Date 2005-04-28

Publication De Tijd

Performance(s) M, an average piece

Artist(s) Villa-Lobos, Maria-Clare

Company / Organization

Keywords gelukdivanaveragepiecehuiskamerbanaliteitmaskersplasticvervelingbeursschouwburg

Banaal geluk: Recensie dans

Banaal geluk

Recensie dans

'M, an average piece'

Beursschouwburg, Brussel

(tijd) - Dat kunst haar grondstof niet noodzakelijk hoeft te halen uit uitzonderlijke en tragische momenten in een mensenleven, maar net zo goed kan reflecteren over alledaags en banaal geluk bewijst 'M, an average piece', een briljant dansminiatuurtje van choreografe Maria-Clare Villa-Lobos. 'M' is een vervolg op haar eerdere 'XL, because size does matter'. Het podiumbeeld lijkt een studiodecor voor een huiskamer: imitatieparket, een wand met kleurige stroken behang en een brede lederen divan. Twee gemaskerde mannen en een dito vrouw hangen daar rond. Het masker transformeert hen in het clichébeeld van vrolijke, vlotte jongelui. Op de achtergrond weerklinken eindeloos de eerste maten van Vivaldi's 'Vier Jaargetijden'. De actie is even stereotiep als de huiskamer en de maskers. Een dansje hier, een licht gewaagde omhelzing daar, ondersteund door de beltonen van de gsm's waarmee de dansers geestdriftig zwaaien.

Deze verpletterende banaliteit veroorzaakt verveling, ondanks de herhaalde slogan 'Verwacht meer van het leven'. Geleidelijk gaan deze plastic personages driester, gevoellozer met elkaar om, alsof ze werkelijk van plastic waren. Dat mondt uit in een briljante scène: een poging tot een orgie die enkel meer banaliteit en geweld oplevert. Na deze inventaris van banale 'facts of life' volgt een tweede deel, nu zonder maskers. De personages, hebben zich blijkbaar zozeer vereenzelvigd met hun gemediatiseerd beeld van het geluk dat ze zelf televisiebeeld geworden zijn. Ze herhalen zonder ophouden een scène vol verveling rond de divan. Maar het beeld gaat haperen en stotteren, alsof er een fout in de opname geslopen is. Echte barsten in dit gladde geluk worden niet getoond: ze worden enkel verraden door de technische storingen. Toch breekt op het einde een vorm van onbehagen brutaal uit in de vorm van een parodie op gruwelscènes uit Hitchcock-films. Zelfs voor het 'unheimliche' heeft deze 'brave new world' standaard-verbeeldingen.

Pieter T'JONCK

In de Beursschouwburg in Brussel op 28, 29 en 30 april, telkens om 20 u. Inlichtingen: 02/550.03.50 of www.beursschouwburg.be .