniekontwerpboekarchitectuurgeschiedeniskoekelbergprojectbeschrijvingenvrijmaaktentelex

'Uniek' naslagwerk van Belgische architectuur

'Uniek' naslagwerk van Belgische architectuur

(tijd) - In het Centre Internationale pour la Ville, l'Architecture et le Paysage (CIVA) in Brussel stelde het Mercatorfonds gisteren het 'Repertorium van de Architectuur in België' voor. Dit naslagwerk over de Belgische architectuur van 1830 tot heden is uniek in zijn soort, merkte Francis Strauven, lid van het wetenschappelijk comité, op. Geen enkel Europees land heeft een naslagwerk dat zich beperkt tot de eigen landsgrenzen. Daar staat helaas ook tegenover dat in de internationale overzichten van moderne architectuur de Belgische architectuur schittert door afwezigheid. Het onderzoek naar de eigen architectuurgeschiedenis kwam hier ook slechts laat, vooral vanaf de jaren 70, op gang. Met het boek willen de auteurs dan ook in binnen- en buitenland het cliché doorbreken dat België na de art nouveau architecturaal niet veel meer gepresteerd heeft.

Het repertorium bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt, aan de hand van honderden foto's, een panorama geschetst van de Belgische architectuur vanaf het ontstaan van het land in 1830 tot heden. Het tweede deel bevat een 700-tal biografieën en projectbeschrijvingen van bekende Belgische architecten en stedenbouwkundigen.

De omslag van het boek toont het ontwerp van de Belgische modernistische architect en stedenbouwkundige Victor Bourgeois (1897-1962) voor de gevel van zijn huis uit 1925 in Koekelberg. Het ontwerp werd sterk beïnvloed door het Nederlandse modernisme.

Aan het boek werd vijf jaar gewerkt. De middelen voor dit project, 1 miljoen euro, werden onder andere gehaald uit subsidies van de Vlaamse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Waalse regio, die elk 100.000 euro vrijmaakten. PTJ

Meer info op www.mercatorfonds.be .

Telex